BIRAČKI SPISAK IZ 1938 g.

STALNI BIRAČKI SPISAK

SVIH PRAVNIH BIRAČA GLASAČKOG MJESTA LJUBUŠKI , DŽEMATA LJUBUŠKI , SRESKO VAKUFSKO MEARIFSKO POVJERENSTVO LJUBUŠKI , IZBORNOG OKRUGA MOSTARSKOG

Stalni birački spisak Bošnjaka Ljubuškog , Gradske , Vitine , Proboja , Radišića i Studenaca u periodu od 1936. do 1938. godine , sačuvan je u arhivi džematskog medžlisa u Ljubuškom .

U spisku su navedeni za svakog od 600 birača : redni broj , prezime i ime , ime oca , zanimanje i broj kuće ( za neke birače nadostaje ) . Žene nisu imale pravo glasa . Dokument je dragocjen za očuvanje naše porodične tradicije i spomena na naše očeve,djedove i pradjedove koji su živjeli u ljupkom gradu koju godinu prije Drugog svjetskog rata . Iako je nepotpun , ipak govori mnogo o nama i voljenom gradu , jer “ grad čine ljudi , a ne zgrade “ .

Spisak je potpisao predsjednik ljubuškog džematskog medžlisa , šeriatski sudija , Kasim ef. Sadiković , dugogodišnji ljubuški kadija .

