Jusuf Pajevic:Put na hadz VII dio

29.11.2009. Treći dan Kurban bajrama

Prvi put sam taksijem otišao do Harem-i-šerifa za sabah namaz. Imam žuljeve na desnoj nozi i to na tabanu, tako da moram malo smanjiti hodanje pješke. Ovaj današnji sabah klanjao sam do sada najbliže Kabi.

Oko 10 sati ja, Jahija , Adnan Šetan i Esma otišli smo taksijem na brdo Hira. Otišli smo taksijem do pod samo brdo. To nas je koštalo 100 SAR. Popeli smo se stepenicama na vrh do pećine Hira. Stepenice su napravljene do vrha, tako da sada nije puno ružno se popeti. Naravno, posjeta pećini Hira je sasvim dobrovoljna, ali naprosto nisam mogao a da ne posjetim mjesto gdje je Uzvišeni Stvoritelj objavio Muhammedu s.a.w.s. prve ajete iz časnog Kur’na. Zaista, čovjek se ovdje osjeća preporođeno. Biti na mjestu gdje nema ni pedlja a da noga plemenitog Poslanika s.a.w.s. nije bila, pa to je velika čast za svakog vjernika. Na povratku od pećine Hira upali smo u veliku saobraćajnu gužvu pa smo morali podne namaz klanjali u hotelskom mesdžidu, a ikindiju u džamiji Bin Baz. I danas smo nakon ikindije otišli na Minu i bacali kamenčiće na sva tri džemreta. Bacanje kamenčića na džemretima je simbolična borba protiv prokletog šeitana. Ovim smo završili još jedan vadžib hadža.

Ovdje želim ispričati jedan zanimljiv događaj. Pričao mi je Ešref Aličković da se to dogodilo kada je on bio kod pećine Hira. On je sa jednom grupom posjetio pećinu dosta rano, prije zore. Tu su klanjali sabah namaz. Jedan naš hadžija u nekoj torbici imao je digitalnu kameru, mobitel i neznam šta još. To je držao pored sebe dok je klanjao. Kad su bili na sedždi odnekud je iznenada pojavio se majmun, zgrabio tu torbicu i pobjegao niz brdo. Nije mogao pronaći svoje stvari.

Današnji izgled džemreta

Između akšama i jacije, koje sam klanjao u Bin Bazovoj džamiji, imao sam meni vrlo dragu posjetu. Harun Elvir Ibrović je radio kao vozač u BiH ambasadi u Kopenhagenu. Radeći ja za Islamsku zajednicu a on za ambasadu dobro smo se sprijateljili. Sad on radi u BiH ambasadi u Rijadu i našli smo se kod najčasnijeg mjesta na dunjaluku. Večeras smo opet zajedno. I u sobi me čekalo iznenađenje. Ambasador BiH u Saudijskoj Arabiji, Razim Čolić, bio nam je u posjeti. Sa njim smo proveli večer u prijatnom razgovoru. Od njega sam čuo informaciju da je prije par godina Saudijska Arabija bila najveći svjetski izvoznik pšenice u toj godini. Kasnije je smanjila proizvodnju, jer tolika proizvodnja zahtjeva veliku količinu, ovdje dragocjene vode, ali je bitno da oni mogu proizvesti velike količine žitarica. I najveća farma krava na svijetu nalazi se nedaleko od Rijada. Također, Saudijci dobro razvijaju finalnu industriju.

U društvu BiH ambasadora, koji je također bio na hadžu, u našoj sobi

Kasno navečer završio sam pakovanje stvari. Sjutra je zadnji dan boravka u Meki pa hoću da što više vremena provedem kod Allahove kuće. Cio taj dan sam potišten jer se bliži rastanak sa voljenom Kabom.

30.11.2009. Četvrti dan Kurban bajrama

Ja, Jahija i Zikrija poranili smo rano na sabah kod Bejtullaha. Drugi iz grupe su ostali u hotelu jer je planiran zajednički odlazak u 07.00 da obave Tavaful-veda (Oproštajni tavaf). Ja se ovdje opet moram osvrnuti malo kritički. Znamo da je rastanak sa Kabom ovim tavafom. Kad je već planiran odlazak iz Meke tek sjutra ujutro, zašto se ovako rano planirao Oproštajni tavaf, pa je hadžijama uskraćena mogućnosr obavljana namaza kod Kabe za cio taj dan. Poslanik s.a.w.s. nas je obavijestio da za namaz kod Kabe ima se nagrada kao za 100.000 namaza obavljenih na drugom mjestu. Zamisli šta su hadžije morale propustiti zbog ranog planiranja Oproštajnog tavafa. Upravo zbog toga nas trojica smo odlučili Tavaful-veda obaviti nakon jacije namaza.

Podne smo, znači klanjali kod Allahove kuće. Međutim, ikindiju smo klanjali u Bin Bazovoj džamiji, jer smo nakon ikindije ubacivali stvari u autobuse. Ovo je potrajalo cijelo poslijepodne. Aktivnosti oko iznošenja stvari i smještanja u autobus malo su mi potisnule razmišljanja koja imam još od jučer.

Čim smo završili sa stvarima odmah smo požurili da stignemo na akšam namaz kod Bejtullaha. Naravno, ostali smo sve do jacije kako smo i planirali. Nakon namaza pripremili smo se za tavaf. Čini mi se da nikad nije bilo toliko naroda kod Allahove kuće kao večeras.

