U SVJETLU STARIH RUKOPISA

U publiciranju prevedenih osmanskih izvora u periodu od 2000. godine do danas dominiraju popisni defteri i sidžili kadiluka. Historiografska vrijednost jednih i drugih je veoma velika, naravno i specifična prema…

ŠAĆIR ĆERIMOVIĆ

Šaćir Ćerimović je rođen 1926. u Ljubuškom. Sin je Muhameda i Hatidže, rođene Bilal. Bio je tri godine mlađi od brata Hilme, a ime je dobio po djedu. Četverogodišnju osnovnu…

HILMO ĆERIMOVIĆ

Hilmo Ćerimović rođen je 1923. u Ljubuškom. Sin je Mehmeda i Hatidže, rođ. Bilal. Djed mu je Šaćir, težak, otac obućar, kasnije trgovac. Kao i drugi Ljubušaci, otac Mehmed je…

ĆERIMOVIĆI

Posadnici ljubuške tvrđave, navedeni u defteru 1477. godine nisu bili domaći ljudi, nego vojnici iz brojnih ranije osvojenih područja osmanske države, daleko od Ljubuškog (Niš, Koprula, Moreja, Timurhisar, Midija, Trabzun,…

ZAIM EF. MUMINAGIĆ*

Brojne šerijatske sudije (kadije) koje su dali grad Ljubuški i Vitina*, nakon školovanja u Šerijatskoj sudačkoj školi u Sarajevu, radili su širom naše zemlje i nisu se, osim posjeta rodbini,…

GRADSKO VIJEĆE (Kalendar “Bošnjak” 1886 – 1918)

Naredbom Zemaljske vlade aprila 1879. godine pristupilo se osnivanju gradskih općina u sjedištima kotareva kao osnovnih izvršnih organa Kotarskih ureda, Okružnih oblasti i Zemaljske vlade. Gradsko zastupstvo se sastojalo od…

POŠALICE O LJUBUŠKIM BOŠNJACIMA

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno srijeda, 19 Avgust 2009 11:49 Klikova: 986 Pošalica se izdvaja kao poseban , dosta rijedak oblik književnog kazivanja kad se žele podvrći kritici , šali , ruganju…

DOZVOLA ZA GRADNJU CRKVE I ŠKOLE NA HUMCU

Za gradnju (obnovu) crkve i škole na Humcu bilo je potrebno odobrenje i visoka carska naredba (ferman) iz Istanbula. U prilog povoljnom rješenju išli su ostaci drevog zdanja crkve na…

KOTARSKA VAKUFSKA KOMISIJA

Pravna nadležnost nad vakufima prenesena je Carskom odlukom u martu 1883. godine iz Istanbula na Zemaljsku vladu u Sarajevu formiranjem Zemaljske vakufske komisije (povjerenstva). Njen zadatak je bio da evidentira…

LJUBUŠKI VOJNI BJEGUNCI

Neodazivanje na poziv u vojsku je bio poseban problem vojnih vlasti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u periodu od 1919. do 1922. godine. Uzroci takvog ponašanja budućih vojnika bili su…