JEVTO DEDIJER: SELA LJUBUŠKOG KOTARA: VITINA

Vitinom se zove seoska opština sa dvanaest sela ili „Mala“.Razlikujemo jedan dio pri polju, na obje strane rijeke Vrioštice, koji se zvanično zove Vitina, a koju narod zove Vriošticom. U tome dijelu razlikujemo čaršiju u ravnini, i muslimanske kuće pri strani.Katolici su mahom kmetovi a manje zanatlije i trgovci. Muslimani su age, zanatlije i trgovci. Dio pored ceste ušoren, tip čaršijski, kuće muslimanske jako zbijene kao što se i iz fotografije u „Atlasu“ vidi.Opština se dijeli na dvanaest mahala. Sve ostale mahale čine tipove između razređena do jako razbijena tipa.Pojedine „male“ nijesu prirodno ograničene.Mahale se zovu ovako: Orašina(14 kuća), Klanac(25 kuća), Pod Zelenom Gorom(18 kuća), Utica(12 kuća), Grabovo Vrilo (6 kuća), Doci (25 kuća), Majića Mala(30 kuća),Gavranova Mala(24 kuće), Brljica(24 kuće), Ajdučka Staza(5 kuća), Skokovina(8 kuća, i Vrioštica(Vitina) 47 kuća.Kad se doda broj porodica, o kojima slučajno nije zabilježeno koliko ih ima i one što žive između pojedinih mahala može se uzeti da u Vitini ima najmanje 260 kuća.

Oko sela ima više gomila.Pri polju su nađeni ostaci rimskih naselja.Znači da su i ova sela zasnivana na tragovima starijih sela.Stanovnici su katolici i Muslimani.Muslimanske su porodice sljedeće:

Mesihovići(4 kuće) i Dizdarevići(15 kuća) su jedno pleme. Doselili su „iz Eski Babe, u Anadolu“, kad su Turci osvojili Hercegovinu.Bili su dizdari ljubuškog grada.

-Lalići(2 kuće) „iz Šperkovine iza Vrgorca“ gdje i sad ima Lalića; „oni tamo su Đauri“.

-Za begove Kapetanoviće(Puzdriće) pričaju jedni da su iz Gvozda, drugi da su iz Kozice u Dalmaciji, ali se zna sigurno da su oni još prije Omer-paše došli iz Travnika i postali kapetani ljubuškog grada. Ima ih 2 kuće.

-Krehić je prije 30 godina doselio iz Ljubuškog na materinstvo.

-Jakić je kao cipelar došao iz Ljubuškog prije tri godine.

-Za Maksiće kažu da su starinom od Radobolje kod Makarske, oni su prije 3 godine preselili iz Ljubuškog.Ima ih 1 kuća.

-Livnjak je prije 60 godina došao iz Livna Kapetanovićima u momaštvo.Ima ih 4 kuće.

-Bukić je prije nekoliko godina doselio iz Ljubuškog.

-Pored ovih Muslimana u Vitini žive i ove katoličke porodice:

-Babići su starinom iz ovog sela, iz Klanca. Bila su ih dva brata hajduka u četi Janković Stojana, pa su jednog Turci posjekli, a drugi je pobjegao u Kotare, pa su se opet otuda vratili.Ovdje ih ima 1 kuća, a u cijeloj Vitini ima ih više.

-Grizelji su starinom iz Bekije. Uz kugu su pomrli, pa ostala jedna kuća i od nje sad ih je dvanaest(12).

-Bojka priča da je prije 500 godina došao sa Služnja na Utvicu.

-Arapovića je starina sa Slipičića kod Mostara, ovdje je došao kao gostioničar iz Ljubuškog.

-Smoljan je starinom iz Jasenice kod Mostara.Ovdje mu je došao otac sa Studenaca sa zanatom.

-Biško je iz Posušja.Došao mu otac u Kapetanovića u momaštvo.Zadnje četiri porodice imaju samo po jednu kuću.

U Orašini žive: Bebeci(5 kuća) su starinom iz Šipovače, ovdje su došli prije 85 godina, zatim Biško(1 kuća);

-Borasi(2 kuće) pričaju da potiču od nekakva vojnika koji je iza nekakva boja na ostrvu Visu ostao i pobjegao u Razvršje. To je bilo veoma davno.Računa se da ih u Hercegovini ima do 300 kuća.Iz Razvršja su davno pobjegli zato što su Turke pobili na Božić u jutru.

-Brbori(4 kuće) su odnekle iz Dalmacije.

-Soldati(1 kuća) ili Rose od Talijana koji je pobjegao iz francuske vojske.

-Ćorići(1 kuća) su s Dobrog Sela u Broćnju, udao se za Brberušu.

-Sivoši(2 kuće),i njihov je pradjed pobjegao iz vojništva,“malo mu se moglo razumjeti šta govori“

.

U Klancu imamo ove porodice:

-Tolji/2 kuće) i oni potiču od pobjeglih vojnika.Našli su ga u polju mrtva od gladi,“nije zna koliko koza naški“.

-Grubišići(2 kuće) su prije 10 godina došli iz Šipovače, bio je vodar begovski.

-Alilovići(1 kuća) je djed iz Ružića.Vjenčao se sa kapetanovom momkinjom.