Tavafim oko Kabe, milujem je pogledom a srce mi se steglo zbog skorog rastanka. Definitivno, ovo je težak momenat. Kolika mi je bila radost sa prvim susretom, čini mi se da je veća tuga zbog rastanka. Po ko zna koji put upućujem dovu Gospodaru s.w.t. da me vrati ponovo ovdje. Uslišaj moju dovu Gospodaru svih svjetova!

Nakon tavafa obavili smo dva rekata namaza. Naravno, na prvom rekatu se uči nakon fatihe El-Kafirun a na drugom Ihlas. Dok sam klanjao gledao sam u crnu kockastu Allahovu kuću. Nakon namaza otišao sam a nisam se više okrenuo. Htio sam da mi zadnji pogled na voljenu Kabu bude onaj u namazu.

Slika koju želim da pamtim

Rezime o Hadžu

Ukratko da opišem kako smo obavili hadž.

Kupanje, oblačenje ihrama i donošenje nijeta za hadž.
Klanjaje dva rekata ihramskog namaza. (Sve ovo smo obavili u hotelu 8. zul-hidžeta).
Od ovoga trenutka ponovo važe sve ihramske zabrane.
Učenje telbije. Telbija se prestaje učiti kad se bace kamenčići na Veliko džemre, prvi dan bajrama.
9. zul-hidžeta (jevmul Arefe) odlazak na Arefat i tamo boravak do zalaska sunca. Na Arefatu se klanja podne i ikindija skraćeno i sastavljeno.
Odlazak sa Arefata na Muzdelifu nakon zalaska sunca.
Boravak na Muzdelifi i klanjanje akšama i jacije skraćeno i sastavljeno.
Sakupljanje 49 kamenčića za simbolično gađanje šeitana na džemretima.
Ubrzo iza ponoći krenuli smo sa Muzdelife na Minu pješice.
10. zul-hidžeta (prvi dan kurban bajrama) u zoru bacili smo 7 kamenčića na Velikom džemretu.
Klanje kurbana za sve bosanske hadzije, jer mi obavljamo hadž temettu.
Nakon klanjanja sabaha ko je htio mogao se ošišati, skinuti ihrame i okupati.
Druga opcija, koju sam ja uradio, je da se produži Kabi u ihramima i obavi hadžijski tavaf – ifada.
Klanjanje dva rekata tavafskog namaza, na prostoru gdje se mogne iza Mekami-Ibrahima.
Sa’j između Safe i Merve. (Svaki tavaf i sa’j obavlja se isto).
Brijanje kose na glavi (ili samo skraćivanje)
Odlazak u hotel radi kupanja i skidanja ihrama. Ovim su prestale važiti sve ihramske zabrane.
Oni koji su se ranije ošišali i skinuli ihrame trebaju obaviti hadžijski tavaf i sa’j, čime i za njih prestaju sve ihramske zabrane.
11. zul-hidžeta (drugi dan bajrama) bacanje po 7 kamenčića na sva 3 džemreta, između podne i akšama. Mi smo ovo obavili iza ikindije.
12. zul-hidžeta (treći dan bajrama) zadnje bacanje kamenčića po 7 na sva 3 džemreta u istom vremenu. I ovo bacanje smo obavili iza ikindije.
13. zul-hidžeta (četvrti dan bajrama) mi smo obavili tavaful-veda (Oprosni tavaf). Poslije tavafa klanjaju se dva rekata tavafskog namaza na način kako je ranije opisano. Ovo je zadni obred hadža.

Još nekoliko zanimljivosti o Meki i Kabi

„Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima“. (Ali Imran,96)

„Ovo je mjesto Allah učinio svetim onoga dana kad je stvorio nebesa i Zemlju, pa će to biti sveto, po Allahovom naređenju, sve do Kijametskog dana.“ (Muslim)

Meka je udaljena oko 100 km od Crvenog mora i 73 km od Džide. U Džidi je sagrađen ogromni aerodrom namijenjen za prihvat hadžija. Prosječna nadmorska visina Meke je oko 330 metara. Meka ima oko 2.000.000 stanovnika (Wikipedia). Klima je prava pustinjska. U vijeme kad smo mi bili u Meki bilo je vrlo toplo. Klima u sobama je stalno radila i danju i noću. Meka je smještena između dva planinska lanca.

Ono po čemu je Meka najviše poznata je Bejtullah – Kaba. Kabu je sagradio Ibrahim a.s. sa sinom Ismailom a.s. Kroz istoriju više puta je obnavljana. Današnje dimenzije Kabe su 12 m dužine, 10 m širine i 16 m visine (Wikipedija). Hadžerul – esved je ugrađen na ćošak odakle počinje tavaf na visini od 1,10 m od zemlje. Visina Mekami – Ibrahima (kamen na kojem je Ibrahim a.s. stajao dok je zidao Kabu), je 75 cm. Visina Hidžrul – Ismaila iznosi oko 1.30 m. Vrata Kabe nalaze se na visini od 2,25 m iznad zemlje. Njihova visina je 3,06 m a širina 1.68 m. Urađena su od čistog zlata.

Safa i Merva danas se nalaze u krugu Kabenskog harema. Dužina između Safe i Merve je 395 m.

Vrelo Zem-Zem vode nalazi se nedaleko od same Kabe. Prosječna količina vode na vrelu je od 13 od 18 l u sekundi.

Kao što znamo ovo je rodni grad najboljeg Allahovog stvorenja, Muhammeda s.a.w.s. Kuća u kojoj se rodio najodabraniji Allahov rob danas je pretvorena u biblioteku.

 

330 Posjeta 1 Posjeta danas