Referat o izvodjenju radova na dzamiji Zabljak

U januaru mjesecu(06.01.2023.) ove godine pocinju pripreme za obnovu dzamije na Zabljaku.
Zakazan je sastanak koji se odrzava u prostorijama medrese na Zabljaku.
Sastanku prisustvuju  ljudi koji su vrsili obnovu dzamije Gozulj i gasulhane u Pobrscu.
Na sastanak su pozvani predstavnici medzlisa Semso ef. Germic kao imam I Mumin Elezovic kao predsjednik medzlisa.
Semso efendija biva sprijecen i dolazi samo Mumin.
Na tom sastanku se utvrdjuju tacka po tacka svi nedostaci na dzamiji koji ce se renovirati, sve se pregleda u dogovoru sa Muminom, predsjednikom medzlisa.
Dogovara se da sve radove vodi arhitekta.

(ispod pogledaj zapisnik sa sastanka)

Sastanak
06.01.2023

Džamija Žabljak
Sastanak sazvao/la:
Faruk Jakić

Vrsta sastanka:
Uviđaj u stanje džamije Žabljak
Prisutni:
Faruk Jakić, Meran Hajdarević, Mumin Elezović, Eldin Gujić, Azer Ajeti, Ramiz Gujić

Aktuelne točke
Predmet:
Pregled stanja džamije Žabljak
Predstavio:
Faruk Jakić
Obrazloženje
Glavni razlog sastanku je prethodilo stanje u kojem se nalazi džamija Žabljak i srodni objekti uz džamiju. Uz sve prisutne se razgovaralo o tome da se uzme u obzir cjeloukupna situacija te i objekti pored džamije, Medresa i Merhamet.

Prema uviđaju na licu mjesta ispod stoji lista stvari koje su pregledane, na koje je potrebno reagirati shodno stanju.
Merhamet:
• Strop propao i pocrnio te je potrebna sanacija
• Ćilimi i sav inventar koji se nalazi je potrebno sanirati
• Kante jupola će se pokušati iskoristiti prema navodima, iako je istekao rok 2018.
• Zapadni zid je potrebno sanirati zbog velike koncentracije vlage, a koja se nalazi u cijeloj prostoriji.
Prostor ispred kapije / čatrnja
• Prijedlog postavljanja pumpe / česme
• Potrebno očistiti i obnoviti čatrnju te je vratiti u funkciju
Medresa
• Renovirati detalje
• Riješiti problem vlage u zapadnom djelu, zahvaćen je najviše zid između sobe i toaleta
• Potrebna sanacija prozora na medresi (nedostaju ručke za otvaranje)
• Vanjski WC je potrebno restaurirati, postaviti novu WC šolju
• Potrebno riješiti pitanje kanalizacijskih voda; povezati s već postojećom septičkom jamom koja se nalazi na vakufskoj zemlji
• Sanacija oluka i lamperije oko medrese
Džamija
• Postaviti ogradu na južnom djelu, zapadno od medrese
• Urediti i očisiti hareme
• Potrebno riješiti sofe ispred džamije te ih urediti kako bi se moglo nesmetano obavljati klanjanje; navedeno je da struka (stručne osobe/arhitekti) pogledaju i daju idealno rješenje
• Potrebno zamjeniti sad postojeće drvene stepenice koje vode prema sofi, te na prijedlog je dato da se odrade fiksne stepenice; od kamena kao što je česma odrađena
• Vanjske mafile – navedeno je da struka (stručne osobe/arhitekti) pogledaju i daju idealno rješenje
• Potrebna restauracija stepenica koje vode do mafila
• Unutarnje mafile: postojeću „drvenariju“ restaurirati, sanirati pod, gletovati zid
• Komplet otvori u džamiji se moraju pogledati – navedeno je da struka (stručne osobe/arhitekti) pogledaju i daju idealno rješenje
• Munara – potrebna restauracija, dovesti je u vizualno uredno stanje
• Potrebna sanacija svih električnih instalacija i rasvjetniih tijela
• Lamperija ispod mafila je u lošem stanju – navedeno je da struka (stručne osobe/arhitekti) pogledaju i daju idealno rješenje
• Potrebno obnoviti mihrab i dovesti u vizualno uredno stanje
• Potrebno obnoviti vanjske natpise oko džamija (prozora i vrata)

OSTALE INFORMACIJE
Naredni sastanak:
Nije naznačen tokom sastanka. Informacija će biti naknadno dostavljena.

