Hatidža Čar-Drnda: Dizdar Nesuh-aga Vučjaković

I Nesuh-aga Vučjaković je bio domaćeg porijekla, o čemu govori i njegovo prezime.Vjerovatno je sistemom devširme dospio na sultanov dvor, tamo stekao visoko vojno i opšte obrazovanje i, zahvaljujući vlastitim sposobnostima, u osmanskom društvenom poretku stekao važnu poziciju. Pri  tome su i postojeće društvene okolnosti pozitivno djelovale na njegovo usmjerenje i dalje napredovanje.Upravo u to vrijeme na osmanskom dvoru istaknute društvene pozicije zauzimali su ljudi porijeklom iz bivše Kraljevine Bosne.Boraveći i djelujući na Visokoj Porti, međusobno su se upoznavali, održavali međusobne kontakte i omogućavali jedan drugom sticanje važnijih položaja u državi.

Nesuh-aga je posredstvom tog kruga uticajnih ljudi iz rodnog kraja dobio neka namještenja.na osnovu dostupnih izvora nije moguće pratiti početak njegove službeničke karijere, niti kontinuitet njegove službe.

Kao kethoda ljubuške tvrđave pojavljuje se 1529. godine.Navedene godine uživao je timar od 2000 akči u selima  Grabovica i Crnač, u nahijama Nevesinje i Mostar.U to vrijeme u tvrđavi su bila aktivna i njegova dva sina:Sulejman i Jusuf, koji je obavljao dužnost zapovjednika jednog vojnog odreda.

Ova tvrđava je u to vrijeme imala važnu ulogu uu sistemu odbrane i širenja granica Osmanske države. Kao dizdar ljubuške tvrđave Nesuh-aga se pojavljuje na sudu, 30. Januara 1549. godine, kako bi dao izvještaj o Dubrovčaninu Nikoli, koji je ubijen u blizini Seddi  Islama (Gabeli).U  ljubuškoj tvrđavi je dao da se sagradi jedna džamija.

Kao dizdar tvrđave Ljubuški navodi se i 1553.godine.Kasnije se na toj dužnosti pojavljuje Mustafa, koji je ovu službu napustio 9.aprila 1536.godine(17. ševvala 942.godine).

Najvjerovatnije je ovaj Mustafa-aga u Ljubuškom dao sagraditi još jednu časnu džamiju, čije je postojanje navedeno u kasnijem periodu.

Hercegovački sandžak-beg je dužnost dizdara ponovo povjerio Nesuh-agi,26. juna 1537.(17.muharema 944.) godine.Budući da je on postao nasilnik i raji je činio nasilje smijenjen je sa dužnosti koja je, 7.februara 1540.(29.ramazana 946.) godine,povjerena na osnovu sandžak-begova ilama Bajezidu, bratu jednog od čauša Visoke porte.Nesuh-aga je u relativno kratkom periodu često smjenjivan sa dužnosti.Međutim, službu dizdara je ponovo sticao, najvjerovatnije zbog prisustva njegovih zemljaka u najvišim upravnim pozicijama Osmanske države.

Sasvim je moguće da je nakon ove situacije premješten za dizdara mostarske tvrđave, gdje je svoje prisustvo obilježio gradnjom civilnih i vjerskih objekata. U Mostaru je dao da se sagradi jedna džamija“Pod lipom“), uz koju se razvila mahala nazvana njegovim imenom.

Neki podaci iz vakufname govore da bi on mogao biti rođen u Ljubuškom, gdje su se nalazili mezari njegovih rođaka:Šemse  hatun, Zulejhe hatun i Selime hatun.

Imao je tri sina.Jedan njegov sin,Sulejman,bio je kethoda  tvrđave Ljubuški u isto vrijeme kada je njegov otac Nesuh obavljao dužnost dizdara u istoimenoj tvrđavi.Drugi njegov sin,Uvejs-aga, uživao je mezru Vrbica u naselju Podgorani u mostarskoj nahiji.Treći sin Nesuh-agin, Hasan, bio je 1585.godine stanovnik mahale Zahum i sigurno je bio član posade mostarske tvrđave.

Dizdar Nesuh-aga je dao da se sagradi i jedan most u blizini tvrđave Ljubuški, na rijeci Trebižatu, što opet na svoj način govori da je on bio na više načina vezan za ovaj kraj.Odredio je da se iz njegovog  vakufa     izdvajaju sredstva za popravak mosta na rijeci Radobolji u Mostaru, na čijim obalama je posjedovao mlinove.

 

Izvor:Hatidža Čar –Drnda:NASTANAK MOSTARA;Sarajevo:Orijentalni institut;2014.

Priredio:Kemal Mahić

655 Posjeta 1 Posjeta danas