ŠAĆIR EF. MESIHOVIĆ

Šaćir ef. Mesihović , sin Mahmutagin , rodio se 1876. godine u Vitini .
Kasim Gujić navodi u svojim radovima o Vitini da se njegova kuća , tada u
ruševnom stanju , nalazila na Guvnini , gdje je prije više od tri stoljeća
, mletački plaćenik Stojan Janković zapalio Mesihovića konak .

 Osnovnu vjersku pouku stekao je u rodnoj Vitini . Medresu i Darul muallimin ( školu za vjeroučitelje )  završio je u Sarajevu .

Kraće vrijeme bio je imam u Počitelju .Željan znanja , Šaćir ef. je školovanje nastavio u Carigradu na višoj medresi , zatim na poznatom visokom Islamskom zavodu ” Mektebi-Nuvab .”

Po sticanju diplome tog zavoda promoviran je za doktora teoloških i šerijatsko-pravnih nauka .

Nametak za njega veli da je pripadao krugu najelitnijih stambolskih teologa .

 Nema podataka o promociji , ali , po svoj prilici , doktorirao je oko 1911. godine .Po završetku studija u Carigradu vratio se kući . Jedno vrijeme živio je na svom posjedu u Vitini .

Njegovu učenost posebno je cijenio reis ul-ulema Džemaludin ef.
Čaušević . Na njegov prijedlog , Šaćir ef. je 1916. godine postavljen za muderisa
medrese u Fojnici , ali na kratko vrijeme , da bi u drugoj polovici 1917. godine ,
opet na reisov prijedlog , postavljen za hercegovačkog muftiju sa sjedištem u
Mostaru . O tome je < Sarajevski list > donio kratku vijest :< Kako nam javljaju , biće u petak , dne 12. oktobra u Mostaru svečana inštalacija novoga mostarskog muftije Šaćira Mesihovića , kojoj će prisustvovati presv. g.
reis-ul-ulema H. Mehmed Džemaluddin ef Čaušević , koji je danas otišao u pratnji
svog tajnika u Mostar . Svečana inštalacija novog muftije obaviće se u
Karađoz-begovoj džamiji prigodom svečane dove . Od strane oblasti prisustvovaće
inštalaciji okružni predstojnik dvor. savjetnik Mihajlo Murko i gradski-kotarski
predstojnik Emanuel pl. Pawel-Ramingen < .Kao mostarski i hercegovački muftija bio je cijenjen zbog svoje učenosti i
principijelnosti . U Mostaru je stekao veliki broj prijatelja .Poznata su njegova
putovanja po Hercegovini u cilju širenja zasada Islama i poboljšanja rada islamskih
institucija . Kao alim sa velikim znanjem , i odličan pedagog , mnogo je pomagao
savjetima i uputama muderisima , mualimima i imamima . Na položaju mostarskog
muftije bio je sve do 1928. godine .Ured muftije uz Karađozbegovu dershanu bio je stjecište mostarskih alima . Za
vrijeme dugih zimskih noći , posebno za vrijeme ramazana , na sijelima se
raspravljalo o temama iz islamistike i orijentalistike . Neki se prisjećaju tih
sijela u kojima se je uvijek , pored mostarskih alima , isticala i impozantna figura
dr Šaćir ef. Mesihovića .Po prirodi je bio miran i povučen .Nije bio od velika govora , kao i drugi ljubuški
alimi , ali svaka riječ mu je bila odmjerena.Djelovao je impozantno onako visok i
stasit u tradicionalnoj ilmijanskoj nošnji . Bio je vedra duha kao i svi Vitinjani i
volio je šale i humor .Zbog svoje učenosti i ugleda kojeg je uživao u narodu i u vjerskim krugovima ,
izabran je 1928. godine za člana Ulema medžlisa u Sarajevu i na tom položaju ostao
je sve do penzionisanja 1936. godine . U školskim godinama 1930/31 i 1931/32
besplatno je predavao na Aliji ( višem tečaju Gazi Husrev-begove medrese ) .Dr Šaćir ef. Mesihović je jedan od tri Ljubušaka izabranih u Ulema Medžlis . Pored
njega to su bili kadija Husein ef. Ibrulj i Mehmed-Ali ef. Ćerimović .Kao član Ulema Medžlisa isticao se svojim nastojanjima na poboljšanju vjerske
nastave na terenu .Ne mali doprinos dao je i kao član Vakufskog sabora na uređenju vakufa .U javnom životu bio je poznat po svojoj principijelnosti . U najtežim danima 1941.
godine , zajedno sa Mehmed-Ali ef. Ćerimovićem i drugim bošnjačkim prvacima , podiže
glas protiv genocida nad Bošnjacima i ukazuje jasno na njegove prave uzroke . Kao
bivši muftija i član Uleme medžlisa smogao je snage i hrabrosti da , zajedno sa vrlo
malim brojem drugih bošnjačkih autoriteta , javno kritikuje tadašnjeg reis-ul ulemu
zbog nekih njegovih ličnih osobina , apsolutno nespojivih sa vršenjem te visoke
funkcije .Kada je uvidio da zbog bolesti ne može obaviti hadž , poslao je bedela za sebe i
svoju hanumu . Umro je u Sarajevu 1959. godine .Hadži Mustafa Ševa . Merhum Hadži Mehmed Šakir ef. Mesihović . Glasnik VIS-a 1959 ;
7-9 : 503-504 .Hasandedić H . Mostarske muftije . Glasnik VIS-a 1975 : 448 .Anon . Reis-ul-ulema kod svečane inštalacije novog mostarskog muftije . Sarajevski
list 1917 ; 246 : 3 .

SADIKOVIĆ HALID

1457 Posjeta 1 Posjeta danas