KO JE KO U BOŠNJAKA (LJUBUŠKI-II DIO)

Objavljujemo II dio serijala koji donosi one osobe koji nisu rođene u Ljubuškom, ali su „krvlju“ vezani za Ljubuški!

 

ALENDAR  FARUK

Ljekar-dermatovenerolog,šef odjeljenja.

ROĐ: 29.7.1949 u Mostaru.

RODITELJI:Džemil i Hajrija

Oženjen.

DJECA:dr. Kerim i Temeida

OBR: Medicinski fakultet(1975),magisterij,primarijus(1995)

ČLAN:Član Sabora ljekara BiH i Udruženja dermatovenerologa BiH

ADR:Sarajevo,Antuna Hangija 13.

 

DURIĆ  AMIRA(rođ.MUJKIĆ)

 

Anesteziolog,vanredni prof. Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

ROĐ: 6.4.1946. u Sarajevu.

ROD:Sulejman i Sabaheta.Udata.

DJECA:Kći i sin

OBR:Medicinski fakultet,specijalizacija iz anesteziologije i reanimacije(1976);magisterij(1986);doktorat(1991).

KARIJ:docent na Višoj medicinskoj školi u Sarajevu(1991) i na Medicinskom fakultetu u Sarajevu(1993);vanr.prof.(1998),šef Klinike za anesteziju i reanimaciju(1996).

DJELA:koautor u udženicima:“Njega bolesnika“(1990), i „Hirurgija kongenitalnih anomalija“81997), 20 naučno-stručnih radova.

Čl:član Sabora ljekara BiH,predsjednik Udrženja aneseziologa BiH8od 1997),Kantonalnog odbora SDA(od 1996).

HOBI:Kulinarstvo

ADR:Sarajevo,Marcela Šnajdera 19/II

 

HRNJIČEVIĆ  MUSTAFA

 

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

ROĐ: 23.5. 1934. u Livnu.

RODITELJI:Salko i Fatima

Oženjen.

DJECA: Dva sina

OBR:Medicinski fakultet u Sarajevu,doktorat

KARIJ:Šef Instituta za histologiju i embriologiju Medic. Fakulteta u Sarajevu,koordinator za edukaciju „Ljekara za ljudska prava“(Physicians for Human Rights).

DJELA:udžbenik „Funkcionalna citologija“(1995),grupa radova o melatoninu,epifizi i endokrinom pankreasu(1972-1982)

ČL: član Društva anatoma i njegov predsjednik(1995-1997)

ADR: Sarajevo,Hasana Sušića 21.

 

KONJHODŽIĆ FARUK

 

Opći hirurg i neurohirurg,redovni prof.Medicinskog fakulteta u Sarajevu,generalni direktor KCUS i šef Klinike za neohirurgiju.

ROĐ:20.7.1936. u Mostaru.

ROD:Šaćir i Aiša.

Oženjen.

DJECA:kći i sin

OBR:Medicinski fakultet u Sarajevu,specijalizacija iz opće hirurgije(1966);specijalizacija iz neurohirurgije(1970);magisterij(1971),doktorat(1974);

KARIJ:docent na Med.fak. u Sarajevu(1974);direktor Klinike za neurohirurgiju(od 1981);vanred.prof.(1982);red.prof(od 1986);Visiting professor Gravounis Univerziitym Benghazi(1981),El-Fatah University Tripoli(1986),Manchester(1989),počasni doktor nauka na Univerzitetu u Pittsburgu(SAD);Glavni urednik „Cirurgia Neurologica(1990-1992),šef neurohirurga Hamd Medical Corporation,Doha,Katar(1991),đef Katedre za hirurgiju Medic.fakulteta u Sarajevu(od 1991),direktor Instituta za NIRKC(1992-1993),predsjednik Sabora Ljekara BiH(1992;generalni direktor KC(od 1993),prvi neurohirurg u BiH,rukovodilac više naučno-istraživačkih projekata od kojih je najznačajniji „Povrede u odbrambenom ratu BiH“;član Naučnog vijeća,naučni savjetnik,dopisni član ANUBiH(od 1995).

DJELA:Autor 10 knjiga iz oblasti urgentne medicine,neurohirurgije,osnova kliničkog naučnoistraživačkog rada,u više izdanja,koautor u tri knjige,128 naučno-stručnih radova;

ČLAN: član Sabora ljekara i Udruženja hirurga BiH,Glavnog odbora SDA;

ODL/NAGR:“Veselin Masleša(1984 i 19879,Šestoaprilska nagrada(1985);Orden rada sa zlatnim vijencem(1988),Dvadesetsedmojulska nagrada BiH(1990)

ADR:Sarajevo,Koševo 13.

 

MAHIĆ ADMIRAL

 

Književnik

ROĐ:19.1.1948 u Banjoj Luci.