Na sastanak je pozvan glavni imam Medžlis Ljubuški, Šemso Germić ali zbog neobrazloživih razloga nije nazočio sastanku.

Ovaj zapisnik je poslan odboru udruženja Ljubušaka u Norveškoj i predsjedniku Mežlisa Ljubuški Muminu Elezoviću.

Mumin je trebao predati Faruku 1700,00 KM za vrata zabljacke dzamije od sredstava koje je dijaspora poslala 2016.godine da srede zabljacku dzamiju.
Faruk ga zamolio ako to ne uradi u narednih par dana onda neka novac bude predat Meranu Hajdareviću.

Zapisnik sastavio: Azer Ajeti dana 06.01.2023.

 

Objasnjenje o slanju novca 2016 za adaptaciju koja nikad nije ni pocela.

Medzlis je dobio 2016.godine od Ljubusaka iz dijaspore 5,500 km da urade zabljacku dzamiju ali nikad do danas to nisu uradili. Kupili su 1250 km materijala 2016 godine i kome je rok istekao 2018.godine taj materijal je nebrigom njih koji rukovode medzlisom propao. Na velike pritiske pristali su dati 1700 km da se plate vrata a ostatak para u iznosu 2550ne znamo gdje su. Javno ih pozivamo da taj novac koji pripada dzamiji Zabljak donesu i da sa njim platimo materijal.

Nakon toga stupamo u kontakt sa trojicom arhitekata Harisom Mahicem, Amirom Konjhodzicem i Tarikom Mujanovicem.
Tarik odmah odbija zbog preopterecenosti poslovnim obavezama.
Amir i Haris pristaju. Poslije nekog vremena odustaje i Amir zbog nekih svojih obaveza.
Tako da na projektu ostaje da radi i nadzor vrsi Haris Mahic.
Nakon ovog sastanka Semso ef. Germic salje email sa zahtjevom da arhitekta Haris Mahic izradi elaborat planiranih radova (vidi u prilogu dokument elaborat)

 

Haris Mahic uskoro izradjuje trazeni elaborat I Faruk Jakic ga salje emailom Semsi ef, Germicu, kao i Udruzenju Ljubusaka u Norveskoj, cija je predsjednica Sibila Basic.
Na osnovu dostavljenog elaborata pocinjemo zajednicko sakupljanje novca za rekonstrukciju dzamije na Zabljaku.

Prije samog pocetka radova je odrzan radni sastanak sa Semsom ef. Germicem i Muminom Elezovicem, kao predstavnicima medzlisa, i na tom sastanku predsjednik izvrsnog odbora medzlisa Mumin Elezovic je odobrio formiranje gradjevinskog odbora, koji ce biti zaduzen za organizaciju renoviranja dzamije na Zabljaku. (pogledaj zapisnik sa sastanka)
Nakon toga oformljen je dokument sa imenima clanova tog gradjevinskog odbora(pogledaj dokument)

Sastanak
12.03.2023

Kiraethana
Sastanak sazvao/la:
Faruk Jakic

Vrsta sastanka:
Razgovor uoci radova na džamiji Žabljak.
Prisutni:
Sulejman Kadragic, Ramiz Gujic, Azer Ajeti, Faruk Jakic, Mumin Elezovic, Meran Hajdarevic, Jusuf Košaric, Nedim Hadžic, Haris Mahic i Šemso ef. Germic
Aktuelne tocke
Predmet:
Priprema i diskusija radova obnove džamije Žabljak
Predstavio:
Prisutni
Obrazloženje
Džamija je duže vrijeme u stadiju zapuštenosti I propadanja te osnove strukture propadaju ili nisu nikada riješene. Narod iz dijaspore (ukljucivši sve države gdje se nalazi naš narod u inostranstvu) je iskazao duboku zainteresiranost I spremnost pripomoci, vecinom financijski, da se pokrene obnova I sanacija vrlo potrebnih struktura u na I uz džamiju Žabljak. Ovaj sastanak je nastavak prvotnog gdje je gradevinski odbor obavio informativni razgovor s g. Muminom Elezovicem, te se ukazalo popisalo I nastavno pozvalo naše arhitetke da izadu na teren uvide I kreiraju prijeko potrebni elaborat za prikaz medžlisu Islamske zajednice Ljubuški.

