RAMIZ NURIKIĆ(1986): MAHRAMA

Mahrama na mojoj glavi,

nek ti nikakav

problem ne pravi.

To moj je štit, moja brana,

neprobojni bedem moga imana.

 

Mahrama na mojoj glavi,

pokazuje svima Put pravi.

Kako da očuvaju časti,

kako se neće nisko pasti.

 

Mahrama na mojoj glavi,

Gospodara svoga,tako slavi.

On propisa mjesto joj tu,

da istakne istinsku ljepotu.

 

Mahrama na mojoj glavi,

Neka vam na znanje stavi!

Poštenje i čast,moja

je vrijednost,

odanost,stid i čednost.

 

Brakovi pucaju jer

vrijednosti nema,

porodice propadaju

zbog problema.

Društvo se u nemoralu davi,

zato je mahrama na mojoj glavi.

 

Izvor:Preporod  1215/13-1.09. 2022.

Izbor: Kemal Mahić

 

727 Posjeta 3 Posjeta danas