MAJKA NURU POČESTO IZRUŽI

Majka Nuru počesto izruži:

-Kćeri Nuro,jedna pustahijo!

Sve djevojke na tebe su mani,

što zavodiš momke i udovce,

čelebije,age Sarajlije?

Što li čekaš,što se ne udaješ?

-Majko moja,almasli leptiru,

ne karaj me,ne ljuti se na me,

Ne znam kog’ ću momka izabrati.

Svaki ima po neku mahanu!

Neću Džine,ne mogu se s njime;

neću Kline,ružno mu je ime;

neću Svrze,sve ga cure mrze;

neću Džane,nije Džane za me;

ni Kulaša,a ni Saparaša,

ni Čomare,od mlijeka provare,

ni Dokare,na maslu cicvare,

ni Pekare,sarajske fukare,

Turhanije,jedne divanije,

Džindžafića,tanka tankovića,

ni Suprage,ondi nema age,

ni Pejdaha,nemam za njeg'aha,

ni Sarića,ni Bakarevića,

dva jangina,što ću,majko,s njima?

Turendžije,jednog dilendžije.

Zubetljaka,jednog prosjaka,

Obhođaša,jednog budalaša,

ni Hećama,ubila ga tama,

ni Morića,kuga ga smorila,

ni Žeticu,jednu kukavicu,

ni Jamaka,ukisla kajmaka.

Neću Pinje,što ću,majko,s njime?

ni Krnuša,ružna mu je duša,

neću Vrage,jer mi nisu drage,

ni Semiza,glogova pekmeza,

Kulendera,jednog betera,

Merhemiju,jednog lafadžiku.

ni Kuraha,puha ih oraha,

Očaktana,jednog kolpozana,

Dalagije,tanke oklagije,

ni Sabure,nisu za njeg'cure.

Neću Mišće,srce mi ne išće,

pa se,vala,nikad ne udala!

Moje gondže Madžarević Mujo,

fisno gondže crnih nausnica,

mrke kose,a bijela lica.

Moja majko,grano od biljura,

za Mujagu udat će se Nura!

 

Izvor:BISERJE-Antologija Bošnjačke književnosti;Alija Isaković;“Ljiljan“ 1998.

Reprodukcija slika:Safet Zec

Priredio:Kemal Mahić

1152 Posjeta 1 Posjeta danas