DOBRO SRCE SADINO II DIO

Drugi dio teksta o najpoznatijem ljubusaku svih vremena rah.Sadi Sadikovicu.

Prihod od maltarine na automobile

Oblasni odbor ukinuo je ubiranje gradske maltarine na automobile u svim općinama , osim ljubuške .

Istaknuto je da je ljubuška općina jedna od najsiromašnijih u mostarskoj oblasti i da njen budžetski prihod sačinjava uglavnom ta stavka maltarine na automobile radi velikog pohoda narodnom ljekaru g. Sadi Sadikoviću .

Jugoslavenski list 1928 ; 107 : 3 .

Ljekovite trave na visokoj cijeni

Ljekovite trave sa ljubuškog tla bile su na visokoj cijeni , što je , svakako , isključiva zasluga Sadina . To su iskoristili neki Ljubušaci da u onim teškim vremenima između dva svjetska rata dođu do solidne zarade .O tome Jugoslavenska pošta piše :

Tako su se Ljubušaci Šaćir Mehićević i Džemal Mušić , dva apotekara sa ljekovitim biljem , uspjeli povezati sa nekim osobama na Pelješcu , Dubrovniku i drugim primorskim mjestima . Oni su im pouzećem slali pakete ljekovitih trava , uz dosta visoke cijene . Uhićeni su i kažnjeni sa po deset dana zatvora . Paketi ljekovitih trava su oduzeti i spaljeni u prisustvu velikog broja Ljubušaka u bašći Sreskog načelstva ( ” Sudskoj bašći ” ,o. a. ) pod kontrolom sreskog liječnika dr Petra Marinovića .

U prvih desetak godina poslije prvog svjetskog rata trgovanje ljekovitim ljubuškim travama bio je unosan posao , bez obzira na stroge zakonske propise .

An. Zatvorena dva ” apotekara ” sa ljekovitim travama . Jugoslavenska pošta 1934 ; 1596 : 3 .

Umjesto da mu podignu spomenik.

Redakcija lista primila je pismo iz Mostara od nekog visokog činovnika koji je svojedobno služio u Ljubuškom . Pišući o Sadinu liječenju biranim riječima i sa puno hvale , anonimni autor na kraju pisma veli da je , nažalost , nekoliko Ljubušaka uspjelo Sadin rad prikazati u krivom svijetlu umjesto da Sadi još za života podignu spomenik , radi njegovih zasluga za sam Ljubuški i sirotinju .

O liječenju Sadika Sadikovića . Jugoslavenski list 1930 ; 101 .

Lažni ljekar Milan Dodig

U novembru 1934. godine u Sarajevu je uhapšen lažni ljekar Milan Dodig , trgovački pomoćnik . On je pričao svojim pacijentima da je zanat ispekao kod jednog od najuvaženijih indijskih fakira , u nekom hramu , a tu je , prema njegovim riječima , učio i čuveni Sado .

Dodig je dobro uočio i procijenio ogromnu popularnost i vrijednost Sadinu . Zato je često Sadino ime dovodio u vezu sa samim sobom i svojim ” znanjem ” .

Hapšenje nadriljekara Milana Dodiga . Jugoslavenska pošta 1934 ; 1672 : 4 .

Sado u Lištici

Hercegovci su prihvatali i pamtili Sadine recepte i savjete . U lištičkom kraju i danas žive priče o Sadi . Lištičani su mu obično išli ako se radilo o internim bolestima koje je Sado mnogo bolje liječio od drugih narodnih ljekara . Da su ga mnogo cijenili , govori i ova izreka : znade Bog i Turčin Sade . I danas se o njemu još čuje da je narodu bio i otac i majka .

Filipović-Fabijanić R. O narodnoj medicini stanovništva Lištice s okolinom . Glasnik zemaljskog muzeja 1970 . Etnologija , nova serija , sveska XXIV/XXV .

Tragična smrt najstarijeg sina Ahmeta

Sadu je teško pogodila tragična smrt najstarijeg sina Ahmeta u oktobru 1931. godine , u 37. godini života u Sarajevu gdje je radio kao činovnik fabrike duhana . Ahmet je ostavio iza sebe ženu Sidiku i troje djece . Stanovao je sa braćom Šerifom i Šefikom u velikoj lijepoj kući koju im je otac kupio .

Sarajevska hronika . Jugoslavenska pošta 1931 ; 719 : 7 .

