Dr.Sead Redžepagić: DA JE BOSNA OD DŽENNETA DIO

Da je Bosna od Dženneta dio,

Mostar grad bi Džennet bašča bio,

Sarajevo džennetska kapija,

Banja Luka džennetska avlija.

 

Kevser vrelo u Foči bi bilo,

U Bihaću podne bi učilo,

U Travniku sabah se klanjao

Ajvaz vodom abdest uzimao.

Akšam namaz u Tuzli bi bio,

Kur'an bi se u Brčkom učio,

U Vakufu kurban se dijelio,

U Bugojnu mevlud proučio.

 

U Goraždu jacija bi bila,

Sedžda bi se u Tešnju činila,

Višegradom Džennet nur bi sjao,

U Zenici Allah veličao.

 

Moj Allahu, hvala Tebi sada,

Cijela Bosna na sedždu ti pada.

Izvor:STAV;Broj 416-417-Sarajevo 24.2.2023.

Izbor: Kemal Mahić

746 Posjeta 2 Posjeta danas