-Livnjak(4 kuće)

-Jurići(2 kuće) su iz Duvna, došao im pradjed prije kuge.

-Oreči(5 kuća) su iz Bekije,iz Graca,došao im pradjed.

-Barbarići(1 kuća).

-Stanić(2 kuće) iza Gozda pod Bjekovom došao kao „pratarski kuvar“.

-Grizelj(4 kuće)

-Bojko(1 kuća).

Pod Zelenom Gorom:

-Majići(2kuće) su starinom iz Broćna,pa su prešli u Zavojani.Ima ih u Jelindocu,Zavojanima i Brdu.

-Lalići(Muslimani) (3 kuće);

-Ćišići(3 kuće) su isto pleme s Dizdarevićima i Mesihevićima.

-Bebek(1 kuća);

-Jurič(4 kuće);

-Petrušić(1 kuća), je iz Graba, uvinča se za Grizeljušu. Pa živi i u Grabu i ovdje.

-Babići (2 kuće);

-Bojko (1 kuća);

-Grabovac (1 kuća) je davno iz Šipovače.

U Utici: Rašići ili Šeripovići(4 kuće) su od onih iz Klobuka.

-Bojka(1 kuća)

-Kozina (3 kuće) je porijeklom s Vitaljine pod Umcem.

-Grbavac(1 kuća), živi ovdje i u Grabu.

-Borasi (3 kuće).

U Grabovu Vrilu: Grbavac(2 kuće);

-Grizelj (1 kuća);

-Boras (1 kuća);

-Rašić (1 kuća);

-Mikulića (11 kuća) djed je iz Ružića došao u najam pa se „uvinča“.

-U Docima:Borasi(1 kuća):

-Grbavci (4 kuće);

-Rašić (1 kuća);

Jurić (2 kuće);

Soldo(1 kuća); je iz Britvice iz mostarskog kotara.

-Ercezi(7 kuća); su iz Šipovače;došao im pradjed u bega da krči.

U Majića Mali:

-Juriči(2 kuće)

-Majići (10 kuća)

-Grizelji(3 kuće);

-Mišetići (9 kuća) stanuju ovdje i u Grabovniku,gdje im je glavno stanje.

-Gadže(1 kuća) žive u Grabovniku i ovdje.

-Galić(1 kuća) je došao iz Cernja iznad Ljubuškog prije 30 godina;

-Vuletića(1 kuća) o ac je iz Dobrkovića u mostarskom kotaru,dotjerala ga je sirotinja u drugoj polovini XIX vijeka.

-Matići(1 kuća) djed je iz Veljaka prešao u Vitinu.

-Percov(1 kuća) je Bebek.

-Govorko(1 kuća) je došao na ženinstvo iz Vašarovića.

U Gavranovoj Mali:Gavrani(8 kuća) su iz Rastovače iz Bekije, stanovali su u Gabeli i Radišićima.Došli su odmah iza Bebeka.

-Borasi(3 kuće);

-Penave(3 kuće) su iz Batina u Posušju prije 100 godina došli agama u službu.

-Grbavci(1 kuća);

-Soldati(3 kuće);

-Nuićje došao iz Proboja,i tu je „mišćenik“(starjenik);

-Paradžik(2 kuće) je došao s Umca prije 50 godina.

-Pavlovići(2 kuće) su iz Ajdučke Staze.

U Brljici:Borasi (20 kuća);

-Babić (1 kuća);

-Grizelj(2 kuće);

-Bulića(1 kuća) djed je došao iz mostarskog kotara u Klobuk,a odatle ovdje.

U Ajdučkoj Stazi: Boras(3 kuće);

-Bebek(1 kuća);

-Pavlovići(3 kuće).starinom su iz Šipovače,a ovdje im je otac iz Otoka.

U Skokovini:Mišetić(2 kuće);

-Vuletić(3 kuće);

-Erceg(1 kuća);

-Vukšić(3 kuće),žive i u Grabovniku i ovdje.

Osim ovih žive po raznim mjestima seoskog uduta i ove porodice:

-Granića(3 kuće) su preci davno pobjegli iz „soldačije“.Misli se da su porijeklom Madžari.

-Grgić(Dedić) je prije 40 godina preselio s Umca,jer je imao malo zemlje.

-Jurković(1 kuća) je s Bioče niže Ljubuškog.Bio žandar pa se „uvinča“ za Bebekušu.

-Škrobo(1 kuća) je s Dužice kod Rasna(Mostarsko Blato).Bio financ, pa „se uvinča“ za Jurkovića svast.

-Tambur(3 kuće) je sa Zavojani. Gradio je „očenaše“ pa došao sa zanatom.

-Gadže(1 kuća) ima „stanje“ i ovdje i u Grabovniku.

-Pivac(1 kuća) iz Vašarovića se je prije 25 godina „uvinča“ za Juričušu.

-Loze(? Kuća) misle da su „mišćenici“.Njihov djed je živio sto godina. Pamtio je,vele,kad u cijeloj Vitini nije bilo više od 6 kuća, ali nije znao odakle mu je porodica.

Izvor:Jevto Dedijer: HERCEGOVINA,antropogeografske studije;V.Masleša,Sarajevo,1991.

Priredio: Kemal Mahić

544 Posjeta 1 Posjeta danas