BOŠNJACI LJUBUŠKOG UMRLI U PERIODU OD 2015 g. do 2018 g.

BOŠNJACI LJUBUŠKOG UMRLI 2015. GODINE (sahranjeni u Ljubuškom)

 1. Raha Špago, Gradska, 12.1. 2015.-(1920-2015)
 2. Emira Sadiković,Ljubuški,14.1.2015.(1930-2015)
 3. Munevera Fazlinović,Ljubuški,22.2.2015 (1930-2015)
 4. Atija Sadiković,Ljubuški,1.3.2015. (1924-2015)
 5. Dževad Omerhodžić,Ljubuški,6.3.2015. (1937-2015)
 6. Fata Čolić,Gradska,14.5.2015.
 7. Muhidin Hrnjičević,Ljubuški, 26.6.2015. (1962-2015)
 8. Alija Fazlić,Ljubuški,14.7.2015. (1929-2015)
 9. Alija Maksumić,Gradska, 24.7.2015. (1929-2015)
 10. Mustafa Šukalić,Ljubuški,10.9.2015.
 11. Sevleta Hadžalić,Ljubuški,21.09.2015. (1937-2015)
 12. Sead Omerhodžić,Ljubuški,2.11.2015. (1953-2015)
 13. Mumin Maksumić,Gradska, 13.11. 2015. (1941-2015)
 14. Hakija Košarić, Ljubuški (1941-2015) 

BOŠNJACI LJUBUŠKOG UMRLI 2016. GODINE

 1. Ajiša Bilić, Ljubuški, 8.1.2016. (1925-2016)
 2. Šaćir Selak, Ljubuški (1940-2016)
 3. Tidža Maksumić, Gradska 2.2016.     (1932-2016)
 4. Mehmed Dalipagić, Ljubuški
 5. Fadila Maksumić, Gradska 4.2016.
 6. Mina Maksumić, Gradska, (1927-2016)
 7. Saja Maksumić, Gradska, maj 2016.
 8. Zekija Košarić, Ljubuški, juni 2016. (1926-2016)
 9. Vahdet Mujkić , Vitina 7.2016.   (1941-2016)
 10. Fatima Bilić, Ljubuški, 7.2016.    (1933-2016)
 11. Bisera Sadiković, Ljubuški,  (1928-2016)
 12. Nura Maksumić, Gradska, (1944-2016)
 13. Hajrudin Delalić, Ljubuški, 15.10.2016. (1936-2016)

 

BOŠNJACI LJUBUŠKOG UMRLI 2017. GODINE

 1. Huso Mahić, Ljubuški, 25.1.2017. (1936-2017)
 2. Faruk Nevesinjac, Ljubuški, 30.1.2017. (1936-2017)
 3. Pašana Maksumić, Gradska, 15.2.2017. (1929-2017)
 4. Minka Lalić, Ljubuški, 16.2.2017. (1952-2017)
 5. Vedran Maksić, Vitina, 21.3.2017. (1989.2017)
 6. Džemil Mahić, Ljubuški, 29.3.2017. (1937-2017)
 7. Hasan Nikšić, Ljubuški, 30.3.2017. (1934-2017)
 8. Sadik Maksić, Ljubuški, 8.4.2017. (1947-2017)
 9. Tidža Džubur, Ljubuški, 23.4.2017. (1947-2017)
 10. Fikreta Dizdarević, Vitina, 15.5.2017.
 11. Nasiha Omerhodžić, Ljubuški, 18.6.2017.
 12. Smajo Mušić, Ljubuški, 7.7.2017.
 13. Ajša Mušić, Ljubuški, 18.7.2017. (1937-2017)
 14. Mujesira Delalić, Ljubuški, 16.8.2017. (1934-2017)
 15. Asif Đulić, Ljubuški, 1.9.2017. (1936-2017)
 16. Unka Šukalić, Ljubuški, (1922-2017)
 17. Sabira Maksić , Vitina, (1936-2017)
 18. Mustafa Maksumić, Gradska (1959-2017)
 19. Hadžira Maksumić, Gradska, 21.11.2017. (1934-2017)
 20. Elza Lalić, Ljubuški 22.11.2017. (1973-2017)
 21. Mustafa Hrnjičević, Ljubuški, 8.12.2017. (1944-2017)
 22. Bisera Tiro, Ljubuški, 31.12.2017. (1936-2017)            

           

BOŠNJACI LJUBUŠKOG UMRLI 2018. GODINE 

 

 1. Nahim Maksić, Vitina, 4.1.2018. (1959-2018)
 2. Emira Mahić, Ljubuški, 12.1.2018. (1924-2018)
 3. Adila Osmić, Ljubuški, 6.2.2018. (1938-2018)
 4. Omer Džubur, Ljubuški, 25.2.2018, (1934-2018)
 5. Asim Mesihović, Vitina, 28.3.2018, (1946-2018)
 6. Mirsad Ćerić, Ljubuški, 3.4.2018. (1935-2018)
 7. Edinko Kojić, Čapljina, 6.4.2018. (1983-2018)
 8. Šahza Nevesinjac, Ljubuški, 16.4.2018. (1926-2018)
 9. Suad Beširović, Ljubuški, 2.9.2018. (1962-2018)
 10. Kasim Mahić, Ljubuški, 3.9.2018.
 11. Ajša Ključanin, Vitina, 10.12.2018. (1969-2018)

 

Izvor:Medžlis Islamske zajednice Ljubuški

Pripremili: hadži Šemsudin Germić i Kemal Mahić

Napomena: Na spisku su preminuli koji su sahranjeni u Ljubuškom

1354 Posjeta 1 Posjeta danas