LJUBUŠKI BOŠNJACI I OMER-PAŠA LATAS

U julu 1850. godine Porta je poslala u  Bosnu kao mušira ( vrhovnog vojnog zapovjednika ) , svog naboljeg generala , zloglasnog Omer-pašu Latasa s oko deset hiljada vojnika i 34 topa da uvede red , provede reforme i da vojnom silom < umiri > Bosnu . Kad je skršio otpor pobunjenika i završio pljačkanje imovine Ali-paše , mušir se okomi na hercegovačke gradove da ih kazni za otpor i velike vojne gubitke . Ljubušacima je naređeno da moraju isporučiti za carsku vojsku 500 oka masla , 200 oka meda , 500 ovnova , 100 tovara ( tona ) brašna , 100 tovara ( tona ) ječma , 20 oka pirinča , 100 volova za vuču topova i klanje , 100 oka lojanih svijeća , 150 oka šećera , 200 oka kahve , itd. Pašino naređenje moralo se u potpunosti provesti milom ili silom . 
  

omer_pasa_latas.jpg

Spomen na taj događaj sačuvan je u jednoj narodnoj pošalici-rugalici . U rimokatolika Varcar Vakufa prije sto godina bio je običaj da se za vrijeme svadbenog ručka , kad mlada sa djeverom dvori goste , pjeva i pokoja šaljiva i vesela pjesma . Obično se pozove neki poznati šaljivdžija koji zbija šale i nabraja kojekakve stihove ( u narodu ovog kraja zovu ih versalice ) . Versalicu < Vino piju Ljubušani > , zabilježio je hrvatski folklorista Ivan Klarić ( 1867-1912 ) dok je bio učitelj u Varcar Vakufu : Vino piju Ljubušani , Redom gospoda . Pred njimaka Hasan-aga Harna* delija . Viče Hasan dizdar grada Harna delija . Prođimo se braćo draga Golemoga vraga . Jer nam ide Omer-paša I učtuglija**. A pred njima do dva tuga Može biti od nas ruga. Veli Ramo : < Daj da paši štogod damo ! > Veli Deda : < Ev' od mene tovar meda . > Veli Krivouza : < Ev' od mene strana kukuruza < . Veli Zilka : > Ev' od mene tovar sirka < . Veli Omer Boš : < Ev' od mene binj*** groš >. Veli Mul' Abid : < Nemojte s parama ihmalit ( zastati ) . Ja ću vam para zajmit' . Veli Hasan Bukoš : < Ja nemam ni pare ; Ja ću bižat u koš < . Veli Ramo : < Ja ću bižat stranom . > Najstrag veli Mešin : < Ja paši na oči ne smim . > *Haran-čestit,valjan.**Učtuglija-tur. uč tri,tug-konjski rep na zastavi,paša sa tri tuga,vezir. ***Binj-hiljada . Kada i kako su za ovu pjesmu saznali rimokatolici iz Varcar Vakufa ( Mrkonjić Grada ) , ne zna se . Sigurno je da su versalicu < donijeli > ljubuški Hrvati u novu sredinu prilikom jedne od seoba . Pašino naređenje su jedni dočekali sa strahom , drugi kao priliku za zaradu , neki su bili spremni da daju koliko mogu , siromasi bi < bižali u koš ili stranom >. Vrlo je vjerovatno da osobe u versalici nisu izmišljene ( Hasan,dizdar grada , Ramo , Deda , Krivouza , Zilka , Omer Boš , Mula Abid , Hasan Bukoš , Mešin) . Tako,mula Abid bi mogao biti tada poznati i učeni ljubuški mula Abid ef.Sadiković sa Žabljaka. Pjesma se može shvatiti kao ruganje Ljubušaka paši-silniku , poznatom po barbarskim postupcima . Šljivo G . Omer-paša Latas u Bosni i Hercegovini 1850.-1852. . Sarajevo : Svjetlost , 1977 . Klarić I . Ženidbeni običaji rimokatolika u Varcar Vakufu . Glasnik zemaljskog muzeja IX. 1897 : 696-703 .
HALID SADIKOVIĆ
1105 Posjeta 1 Posjeta danas