LJUBUŠKI

1.Arnaut Mujo , r. Hajdara , težak , 62

2.Alendar Salih , r. Šućrije , kafedžija , 90

3.Alendar Muharem , r. Muharema , težak , 46

4.Alendar Maho , r. Saliha , težak , 44

5.Alendar Ibrahim , r. Mehmeda , kafedžija , 45

6.Alendar Ćamil , r. Mehmeda , težak , 43

7.Anadolac Salko , r. Kodre , težak , 8

8.Alendar Sulejman , r. Mehmeda , težak , 45a

9.Alendar Mehmed , r. Ibre , šofer , 103a

10.Alendar Sulejman , r. Ibre , obućar , 103a

11.Alendar Salko,Mahe , obućar , 44

12.Arslanagić Arif , Ibrahima , nadšumar ,

13.Bošnjak Šemso , r. Ibre , stolar , 15

14.Bilić Husein , r. Avde , težak , 56

15.Bilić Mehmed , r. Osmana , težak , 38

16.Bilić Mehmed , r. Salke , služitelj , 37

17.Bilić Hasan , r. Ibre , krojač , 43

18.Bilić Muše , r. Avde , težak , 35

19.Bilić Ibro , r. Muje , zidar , 79

20.Bakal Omer , r. Maše , težak , 67

21.Bećirović Šućrija , r. Muhameda , brijač , 37

22.Bećirović Sulejman , r. Kadrije , pisar , 39

23.Bećirović Omer , r. Mehe , stražar , 106

24.Bećirović Bećiraga , r. Alage , težak , 70

25.Bećirović Muhamed , r. Hasan ef. , službenik u penziji , 10

26.Bećirović Džemal , r. Hasan ef. , služitelj , 10

27.Bećirović Halil , r. Ibre , kafedžija , 1

28.Bećirović Hasan , r. Ibre , kafedžija , 1

29.Bilal Šućrija , r. Alije , dimnjačar , 7

30.Bilal Fetah , r. Halida , obućar , 24

31.Bilal Jusuf , r. Osmana , težak , 33

32.Bećirović Muhamed , r. Mehmeda , težak , 17

33.Bećirović Kasim , r. Ibre , težak , 11

34.Bećirović Haso , r. Halila , šofer , 14

35.Bećirović Salih , r. Ibre , težak , 1

36.Bećirović Kasim , r. Alije , šofer , 21

37.Bećirović Hamid , Omera , težak , 106

38.Bećirović Jusuf , Bećirage , šofer , 20

39.Bećirović Mulo , r. Ibre , težak , 1

40.Buturović Hamdi ef. , sudija , 17

41.Ćolić Adem , r. Omera , zidar , 21

42.Češko Omer , r. Muharema , težak , 23

43.Češko Salih , r. Muharema , težak , 70

44.Češko Šaćir , Saliha , težak , 53

45.Ćerimović Mehmed , r. Šaćira , trgovac , 18

46.Ćerimović Mustafa , r. Šaćira , trgovac , 18

47.Ćerić Mustafa , r. Avde , imam , 22

48.Ćerić Alija , r. Halila , težak , 13

49.Češko Ćamil , r. Ibre , trgovac , 22

50.Ćerimović Nakif , r. Šaćira , trgovac , 18

51.Češko Muharem , Salkin , težak , 70

52.Češko Ibrahim , r. Smajin , težak , 25

53.Ćerimović Ahmed , r. Šaćira , gruntovničar , 3

54.Ćerić Edhem , r. Halila , težak

55.Ćerimović Husein , r. Muhameda , kovač

56.Češko Zaim , r. Derve , težak

57.Češko Mustafa , r. Smaje , težak

58.Ćerimović Abdul-Ćerim , Ali ef. , zvaničnik

59.Češko Ahmed , r. Ibre , brijač , 22

60.Ćerić Hazim , Mustafe , stolar , 22

61.Dizdarević Mustafa , r. Hasanage , bilježnik , 3

62.Dizdarević Agan , r. Ibre , mesar , 44

63.Dizdarević Sabit , r. Ahmeda , težak , 31

64.Dizdarević Tahir , r. Ibre , trgovac , 56

65.Dizdarević Osman , r. Ibre , trgovac , 56

66.Dizdarević Hasan , r. Ahmeda , težak , 7

67.Dizdarević Agan , r. Ibre , penzioner

68.Dizdarević Salko , r. Ahmeda , mesar , 40 , umro 2. 12. 1936. godine , rješenje šerijatskog suda 1/36 od 19. 12. 1936. godine , isključen iz biračkog spiska .