Zakljucak: Na ovom formalnom sastanku se diskutovalo o radovima na džamiji gdje je Mumin ukazao na neophodnost sacuvanja starine (misleci na izgled džamije koja je od velike važnosti da sacuva svoju autohtonost). Faruk u svom obracanju ukazao na potrebu da se što prije sanira krov i da se zaustavi ulazak vode za doba kišnih dana. Nedim objasnio problem unutrašnjih oluka. Šemso efendija ukazao na potrebu izrade troškovnika za svaku operaciju kako bi se sve transparentno pratilo.. Haris Mahic se javio za rijec i obrazložio da ce se uz radove kreirati i pratiti elaborat koji je on uradio za potrebe Medžlisa Ljubuški i finasijere ovoga projekta, udruženja Ljubušaka u Norveškoj i Danskoj..
Sastanak je nakratko prekinut da se klanja podne namaz. Nakon podne namaza nastavili smo s radom. Mumin je dao prijedlog da se izabere gradevinski odbor. Osoba koja je odobrene da izabere odbor  je predložen arhitekta Haris Mahic a on ce od majstora oformit ostale clanove. Nakon toga otvorila se tema završetka zida na haremu Vrbica. Mumin je objasnio da je komšija automehanicar Jozo radio zid i da je tražio i da Medžlis ucestvuje u finansiranju. Mumin je njemu objasnio da Medžlis nema sredstava ni interesa za radove.
Sastanak je završio u 13:00h
OSTALE INFORMACIJE

Naredni sastanak:
Informacija je dostupna kod Faruk Jakic.

Zapisnik sastavio: Azer Ajeti dana 12.03.2023.

Za par dana arhitekta Haris Mahic imenuje gradjevinski odbor i salje ga Faruku Jakicu koji ga proslijedjuje Semsi ef. Germici. Pogledaj ispod..

 

GRAĐEVINSKI ODBOR ZA OBNOVU;ADAPTACIJU I I SANACIJU ŠTETENASTALE NEBRIGOM I NEODRŽAVANJEM OBJEKTA

objekt:

DŽAMIJA ŽABLJAK

IZVRŠNI ODBOR

1.Faruk Jakić/ hadžija………………..pokretač akcije obnove, predlagatelj rješenja, izvršitelj radova, koordinator, računovođa,nabavka i plaćanje materijala i radova, ugovaratelja radova, kontakt sa dijasporomi medžlisom….
2.Sulejman Kadragić………………..komunikacija sa javnošću, predlagatelj rješenja, izvršitelj radova/volonter, konsultant…
3.Haris Mahić dia………………..stručna osoba, tehnička rješenja, predlagatelj rješenja, mjerenja, dimenzioniranja, konsultant…

ČLANOVIODBOR

4.Jusuf Košarić………………..predlagatelj rješenja, izvršitelj rješenja/volonter, konsultant…
5.Meran Hajdarević………………..predlagatelj rješenja, izvršiteljradova/volonter, konsultant…
6.Kasim Hajdarević………………..predlagatelj rješenja, izvršitelj radova/volonter, konsultant…
7.Fahrudin Delalić………………..predlagatelj rješenja, izvršitelj radova/volonter, konsultant…
8.Sabahudin Delalić………………..predlagatelj rješenja, izvršitelj radova/volonter, konsultant…
9.Ramiz Gujić………………..predlagatelj rješenja, izvršitelj radova/volonter, konsultant…
10.Sulejman Alendar………………..predlagatelj rješenja, izvršitelj radova/volonter, konsultant…
11.Nedim Hodžić………………..predlagatelj rješenja, izvršitelj radova/volonter, konsultant…
Članovi su dobili ovlaštenje i potpunu podršku od donatora, članova medžlisa Ljubuški u Dijaspori i domovini !

