Safvet-beg Bašagić:POD JARGOVANOM

Vezak vezla moja dilber Zlata

Do po dana na sred đulistana,

Na šiltetu u debelom hladu

Pod grančicom mavi jargovana

Čistom srmom i žutijem zlatom

Na jagluku milo ime piše,

Koje ona žarom srca ljubi

I vjeruje da za njega diše.

Vezak veze, a uz to popijeva:

Rumen-ružo, ako Boga znadeš,

Kada Mirza u đulistan dođe,

Da mu selam od mene predadeš.

Još mu kaži da sam ga čekala

Od sabaha taman do po dana,

Čekajući jagluk mu navezla

U debelu hladu jargovana.

Ah,još molim ovaj cjelov žarki

Što ostavljam na listiću tvome,

Da ga predaš, kada amo dođe,

Srcu,duši – ašikliji mome.

Izvor:Safvet-beg Bašagić:Pjesme i prepjevi;Svjetlost Sarajevo,1991.

Izbor: Kemal Mahić

299 Posjeta 1 Posjeta danas