69.Dizdarević Mujo , r. Ibre , mesar , 45

70.Dizdarević Ćazim , Salkin , mesar , 40

71.Dizdarević Ahmed-Rezak , r. Ibre , mesar , 44

72.Dizdarević Ahmed , Sabitov , dnevničar , 31

73.Dizdarević Midhat , Salkin , mesar , 40

74.Dalipagić Muhamed , Šaćira , pisar , 19

75.Dalipadić Edhem , r. Muhameda , obućar , 4

76.Delalić Avdo , r. Halila , trgovac ,66

77.Delalić Mujo , Dervin , težak , 44

78.Delalić Dervo , r. Mustafe , težak , 45

79.Delalić Mujo , r. Saliha , težak , 56

80.Delalić Kadrija , r. Mustafe , težak , 55

81.Delalić Šaćir , r. Hasana , težak , 50

82.Delalić Šućrija , r. Halila , težak , 49

83.Delalić Halil , r. Omera , kafedžija , 58

84.Delalić Hamid , r. Halila , težak , 49

85.Delalić Mujo , r. Salke , pekar , 19

86.Delalić Salko , r. Muje , težak , 56

87.Delalić Munib , r. Halila , trgovac , 13

88.Delalić Smajo , Šaćira , kafedžija , 48

89.Delalić Šućrija , Mujin , pekar , 56

90.Delalić Hilmo , r. Omera , laborant , 56

91.Delalić Muharem , Mustafin , pekar , 13

92.Delalić Hasan , r. Alije , služitelj , 9

93.Delalić Džemal , Kadrije , težak , 55

94.Delalić Hasan , Mustafin , težak , 55

95.Delalić Ahmed , Mustafin , šofer , 55

96.Delalić Mehmed-Alija , Mustafin , težak , 13

97.Delalić Husein , Mustafin , šofer , 45

98.Daupović Imšir , r. Alage , trgovac , 45

99.Daupović Arif , r. Alage , težak , 44

100.Daupović ( Fazlić ) Agan , r. Šućrage , trgovac , 43

101.Derić Mehmed , r. Salke , kafedžija , 23

102.Duvnjak Asim , r. Derve , težak , 81

103.Dalipagić Alija , r. Izeta , obućar , 17

104.Daupović (Fazlić ) Ibrahim , r. Šućrage , obućar , 43

105.Duvnjak Esad , r. Derve , težak , 81

106.Daupović Mehmed , r. Mule , student ,

107.Dalipagić Munib , r. Muse , težak

108.Delalić Šućrija , r. Omera , težak , 28

109.Duvnjak Džemal , r. Derve , krojač,

110.Dizdarević Džemil , r. Muhameda , mesar , 1

111.Delalić Nail , Šaćirov , bačvar , 50

112.Fazlinović Ibro , r. Alije , težak , 41

113.Fazlinović Ahmed , r. Derve , težak , 27

114.Fazlinović Ahmed , r. Hasana , služitelj , 34

115.Fazlinović Ahmed , r. Mustafe , mesar , 29

116.Fazlinović Ahmed , r. Alije , obućar , 28

117.Fazlinović Mehmed , r. Muharema , trgovac , 26

118.Fazlinović Hasan , r. Alije , težak , 17

119.Fazlinović Muhamed , r. Mustafe , mesar , 87

120.Fazlinović Muhamed , Ahmedov , trgovac , 26

121.Fazlinović Mustafa , Ahmedov , mesar , 29

122.Fazlić Abdulah , r. Mehmeda , težak , 27

123.Fazlić Nezir , r. Alije , težak , 26

124.Gujić Salko , r. Hasana , težak , 53 , ( Studenci )

125.Gujić Šaćir , r. Muje , težak , 30 , ( Studenci )

126. Gujić Kadrija , Šaćirov , trgovac , 30 , umro 25. januara 1937. godine . Brisan iz stalnog biračkog spiska rješenjem šerijatskog suda .

127.Gujić Ibrahim , r. Hasanage , trgovac , 6

128.Gujić Sulejman , r. Hasanage , trgovac , 55

129.Gujić Zaim , Šaćira , težak , 30

130.Gujić Maho , r. Ibre , težak , 4

131.Gujić Abdulah , r. Omerov , težak , 19

132.Gujić Kasim , r. Hasanage , novinar , 45

133.Gujić Ismet , Salke , težak , 53

134.Gujić Alija , r. Muhameda , trgovac , 38

135.Gujić Džemal , r. Muhameda , trgovac

136.Gujić Nezir , Šaćira , težak , 30

137.Gujić Mustafa , Alije , trgovac , 51

138.Gije Zaim , r. Saliha , težak , 36

139.Gije Salko , Zaima , pekar , 40

140.Gije Hasan , r. Alije , pekar , 35

141.Đulić Mustafa , r. Salke , stražar , 105

142.Đulić Mehmed , Hasana , trgovac , 7

143.Hrnjičević Salih , r. H. Idriza , težak , 12

144.Hrnjičević Ibrahim , r. H. Halila , težak , 29

145.Hrnjičrvić Šaćir , r. Pašage , krojač , 2

146.Hrnjičrvić Ahmed , r. Imšira , stražar , 28

147.Hrnjičević Sejfulah , Salke , težak , 12

148.Hrnjičević Šaćir , Ibrahima , težak , 39

149.Hrnjičrvić Šućrija , r. Sabita , pekar , 29

150.Hrnjičević Muharem , r. Salke , težak , 29

151.Hrnjičević Salih , r. Ibrahima , šofer , 29

152.Hrnjičević Rešid , r. Mahmuda , radnik , 63

153.Hrnjičrvić Hasan , r. Saliha , težak , 29

154.Hrnjičević Fejzo , r. Salke , kafedžija

155.Hrnjičević Hamid , r. Mustafe , krojač , 2

156.Hrnjičević Muharem , r. H. Idriza , kafedžija

157.Hadžalić Kasim , r. Halida , težak , 112

158.Hadžalić Džemal , Šečera( ? ) , stražar , 12

159.Hadžalić Abdulah , r. Muhameda , težak

160.Hafizović Hasan , r. H. Bećira , težak , 103 ( Radišići )

