IZ STARIH NOVINA

 jugposta.jpg

 

 

 

 

 

Ženski Bajram        Djevojke se prvi dan Bajrama ne dotjeruju ,niti izlaze da proašikuju .One
moraju,po starom običaju,raditi u kući, dok ahbabi i rođaci domaćina dolaze
na uobičajeni kratki zijaret.Tek treći i četvrti dan djevojke slave « ženski
Bajram «.One su ,ili na prozorima ili na kapijama avlija ,a momci prolaze
pored njih.Preko cijelog dana i kasno u noć čuju se njihove pjesme u
mahalama.( Jugoslavenska pošta 1936;2058. ) 

Mevlud šerif


     Kako svake godine,tako i ove,ovdašnji veletržac g.Mehmed M.H.M.ef. Mahić
proslavi rođendan posljednjega božjega pejgambera Muhameda alejhisselama.Na
9.o.m. dade rečeni gosp.o svom trošku u gožuljskoj džamiji iza džumme namaza
proučiti historiju porođaja božjega milosnika Muhameda alejhisselama.Džamija,
harem,mektebi i medrese bijahu dupkom pune pobožnih ljubuških muslimana,sitne
dječice obospolne.Ovoj velikoj svečanosti prisustvovaše gotovo svi građani
bez razlike staleža.Cijeli ovaj mnogobrojni narod, od maloga do velikoga,
počašćen je za vrijeme učenja mevludi šerifa čašom slađahnog šerbeta i meda i
dosta obilatim grumenom šećera.Po završetku mevludi šerifa narod se raziđe
koje kuda,a mlađarija u ašikovanje djevojkama.Da mu Bog u sevap upiše !

( Sarajevski list 1909;46. )Sihirli kuća


Kako se još uvijek nađe gdjeko,da vjeruje u praznovjerje,a osobito u moć sihira,tako
i ovdje jedna uglednija porodica bori se s tijem sihirom već više godina.Prošlih
godina u istinu je tu porodicu progonila teška sudba:Umrije otac,poginu sin,zdrav
momak kao zlatna jabuka,a za njim pobudali mati.Osta u kući mati budalasta sa mlađim
sinom.Nakon toga dođe opet mati k sebi ,a razne hodže i gatari rekoše joj i sinu ,da
im je u kući podmetnut sihir (čaranje,magija,uroci,o.a.) i da se u njoj nikad neće
smiriti.Praznovjerna žena i sin utuviše sebi to u glavu i nastojaše na svaki način
da se kurtališu sihirli kuće.Nije druge,valja kuću razvaliti,odlučiše tako.Kuća je
vrijedila oko 10.000 K i oni je oboriše,a napraviše drugu novu na drugom mjestu u
bašći,jer je,kako vele,temelj one stare kuće sihirli.Ovo je boljelo svakog zrelog i
pametnoh čovjeka,kad je vidio,da se zdrava kuća ori.

Hej gatari i vi,kad zapisujete zapise i moći i nekakove mehabet dove,nalet vas bilo
i stigla vas već jedanput zaslužena kazna !

( Sarajevski list 1910;223. )Posjetioci Svjetske izložbe


Među posjetiocima Svjetske izložbe u Parizu 1900.godine ,pored 16 pripadnika
sarajevskog turističkog kluba ,bila su i dva Ljubušaka :veleposjednik iz Vitine
Osman-beg Kapetanović i ljubuški gradonačelnik Mahmutaga Mahić.

( Bošnjak 1900;8. )


Potres

       U četvrtak 1.augusta osjetio se ovdje u 11 sah.i 7 min.veoma jak potres,koji
je trajao oko 10 sekundi.Krovovi dvije kuće,sinova Mahmutage Mahića i braće
Dizdarevića,koji su bili od ploče,srušeni su.Ima još nekoliko slabijih kuća
koje su manje oštećene.Najviša zidina starog grada koji leži više
Ljubuškog,srušena je.Stariji pričaju da tako jakog potresa ne pamte.Svijet je
počeo bježati iz kuća.

( Sarajevski list 1907;93. ).


