ABDULGAFAR  VELIĆ:BERLINSKI KONGRES,POČETAK BOŠNJAČKE DRAME

ABDULGAFAR VELIĆ:BERLINSKI KONGRES,POČETAK BOŠNJAČKE DRAME

S Berlinskim kongresom(1878.)nastupa najdramatičniji period u historiji Bošnjaka.Iz muslimanskog ambijenta,iz orijentalno-islamskog kulturno-civilizacijskog kruga,Bošnjaci ulaze u zapadnoevropsku kulturnu zonu i potpuno drugačiji svjetonazor.S Berlinskim kongresom dolazi do odvajanja Sandžaka od Bosne,uvrštavanje i Hercegovine,južnog dijela Bosne,u naziv države,zatim velike bošnjačke hidžre i samoizolacije,te pokretanje…

MUHAMED  ARNAUT:LATINICA

MUHAMED ARNAUT:LATINICA

Naveli smo da je dolaskom Austro-Ugarske u Bosnu(1878.god) pismenost u Bosni nastavljena latinicom kao dominantnim pismom,koje će u narednim periodima karakterisati bosansku pismenost,naravno,uz prihvaćenu reformisanu ćirilicu(vukovicu),koja se nakalemila na tradicionalnu bosančicu,i potisnula je.

PETAR I STANKO ŠARAC:ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA SESTARA MILOSRDNICA sv.VINKA

PETAR I STANKO ŠARAC:ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA SESTARA MILOSRDNICA sv.VINKA

  Godine 1933.Banska uprava iz Splita je odobrila da se u Ljubuškomu otvori privatna Ženska zanatska škola pod upravom Nadstojništva družbe sestara Milosrdnica.Bila je to prva srednja škola za žensku mladež na području između Neretve i Cetine(fra Ž.Ilić,KZ.br.22).

MUHAMED A.MUJIĆ:PRILOG  PROUČAVANJU  PROŠLOSTI  VITINE(I)

MUHAMED A.MUJIĆ:PRILOG PROUČAVANJU PROŠLOSTI VITINE(I)

Povod pisanju(ovog)dokumenta je ovo: Stup velikana i uglednika Ebu Bekir-beg,sin umrlog Ibrahim-paše,koji je opunomoćnik ponosa čestitih žena,gospođe Neslihane,kćeri Selima,kapetana,iz sela Dugundželu,Babai-Atik kadiluk,da dade izjavu o poklonu,a čije je punomoćstvo dokazano svjedočenjem Ebu Bekir-bega i Mahmud-age,sina Mustafa-agina u prisutnosti nosioca ovog dokumenta ponosa…