Za stalnu socijalnu pomoć 147 obitelji u Ljubuškom isplaćeno 270.240 KM

Prema podacima Centra za socijalni rad Ljubuški, u 2022. godini stalnu socijalnu pomoć koristilo je 147 obitelji, a 46 osoba bilo je sukorisnici.

Realizirani zahtjevi

Mjesečno su primali po 100 i za njih je tijekom godine isplaćeno ukupno 270.240 konvertibilnih maraka. Sredstva osigurava Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije. Tijekom godine proveden je postupak za prestanak prava za 13 korisnika zbog smrti korisnika, smještaja u odgovarajuću ustanovu, promjene mjesta prebivališta i drugo. Istodobno, za 19 osoba vodio se upravni postupak za priznavanje prava na stalnu socijalnu pomoć i svi su pozitivno riješeni. Jednokratna novčana pomoć odobrava se socijalno ugroženoj osobi ili obitelji koja zbog trenutačnih materijalnih ili zdravstvenih poteškoća ne može podmiriti ni osnovne životne potrebe. Taj oblik pomoći osiguravaju Grad Ljubuški i županijsko Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi. U prošloj godini prema Gradskoj upravi Ljubuški upućeno je 178 zahtjeva na ime jednokratnih novčanih pomoći i svi su realizirani.Prema Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ-a upućeno je 28 zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i devet za jednokratnu novčanu pomoć za troškove pokopa te su svi realizirani. Ministarstvu je upućeno i osam zahtjeva za plaćanje troškova pokopa za korisnike stalne socijalne pomoći (svi su ostvareni) te pet zahtjeva za plaćanje troškova ukopa preminulih korisnika stalne socijalne pomoći. I oni su svi prihvaćeni. Druga vrsta materijalne pomoći je privremena jednokratna pomoć ili naturalno davanje materijalno neosiguranoj osobi ili obitelji koja se nađe u stanju socijalne potrebe iz sljedećih razloga: smrti jednog ili više članova obitelji, liječenja, odlaska i povratka s liječenja, otpuštanja s izdržavanje kazne zatvora, izvršenja odgojne mjere, zatim zbog elementarne nepogode, iznenadnih nesretnih događaja u obitelji i drugih okolnosti koje prouzrokuju stanje socijalne potrebe. Prema Gradskoj upravi Ljubuški upućena su 303 zahtjeva za priznavanje prava na takvu jednokratnu novčanu pomoć i svi su realizirani. Prema županijskom Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi upućen je pak 41 takav zahtjev i svi su pozitivno riješeni.

Na ime jednokratnih novčanih pomoći Grad Ljubuški je u 2022. godini isplatio ukupno 138.972 KM, a županijsko Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi 13.350 KM. Ljudi u potrebi upućuju zahtjeve za jednokratnu novčanu pomoć i prema Ministarstvu financija ZHŽ-a. U protekloj godini upućeno ih je osam i svi su odobreni. Ljubuški Centar za socijalni rad izdao je u prošloj godini 150 potvrda za ostvarivanje građanskih prava. Izdano je 49 preporuka za ostvarivanje humanitarne pomoći od nevladine humanitarne organizacije “Regina della pace” iz Italije u predstavništvu u Zvirovićima u općini Čapljina. Od tog broja, 19 ih je za korisnike stalne socijalne pomoći, a trideset povremenim korisnicima materijalnih i novčanih pomoći.

– Stručni djelatnici Centra pružali su i niz drugih oblika pomoći, kao što su savjetodavni rad, individualno savjetovanje odraslih u rješavanju partnerskih, roditeljskih, statusnih i drugih problema, pružanje kontinuirane socijalne i psihološke pomoći pojedincima i obiteljima u krizi.

Radna sposobnost

Pružana je i pomoć u ostvarivanju određenih prava u drugim institucijama (pisanje molbi, žalbi i drugo), organizirana pratnja pri odlasku na liječničke kontrole u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, pratnja pri odlasku na povjerenstvo za ocjenu radne sposobnosti postotka invaliditeta i povjerenstvo za kategorizaciju djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju i drugo – ističu u Centru za socijalni rad Ljubuški.

Autor: Ivan Kaleb | Večernji list

Ljportal

830 Posjeta 1 Posjeta danas