Zabrinuti roditelji


       Od kako je buknuo rat na Balkanu,mnogi je roditelj u Ljubuškom zabrinut radi
svoje djece koja su otišla u Tursku na škole.Kako je poznato,dosta je
roditelja iz Bosne i Hercegovine otpremalo svoje djece na nauke u Tursku.Neki
su mladići tamo škole svršili,a neki još uče.Bilo ih je,koji su roditelje
savjetovali ,da ne šalju djecu u inozemstvo,jer da u našoj monarhiji imade
svakavih najmodernijih škola,a da i same Osmanlije idu u inozemstvo radi
nauka.Usprkos tih i sličnih savjetovanja,roditelji su slali djecu u Tursku i
sada su oni u velikoj skrbi radi svog evlada ,jer o njemu nemaju nikakovih
glasova.

       Iz samoga našega Ljubuškoga poslato je jedanaestoro djece na škole u
Tursku,pa se sada za ovog ratnog stanja za njih ništa ne čuje.Ovo su ti
učenici:Ishak Tančica,Sulejman Tančica i Salih Fazlinović,sva trojica đaci u
Manastirliji;Đulaga Mesihović,đak u Karamusulu;Alija Tančica,đak u Konji;
Atif Konjhodžić,đak ili u Bagdadu ili u Bejrutu;Asim Hadžalić,đak u
Solunu.;Salih Ćerić,đak u Carigradu.Dva su se đaka ovamo vratila iz Soluna,i
to Ahmet Fazlić i Safvet Dizdarević.Putem brzojava saznalo se za Idriza
Mesihovića da je u Brusi…

( Sarajevski list 1913 ;3.)Epidemija krzamaka       U martu 1904.godine u gradu je izbila epidemija krzamaka.Od početka epidemije
dnevno je umiralo po dvoje-troje djece u dobi od pola do deset godina.Bilo je
dana sa četiri dženaze pred džamijom,što je u ovom mjestu rijetkost.Umrlo je
preko 40 djece.Na granici je potpuno prekinut svaki promet,jer je,po svoj
prilici,bolest stigla iz Dalmacije .

( Bošnjak 1904;15. )Proslava 65-godišnjice vladanja       Ovdje su se danas uz veliku svečanost i u prisutnosti svih
činovnika,časnika,sveštenstva građanstva i ostalih staleža odslužile svečane
molitve u slavu 65-godišnjega Previšnjega vladanja Njegova c. i kr.
apoštolskoga Veličanstva.

       Rano u 9 sati u rimo-kat.crkvi na Humcu otpjevao je misu sa tedeumom fra
Franjo Čutura,župnik.Na koncu su franjevci otpjevali carevku.

       U 11 sati prije podne održao je bogosluženje u srp.-prav.crkvi svećenik Risto
Terzić.Po tom su srp.-prav.škol.djeca otpjevala carevku.

       Prije podne,u 11 i ½ izučena je dova u džamiji na Gožulju po imamu hafiz
Ahmed ef.Zuhriću.Džamija je bila puna pobožnih muslimana.

( Sarajevski list 1913 ;263. )Tajnik Schamenek       …U nas je do lanjske godine uzimao ovdašnji otkupni ured za vrijeme otkupa
duhana od 40 do 5o siromašnih muslimana za radnike,ali lanjske i ove
godine,kako dođe u Ljubuški tajnik Schamenek ,više nije tako.Ima preko 30
muslimana koji su po više godina radili kao irgati za vrijeme otkupa duhana i
tom zaradom pribavljali sebi i svojoj siromašnoj obitelji koru hljeba,da ne
skapaju od gladi.Oslanjajući se na ta mjesta nijesu se brinuli da nađu kakovi
drugi posao ,a kojim bi se mogli prihraniti,iz toga razloga ,danas se
potucaju od nemila do nedraga,bez svakog posla.

       A kakav nam je taj Švabo pri tome poslu.Reklo bi se pa Švabo neće nikakvoj
konfesiji u stranci navlačiti,već da će suditi ni po ocu,ni po stričevima,već
po pravdi Boga jedinoga.Ali baš,on je pri tom veoma pristran,te bismo mogli
više slučajeva nabrojiti ,koji bi njegovu pristranost u najboljem svjetlu
prikazali.

Poznato mi je više slučajeva njegove nekorektnosti,ali ću ovom prilikom samo dva
donijeti ,koji će otkriti dušu tog Švabe.

       Prvi je slučaj sa Mešom Beširevićem,koji je po običaju došao moliti jedno
mjesto radničko za vrijeme otkupa duhana,ali uz svo moljkanje bude odbijen,a
zašto ? Jer je Meša musliman i ništa više.Tako je isto učinio sa Husom
Košarićem.Ademom Konjhodžićem itd.