161.Hajdarović Ahmed , r. Agana , težak , 84

162.Hajdarović Muhamed , r. Agana , težak , 84

163.Hajdarović Hamid , r. Agana , težak , 84

164.Hajdarović Šućrija , r. Ibre , brijač , 40

165.Hajdarović Kasim , r. Kodre , obućar , 83

166.Hajdarović Salih , r. Kodre , težak , 83

167.Hadžalić Alija , r. Mustafe , stražar , 13

168.Hafizović Kasim , Hasana , stolar , 103

169.Hadžalić Mehmed , r. Abdurahmana , stražar , 111

170.Hajdarović Salko , r. Mustafe , kovač , 38

171.Hadžalić Ahmed , r. Abdurahmana , težak , 111

172.Hajdarović Ilijas , r. Junuza , težak

173.Hajdarović Avdo , r. Mustafe , kovač , 38

174.Hrnjičević Salih , r. Mustafe , činovnik , 2

175.Ibrulj Salih , r. Smaje , težak , 30

176.Ibrulj Mustafa , r. Smaje , težak , 32

177.Ibrulj Husein , r. Ibre , težak , 31

178.Ibrulj Ibrahim , r. Mustafe , težak , 29

179.Ibrulj Mehmed , r. Šućrije , težak , 29

180.Ibrulj Omer , r. Halida , obućar , 27

181.Ibrulj Ahmed , r. Sule , obućar , 3

182.Ibrulj Mustafa , r. Halida , brijač , 27

183.Jakić Mustafa , r. Alije , hotelier ,41

184.Jakić Salko , r. Mahe , težak , 60

185.Jakić Dervo , Alije , težak , 47

186.Jakić Alija , r. Muje , težak , 69

187.Jakić Mustafa , r. Alije , trg. pomoćnik , 74

188.Jakić Hasan , r. Mustafe , težak , 72

189.Jakić Halil , r. Salke , trgovac , 73

190.Jakić Ibrahim , Alije , trgovac , 63

191.Jakić Osman , r. Alije , hotelier , 52

192.Jakić Hajro , Alije , trgovac , 35

193.Jakić Ahmed , r. Mahe , težak , 61

194.Jakić Ćamil , r. Mahe , težak , 60

195.Jakić Salih , r. Alije , težak , 68

196.Jakić Ibrahim , r. Avde , voćar , 71

197.Jakić Sulejman , Alije , težak , 41

198.Jakić Ahmed , r. Avde , težak

199.Jarić Omer , r. Muše , kovač , 37

200.Jarić Remzija , Omerov , kovač , 37

201.Kadragić Hasan , r. Hamida , težak , 41

202.Kadragić Osman , r. H. Saliha , težak , 42

203.Kadragić Hajro , r. Kadrije , krojač , 33

204.Kadragić Ahmed , r. Mujage , trgovac , 84

205.Kadragić Džemal , r. Zaima , težak , 47

206.Kadragić Šućrija , Osmana , trgovac , 42

207.Kadragić Mustafa , r. Zaima , težak , 47

208.Kadragić Mustafa , r. Arslana , obućar , 32

209.Kadragić Dervo , Hasana , težak , 41

210.Kadragić Fehim , r. Zaima , težak , 47

211.Kadragić Abdulah , r. Arslana , brijač , 42

212.Kadragić Salih , r. Zaima , težak , 47

213.Korjenić Sabit , r. Džafera , težak , 16

214.Košarić Jusuf , r.Šaćira , težak , 101

215.Košarić Haso , r. Muje , težak , 96

216.Košarić Sulo , r. Muje , težak , 97

217.Košarić Reško , r. Omera , težak , 89

218.Košarić Šućrija , r. Šaćira , težak , 101

219.Košarić Abdurahman , r. Šućrije , šofer , 100

220.Košarić Mustafa , Sulin , težak , 97

221.Konjhodžić Šućrija , r. Smaje , težak , 91

222.Konjhodžić Ahmed , r. Hasana , težak , 17

223.Konjhodžić Ibrahim , r. Huseina , zvaničnik , 123

224.Konjhodžić Osman , r. Muhameda , stražar , 115

225.Konjhodžić Tahir , r. Hasana , obućar , 16

226.Konjhodžić Hamid , r. Muharema , težak , 124

227.Konjhodžić Adem , r. Saliha , kafedžija , 126

228.Konjhodžić Sabit , r. Saliha , trgovac , 125

229.Konjhodžić Safet , r. Mehmeda , šofer , 121

230.Konjhodžić Ćamil , r. Mehmeda , činovnik , 112