Veliki dobrotvor

Sado je pomagao druge koliko je god mogao . Od dobrovoljnih priloga zahvalnih pacijenata godišnje je slao oko 100.000 dinara na ime pomoći raznim humanitarnim i karitativnim udruženjima . U toku 1928. godine to su bili :

u Ljubuškom : Škola časnih sestara , Zaklada sv. Ante , Hrvatska seljačka glazba Trebižat , Pododbor ” Gajreta ” , Domaćinska škola , Odbor za gradnju župne crkve sv. Ante , Soko ;

-u Mostaru : Udruženje ratnih invalida , Hrvatski dom Hrvoje , Soko , Jugoslavenski športski klub ;

-u Sarajevu : Narodna uzdanica , Muslimanska čitaonica Hajrat , Prosvjeta , Kolo srpskih sestara , Zanatlijsko društvo Hurijjet , Merhamet , Jevrejsko žensko društvo Humanidad , Sirotište sv. Josipa , Materinski dom , Đačka menza , Udruženje muslimanki , Muslimansko pokopno društvo Hercegovina , Jevrejsko društvo Holim i

-Soko u Čapljini , Stocu i Nevesinju .

U toku 1928. godine Sado je novčano pomogao popravku džamije na Žabljaku i proslavu dvadesetpetododišnjice Gajreta u Ljubuškom .

U domu Sade Sadikovića . Jugoslavenski list 1928 ; 191 .

Pomagao je svima

Pacijenti dolaze i odlaze . Svaki biva počašćen kojim vardarem , kafom , čajem ili nečim drugim .Pozorno ga gledaju i slušaju njegove savjete , kao da im je to jedini spas njihovih života . Po polasku mnogi se hvataju svojih buđelara , ali većina ih bude odbijena , dok se nekim bude podnio blok Napretka , Gajreta , Prosvjete , Uzdanice ,ili spisak kojeg invalidskog udruženja i nekog sirotišta , itd . Pa koliko vi toga imate , zapisao je naš dopisnik . I opet ono : Znaš , dragi moj , 45 blokova i sabirnih araka . Od jula prošle godine pa do 1. januara Sade je otpremio samo Napretku oko 15.000 dinara . Pa približno se pomognu Gajret , Prosvjeta , Uzdanica i drugi . A gdje je pomoć ostalim ? Zamislite ! 45 blokova i sabirnih araka . Koliko se toga godišnje pomogne . A gdje je opet sam njegov grad ? Samo sirotinji ljubuškoj dnevno se podijeli oko 100 dinara hljeba .

I zar se opet može neko naći , koji će osporiti veličinu ovog čovjeka ?

Jugoslavenski list 1928 ; 25 : 3 .

Dobro srce Sadino

Sadik živi skromno , malih je zahtjeva , a i odijeva se što čednije može , no zato ljubuška sirotinja biva od njega najobilnije pomagana . Nema , naime , dana , kada ovaj veliki čovjek osim prinosa za dobrotvorna društva , ne podijeli košare kruha onoj gladnoj sirotinji koja je osobito u Ljubuškom mnogobrojna . Podjela hrane je petkom i nedeljom.

Vidić V. Sadik Sadiković , narodni ljekar iz Ljubuškog . Večernja pošta 1927 ; 1849 .

Splićani su rado dolazili Sadi

Među Splićanima je jedno vrijeme kružila krilatica Sado liči sve . Drugi čin operete Spliski akvarel je sav u znaku orijentalnog čarobnjaka iz Ljubuškog . Veliku popularnost Sadinu u Splitu i cijeloj Dalmaciji potvrđuju i ove dvije vijesti :

Iz Splita svijet sve više ide u Ljubuški Sadi Sadikoviću , empiriku , o kome pričaju čudesa i o uspjesima njegovog liječenja . Bolesnici žrtvuju i zadnju paru da pođu u Ljubuški .

Jugoslavenski list 1927 ; 150 :3 .

Jedna deputacija iz Dalmacije stigla je u Ljubuški i zamolila g. Sadu da izabere jedan dan koji bi Dalmatinci svake godine slavili na njegovu uspomenu . Sadiković se nije odazvao njihovoj želji i odbio je ponuđenu mu čast .

Jugoslavenski list 1927 ; 153 : 3 .

HALID SADIKOVIĆ

901 Posjeta 1 Posjeta danas