Vrančić, Špago, Džabirov: Mostar u staroj štampi, knjiga 2.

Knjiga je sastavljena od priloga koje su autori redovno postavljali na portalu www.novasloboda.ba.

Ovim tekstovima smo današnjim generacijama željeli prenijeti dio događaja u Mostaru iz vremena od prije više od jednog stoljeća. U knjizi smo posebnu pažnju posvetili izvještajima iz stare štampe, koji su se bavili događajima oko Prvog svjetskog rata, te u periodu dvadesetih godina prošlog stoljeća, koji je vrlo malo opisivan u dosadašnjim tekstovima. Taj period karakteriše glad, siromaštvo, bijeda, velike vrućine, vremenske nepogode, razne bolesti, kao i političke prilike. Posebno je interesantno da se u tom periodu pojavljuju časopisi humorističkog karatkera, najčešće na svega 4 stranice, koji su bivali vrlo kratkog vijeka trajanja, pojavljivali se, gasili, pa ponovo pojavljivali sa drugim imenom. Takvih listova je bio u čitavom periodu između dva svjetska rata. O tome više na stranicama knjige.

Knjiga se može besplatno pročitati i uvrstiti u svoju e-biblioteku, pozivom na link:

Tibor-Vrančić-Smail-Špago-Armin-Džabirov-Mostar-u-staroj-štampi-2.pdf (cidom.org)

Tibor Vrančić, Smail Špago, Armin Džabirov

(NovaSloboda.ba)

961 Posjeta 3 Posjeta danas