231.Konjhodžić Džemal , r. Mustafe , kolar

232.Konjhodžić Abdulah , r. Smaila , učitelj

233.Konjhodžić Ibrahim , r. Salke , trgovac , 125

234.Krehić Mehmed , r. H. Ibrahima , trgovac , 93

235.Krehić Fehim , r. H. Ibrahima , obućar , 32

236.Korjenić Šerif , r. Mehe , stolar , 52

237.Ključanin Alija , r. Derviša , težak , 12

238.Kazaz Ahmed , Salke , služitelj , 22

239.Kotlo ing. Salih , Hasana , činovnik

240.Konjhodžić Alija , r. Smaje , pisar

241.Lalić Maho , r. Hasana , trgovac , 26

242.Lalić Alija , r. Halida , težak , 64

243.Lalić Mustafa , r. Mehmeda , kafedžija , 60

244.Lalić Mustafa , r. Mehmeda , penzioner , 61

245.Lalić Hasan , r. Mehmeda , težak , 58

246.Lalić Maho , r. Salke , težak , 55

247.Lalić Osman , r. Salke , težak , 55

248.Lalić Ibro , r. Alije , težak , 9

249.Lalić Đulaga , r. Muharema , trgovac , 12

250.Lalić Omer , r. Mehmeda , listonoša , 30

251.Lalić Zaim , r. Alije , kolar , 88

252.Lalić Hamid , r. Alije , težak , 62

253.Lalić Mehmed , r. Salke , težak , 62

254.Lalić Hilmo , r. Salke , stolar , 62

255.Lalić Mehmed , r. Alije , težak , 62

256.Livnjak Ahmed , r. Salke , težak , 66

257.Latić Meho , Salke , kolar , 24

258.Latić Salko , r. Bećira , težak , 102

259.Lićah Avdo , r. Paše , hamal , 38

260.Lalić Hilmo , Mahin , stolar , 26

261.Lalić Džemal , Mahin , trgovac , 26

262.Mehićević Zaim , r. Salke , mesar , 6

263.Mehićević Avdo , r. Omera , trgovac , 11

264.Mehićević Sabit , r. Mahe , težak , 10

265.Mehićević Muše , r. Mehmeda , težak , 86

266.Mehićević Šaćir , r. Mehmeda , težak , 104

267.Mehićević Mustafa , r. Ahmeda , penzioner , 26

268.Mehićević Omer , Avdin , krojač , 11

269.Mahić Arif , r. Ahmeda , trgovac , 51

270.Mahić Salko , r. Derve , mesar , 42

271.Mahić Alija , r. Huse , kafedžija , 21

272.Mahić Hasan , r. H. Mahmuta , pisar , 21

273.Mahić Alija , r. Osmana , težak , 22

274.Mahić Mustafa , r. Alage , zvaničnik , 103

275.Mahić Mustafa , r. Alage , trgovac , 2

276.Mahić Hasan , r. Mustafe , obućar , 5

277.Mahić Osman , r. Mustafe , težak , 5

278.Mahić Mula-Salih , r. Mustafe , hodža , 9

279.Mahić Ahmed , r. Hasana , težak , 11

280.Mahić Mustafa , r. Hasana , težak , 8

281.Mahić Sabit , r. Muharema , težak , 15

282.Mahić Alija , r. Hasana , težak , 3

283.Mahić Šaćir , r. Mustafe , težak , 23a

284.Mahić Mehmed , r. Alage , težak , 25

285.Mahić Džemal , r. Alage , pisar , 13

286.Mahić Derviš , r. Zaima , poreznik , 36

287.Mahić Derviš , r. Mustafe , mesar , 78

288.Mahić Hajrudin , r. Mehmeda , trgovac

289.Mahić Vehab , r. Šaćira , mesar , 43

290.Mahić Jusuf Zidin , r. Salke , pisar , 14

291.Mahić Abdu-Rezak , Mehmeda , težak , 25

292.Mahić Salih , Mustafe , obućar , 5

293.Mahić Džemal , Mujin , radnik , 2

294.Mahić Halid , r. Muharema , stražar

295.Mahić Mustafa , r. Saliha , težak

296.Mahić Hasan , Ahmedov , težak , 11

297.Mahić Šućrija , Mustafe , težak

298.Mahić Muhamed , r. Derve , radnik

299.Mahić Ismet-Đulbeg , r. Salke , težak , 24

300.Marić Jusuf , r. Mehmeda , težak , 32

301.Mušić Asim , r. M. Mustafe , pisar kod općine , 31

302.Mušić Hamid , r. Mehmeda , težak , 10

303.Mušić Alija , r. M. Mustafe , težak , 22 ( 31 )