       Drugi je slučaj u subotu u oči Kurban-bajrama došli su istom Schameneku neki
radnici ( koji su pod dekretom ) da zamole dopust preko cijelog
Kurban-bajrama iz razloga što je u kalendaru zakazan bajram prije na dan
,tj.u petak,a g.» Švabo» im je odgovorio da moraju tu biti u ponedeljak,iako
je isti dan Kurban-bajram.Valjda ih je neko od druge vjere mogao zamijeniti
preko Bajrama…

( Zeman 1912;7. )Muslimani i škola       Ovdašnji građani Muslimani uviđaju svake godine to veću potrebu za
naukom.Zbog toga malo se koja škola u Bosni i Hercegovini može ponositi s
ovako lijepim brojem muslimanske djece ,kao ovdašnja narodna osnovna
škola.Istu školu pohađa oko 80 muslimanskih učenika.Obzirom na druga
mjesta,ova je škola dobro od Muslimana posjećena ;no obzirom na popis
muslimanskog žiteljstva,moglo bi je pohađati oko 300 muslimanskih
učenika.Negdašnji muslimanski učenici ovdašnje škole danas su ; realci,
gimnazijalci , doktori prava ,medicine, kadije,učitelji,manipulanti i porezni
činovnici,oficiri,a neki su opet svršiv trgovačke i zanatlijske škole,valjane
zanačije i trgovci.Kada bi se svi navedeni iskupili i nastanili u Ljubuškom
,on bi bio prvo mjesto u našoj domovini,koja bi imala najviše muslimanske
inteligencije.Danas je ova inteligencija razasuta po službama.

( Sarajevski list 1909 ;24. )Vino


       Već je bilo govora prije mjesec dana ,kako je ovdašnjem seljaku dobra korist
i od vinograda.Skoro u cijelom kotaru može se naći vrlo dobrih vina.Grožđe se
sve upotrebi za vino,a od preostalog se dropa peče rakija lozovača.Ljubuška
vina su dobro poznata,a osobito su dobra iz Bijače,Hardomilja ,Međugorja
,Crvenog Grma ,Radišića i Studenaca.Svake godine u mjesecu maju ili junu dođe
stručnjak iz Mostara pa se nagrađuju najbolja bijela i crna vina « diplomom »
i dukatom od 10 K.Najviše naškode vinu nečiste bačve i nepretakanje vina.U
bačvama je kod seljačkog svijeta velika oskudica.Za to je ove godine kotarski
ured naredio nekoliko dobrih bačava iz Mostara.

       Najbogatiji je vinom podrum braće Vitkovića.Ove godine imaju oni vina oko 600
hetolitara.To je u Ljubuškom jedini podrum koji izvozi vino i u austrougarsku
monarhiju.Član ove kuće,Vladimir, proputovao je prošlog mjeseca Donju i
Gornju Austriju,Češku,Moravsku i Galiciju,gdje je prodavao svoje vino…

( Sarajevski list 1908 ; 23. )Novi magazin duhana       Ljubuški,koji je zaostao mnogo u građevinama iza drugih kotarskih
mjesta,obogatio se ove godine sa jednom ogromnom zgradom od 368,86 m2 u
vrijednosti od 121.000 K.,skupa sa ogradom okolo cijele avlije istog
magazina.Isti se već na jedan sahat daljine vidi ,pošto je svojim krovom
premašio sve zgrade u Ljubuškom.Ovom radnjom,koja je veoma dobro došla ove
gladne godine osobito u ljubuškom kotaru,visoka zemaljska vlada mnogo je
učinila,jer je nekoliko stotina radnika preživjelo od toga.Zgrada magazina je
po najnovijem sistemu izrađena sa dvojim basamacima sa strane u visini od 3
kata sa željeznom konstrukcijom sve prema vatri osigurano solidno od tvrdog
kamena.

       Ovaj magazin je jedan od najljepših i najvećih ,što ga je duhanska uprava do
sada u ovim zemljama izgradila.Radnja istog bila je povjerena tehničkom
vježbeniku O. Knežiću koji je vodio cijeli posao i za istu zgradu i planove
izradio.Osim toga treba istaknuti i poduzetnika Vymjatila,koji je zidarski
posao u redu izvršio.

( Sarajevski list 1903;118 )

Halid Sadiković

1106 Posjeta 1 Posjeta danas