Hadži Sabit efendija Hodžić,profesor (1935-2022)

Profesor Hodžić rođen je 1835. Godine u Boždarevićima, općina Konjic.Završio je Gazi husrev begovu medresu, a potom i Filozofski fakultet,Odsjek za historiju, u Sarajevu. Kao profesor je radio u Gimnaziji „Aleksa Šantić“ u Mostaru te u Karađoz-begovoj medresi. Uz Karađoz-begovu medresu je bio od prvog trenutka njenog reaktiviranog rada, 18.septembra 1995. godine. U Medresi je profesor Hodžić predavao predmete:Historija,Povijest islama, Logika i Filozofija.

U jednom periodu svog aktivnog rada obnašao je funkciju direktora Muzeja Hercegovine, a na koju je, Odlukom Ratnog predsjedništva Mostara,imenovan 1994. Godine.Tu funkciju je obavljao sve do 2000.godine.U tom periodu, uspjet će animirati svjetske muzejske asocijacije te širu kulturnu i naučnu javnost, o posljedicama  objavljivati u časpisima „Most“ i „Hercegovina“.Časopis „Hercegovina“ je, inače, izdavački poduhvat Muzeja Hercegovine, a njegovo ponovno izdavanje, koje je u određenom periodu bilo prekinuto, reaktivirao je upravo profesor Hodžić, 1998. godine.

Nesebično je prenosio znanje na mnoge generacije medresanske mladosti, ali radeći u muzejima i arhivama Mostara i Hercegovine iznosio pred oči javnosti historijsko, vjersko, kulturno i tradicijsko bogatstvo sabrano u raznim djelima i časopisima…

NAPOMENA: U listu Preporod od 15. decembra 2022. objavljen je tekst o hadži Sabit ef. Hodžiću, koji nas je napustio u petak, 18. Novembra 2022. godine.Tekst potpisuje Meadin Mendžić, koji u „Sjećanju“ afirmiše lik i djelo r.Sabita Hodžića.Međutim,čitajući tekst ne vidim i ne pročitah, da je profesor Sabit radio u Gimnaziji Ljubuški četiri godine(1963-1967),što se poklapa sa mojim pohađanjem gimnazije(1963-1967).Tekst autora ima svoju težinu,ali ne spomenuti Ljubuški i 11. generaciju ljubuških maturanata je nedopustivo za kompletnu biografiju profesora Sabita Hodžića.U četvrtom razredu profesor Sabit Hodžić je bio razrednik(IV A) sljedećim učenicima-učenicama:Ivan Primorac, Mijo Mišetić, Ahmet Mahić, Kemal Mahić, Sabina Derić,Emira Konjhodžić, Luca Vasilj,Mate Ilić, Mate Čotić, Zdravko Pervan, Marko Grgić, Zvonko Markotić, Branko Galić,Džemila Konjhodžić, Arzemina Ćerimagić, Ante Biuk, Mirsad Ćerić, Ljilja Mandarić, Olgica Jurčić, Ivan Matić, Drago Grgić,Ilija Musa, Zdravko Pervan, Drago Kežić, Slavko Nuić, Ana Lozo, Zvonko Rašić, Milan Grbavac.Hatidža Lalić, Dušanka Gadže,Vlado Dodig,Josip Ereš i Frano Ramljak.

Nastavničko vijeće su činili profesori: Branko Rebić, Ana Lončar, Sabit Hodžić, Đuro Maričić, Zvonko Vrankić, Nevenka Blažeković, Drago Šoše, Nada Nikolić, Martin Međugorac i direktor:Ivan Plejić.

Ovu napomenu treba ugraditi u neku buduću biografiju cjenjenog i dragog profesora,jer afirmišući profesora afirmišemo i njegov rad i boravak u našem gradu- LJUBUŠKI.

Kemal Mahić, profesor historije u mirovini

906 Posjeta 2 Posjeta danas