304.Mušić Agan , r. Reške , težak , 6

305.Mušić Muhamed , r. M. Mustafe , šerijatski sudija , 31

306.Mušić Smajo , r. Muje , trgovac , 8

307.Mušić Husein , r. Salke , mesar , 10

308.Mušić Ahmed , r. Muje , trgovac , 9

309.Mušić Šućrija , r. Salke , mesar , 10

310.Mušić Džemal , r. Reške , težak , 6

311.Mušić Atif , r. Muje , trgovac , 9

312.Mušić Đulbo , r. Reške , težak , 6

313.Mujanović Ibrahim , r. Hamida , težak , 89

314.Mujanović Osman , r. Šaćira , težak , 65

315.Mujanović Ibrahim , r. Šaćira , težak , 65

316.Mujanović Ahmed , r. Hasana , težak , 10

317.Mujanović Ahmed-Salih , r. Alije , težak , 34

318.Mujanović Esad , r. Sabita , kolar , 102

319.Mujanović Zahir , r.Sabita , težak

320.Mujezinović Mehmed , r. Alije , težak , 29

321.Mujezinović Salko , r. Mustafe , kafedžija , 5

322.Muminagić Ibrahim , r. Salke , terzija , 36

323.Muminagić Atif , r. Hasan ef. , zvaničnik , 34

324.Muminagić Sabit , r. Mehe , težak , 6

325.Muminagić Ahmed , r. Alage , trgovac , 5

326.Muminagić Muhamed , r. Hodže , 4

327.Muminagić Sabit , r. Abdulaha , pisar , 1

328.Muminagić Sulejman , Ahmetage , trgovac , 5

329.Muminagić Asim , Mehmeda , radnik , 4

330.Maksić Abdulah , r. Muje , težak , 78

331.Maksić Šućrija , r. Derve , težak , 76

332.Maksić Hasan , r. Derve , težak , 66

333.Maksić Ševal , r. Derve , težak , 76

334.Mesihović Ahmed , r. Halida , putar , 135

335.Mesihović Osman , r. Muhameda , obućar , 137

336.Mesihović Halid , r. Salihage , stolar , 111

337.Mesihović Hasan , r. Muhameda , stolar , 137

338.Mesihović Omer , r. Muhameda , stolar , 137

339.Mesihović Hasan , r. Mehmeda , stolar , 133

340.Mesihović Đulbija , r. Muhameda , kafedžija

341.Mesihović Husein , r. Mehmeda , trg. Pomoćnik , 133

342.Mesihović Kasim , r. Mule , stolar

343.Mujkić Sulejman , r. Muharema , trgovac , 57

344.Mujkić Salih , r. Hasana , obućar , 21

345.Mujkić Muharem , r. Hasana , stolar , 21

346.Nikšić Alija , r. Sule , težak , 12

347.Nikšić Ibro , r. Sule , težak , 10

348.Nikšić Mumin , r. Derve , težak , 78

349.Nikšić Hamid , r. Derve , kolar , 18

350.Nikšić Avdo , r. Sule , pekar

351.Nikšić Sulejman , Alije , radnik , 12