ROD:Nusret i Šemsa

Neoženjen.

OBR:Srednja tehnička škola,studirao na Filozofskom fakultetu.

KARIJ:zamjenik urednika „Glas BiH“,Radija 99,Pozorišta mladih,slobodni umjetnik;

DJELA: knjige poezije:“Ljubav i inspiracija“(1977);“Epilepsija cvjetova“,“Kameni stol“ i dr.Dramsko djelo:“Brod na Miljacki“(1994);

ČLAN:Član  Društva književnika BiH,PEN centra,Društva pisaca i PEN centra Hrvatske.

HOBI:Šah.

ADR:Sarajevo,Grbavička 82/III

.

MAHIĆ NEDIM

Dipl.pravnik,vlasnik i direktor Agencije „BM Tours“,Sarajevo

ROĐ:9.12.1930. u Sarajevu.

ROD:Abas i Advija.Oženjen.

DJECA:Dva sina

OBR:pravni fakultet,magisterij ekonomskih nauka.

KARIJ:Savjetnik u Gradskom vijeću grada Sarajeva,predsjednik Turističkog saveza Sarajevo,predsjednik POROŽTO Sarajevo,predsjednik „ZOI-Tours 84“;rukovodilac izložbe „Umjetnost na tlu bivše Jugoslavije od praistorije do danas“.

DJELA:više knjiga,među kojima „Valorizacija kulturno-istorijskih vrijednoti u turizmu(1973).“Privatna inicijativa u turizmu“(1967).

ODL/NAGR:Orden rada sa srebrenim vjencem, i više drugih odlikovanja i priznanja.

ADR:Sarajevo,Mehmeda Handžića 3/I

 

MESIHOVIĆ ARIF-„AFAN“

 

Novinar.

ROĐ:15.12.1949. u Sarajevu

ROD:Kasim i Ešefa

Oženjen.

DJECA:Sin i kći

OBR:Fakultet političkih nauka

KARIJ:novinar i urednik u TV Sarajevo i TVBiH,šef dopisništva i novinar Radija Slobodna Evropa u Sarajevu.

ADR:Sarajevo,Geteova 7.

 

 

MESIHOVIĆ-DINAREVIĆ SENKA

 

Pedijatar,docent Medicinskog fakulteta u Sarajevu,Pedijatrijska klinika KCUS.

ROĐ:14.1.1958. u Sarajevu

ROD:Munir i Hasna.Udata.

DJECA:Sin

OBR:medicinski fakultet,magisterij (1985),specijalizacija iz pedijatrije(1988),supspecijalizacija iz pedijatrijske kardiologije(1989);doktorat(1991)

KARIJERA:docent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu( DJELA:monografija „Pedijatrijsko-kardiološki aspekti dislipoproteinemija“(1997),13 naučno-stručnih radova.

Čl:član Sabora ljekara BiH,AEPC,Britanskog udruženja pedijatrijskih kardiologa,predavačkog tima postdiplomskog studija Kraljevskog  koledža ljekara MRCP.

ODL/NAGR:Nagrada „Bogdan Zimonjić“,specijalna nagrada mladog istraživača Švedska(1996).

HOBI:čitanje knjiga,klavir,slikanje;

ADR:Sarajevo,Hadži Sulejmanova 24.

 

MUMINAGIĆ SUADA

Dipl.ecc,

Stručni saradnik u federalnoj Direkciji za implementaciju projekta transporta.

ROĐ:29.10.1941. u Doboju.

ROD:Salih i Aziza.Neudata.

OBR:Ekonomski fakultet

KARIJ:analitičar u sreskom Zavodu za plan Doboj(1965);prof. u Ekonomskoj školi Doboj;potpredsjednik SO Doboj;član Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH,Predsjedništva CKSKBiH,potpredsjednik Skupštine SFRJ,rukovodilac analiza u Direkciji „Energoinvesta“(1995-1996)

ČL: član Saveza Društava ekonomista BiH.

ODL/NAGR:Spomen plaketa općine Doboj,Orden bratstva i jedinstva sa srebrenim vijencem,Orden rada sa zlatnim vijencem,Zlatna plaketa Saveza gorana BiH,Plaketa Skupštine SFRJ i dr.

ADR:Sarajevo,Husrefa Redžića 3/I

 

NIKŠIĆ JUSUF

 

Akademski slikar, u mirovini.

ROĐ:4.2.1925. u Mostaru.

ROD:Šućrija i Ajiša.

Oženjen.

DJECA:dvije kćerke.

OBR:Akademija primijenjenih umjetnosti.

Ostali podaci u ULUBiH.

ADR:Mostar,M.Tita 82.

 

Izvor:Ko je ko u Bošnjaka;Sarajevo 2000.

Priredio:Kemal Mahić

1848 Posjeta 1 Posjeta danas