Ljubuški, 11.03.2023 godine

Pred sami Ramazan Semso ef. Germic sugerira Faruku da ne pocinje radove dok ne zavrsi Ramazan. Medjutim s obzitom da je vec sve bilo spremno u materijalu, a i da su radnici bile spremni, Faruk odlucuje zajedno sa odborom da radovi ipak pocnu, jer nikakvih prakticnih prepreka za to nije bilo.
Sa pocetkom radova Semso ef. Germic I Mumin Elezovic odjednom mijenjaju svoj stav i pocinju sa opstrukcijama.
Salju dopis u Sarajevo i zahtijevaju da dodje komisija iz Rijaset s namjerom provjere kvaliteta radova i evt. obustavljanja radova, jer navodno fali jos neke dokumentacije.
Sastanak s komisijom je odrzan na Zabljaku.
Napravljen je zapisnik , koji od strane gradjevinskog odbora nije usvojen, jer je zapisnicarka Faiza Alic gradjevinski odbor u tom zapisniku uporno nazivala ”neformalnom grupom gradjana”, tako da je to predstavljeno kao da neki tamo gradjani, a ne clanovi gradjevinskog odbora i dzematlije medzlisa, ucestvuju na sastanku.
A i pojedini netacni navodi u zapisniku se moraju korigovati da bi mogli biti usvojeni od svih ucesnika sastanka, a i dodati neke sugestije i primjedbe ucesnika sastanka koje uopste nisu uvedene u sporni zapisnik, kao npr. Zahtjev prisutnih dzematlija o sto skorijem odrzavanju Skupstine i podnosenju finansijskog izvjestaja blagajnika medzlisa, kao i zalba dzematlija Muftijstvu mostarskom na koju nisu dobili odgovor, a gdje su se zalili na neregularnost odrzanih izbora.
Na tom sastanku je dogovoreno da u gradjevinski odbor udju jos dva clana iz odbora medzlisa, sto je i uradjeno, a da odbor medzlisa nastavi sa prikupljanjem potrebne dokumentacije koja im fali za ovaj projekat( to takodje nije upisano u sporni zapisnik).
Nakon toga, po dogovoru, gradjevinski odbor je dopunjenu listu clanova odbora sa jos dva clana iz odbora medzlisa poslao kako Semsi efendiji, tako i predstavniku Rijaseta.
Sporni zapisnik sa ovog sastanka ce uskoro biti dopunjen i korigovan, te poslat svim ucesnicima sastanka na usvajanje, te javno objavljen nakon toga.
Na odlasku su ljudi iz komisije rekli da mozemo da zavrsimo posao, jer nismo nista unistili od autohtonosti dzamije.
Medjutim, dan ili dva nakon sastanka Mumin Elezovic, kao gradjanin, salje policiju na objekat koja dolazi na uvidjaj. Ustanovljeno je da nema narusavanja reda i mira i ljudi odlaze. Bili su fer i korektni.
Gradjevinski odbor nije upoznat zasto je Mumin poslao policiju pred dzamiju niti nas je Mumin o tome obavijestio naknadno, kao ni ostali clanovi odbora medzlisa.
Navodno, radi se o peticiji iz 2003. Godine koja je poslata da se sve dzamije u Ljubuskom stave pod zastitu kao nacionalni spomenici kulture. Dakle, peticija je poslata, ali nije usla ni u kakve procedure rjesavanja zadnjih dvadeset godina. Dakle, na tu peticiju nikad niko do sada od 2003. godine nije ni odgovorio niti je razmatrana, dakle, prakticno nerijesena dosad.(pogledaj spisak objekata iz Ljubuskog za koje je podnesena peticija). Ovo je originalni dokument iz Ministarstva, 20 godina se ceka kada ce komisija ove objekte proglasiti “nacionalnim spomenikom” a cekace se jos Allah zna koliko. Osoba sa kojom sam razgovarao a nalazi se u komisiji kaze da su vrlo male sanse da se to desi.


Dakle, NEKO je tu peticiju poslao, a da niko od clanova medzlisa I IZ Ljubuski nikad o tome nije glasao, niti je bio upoznat sa postojanjem ove peticije.
Radovi na dzamiji Zabljak su, hvala Bogu, pri kraju. Od urusene i zapostavljene sirotice pretvorila se u ljepoticu vrijednu divljenja. MashaAllah!
Da Allah dz.s nagradi donatore i sve ucesnike najljepsom nagradom! Amin!

 

 

1669 Posjeta 1 Posjeta danas