352.Nikšić Hasan , r. Derve , kolar , 18

353.Nikšić Fehim , Alije , radnik , 12

354.Nevesinjac ( Begović ) Halil , r. Hašima , težak , 29

355.Nevesinjac Hadže(?) , r. Hašima , težak , 27

356.Nevesinjac Agan , r. Alije , težak , 24

357.Nevesinjac Osman , r. Hamida , težak , 25

358.Nevesinjac Dervo , r. Nazifa , obućar , 48

359.Nevesinjac Husein , Hadžin ( ? ) , težak , 27

360.Nevesinjac Ismet , Halila , težak , 39

361.Nevesinjac Mehmedalija , Halilov , težak , 39

362.Nović Sabit , r. Mustafe , kafedžija , 94

363.Nović Hasan , r. Ahmeda , težak , 74

364.Nović Halid , r. Ahmeda , težak , 74

365.Nović Izet , r. Mustafe , težak , 65

366.Nović Hasan-Hafiz , r. Mustafe , težak , 9

367.Nović Sulejman , Hafiz Hasana , težak , 109

368.Nović Salko , r. Mujage , učitelj , 62

369.Nović Salko , r. Zaima , stolar ,7

370.Nović Šućrija , r. Mustafe , terzija , 54

371.Nović Džemal , Hasan-Hafizov , težak , 9

372.Nazečić Mustafa , r. Halida , šef duhanske stanice , 65

373.Nuhić Ibrahim , r. Omera , težak

374.Nović Hamid , r. Derve , težak

375.Nevesinjac Jusuf , r. Nazifa , težak , 48

376.Omerhodžić Alija , r. Osmana , težak , 20

377.Omerhodžić Mustafa , r. Šaćira , težak , 1

378.Omerhodžić Salih , r. Šaćira , težak , 1a

379.Omerhodžić Ibrahim , Mustafin , krojač , 1

380.Omerhodžić Muhamed , Alijin , težak , 20

381.Osmić Muhamed , r. Mustafe , mesar , 42

382.Osmić Šaćir , r. Mustafe , težak , 36

383.Osmić Hasan , r. Šućrije , pisar , 28

384.Osmić Abdulah , r. Šućrije , trgovac , 38

385.Osmić Mustafa , Muhameda , mesar , 42

386.Osmić Fahrudin , Muhameda , mesar , 42

387.Osmić Osman , Muhameda , mesar , 42

388.Osmić Mustafa , r. Alije , brijač , 11

389.Osmić Hajrudin , Muhameda , mesar , 42

390.Orman Mustafa , r. Mehe , težak , 18

391.Orman Abdulah , r. Saliha , stražar , 117

392.Orman Dervo , r. Alije , težak , 22

393.Orman Mustafa , r. Halila , težak , 18

394.Orman Hasan , r. Halila , težak , 22

395.Orman Ibrahim , r. Mehmeda , stražar , 128

396.Orman Ali ef. , r. Saliha , penzioner , 131

397.Orman Mehmed , r. Hamida , tišler , 130

398.Orman Mehmed , r. Ahmeda , tišler , 129

399.Orman Mahmud , r. Ahmeda , radnik , 129

400.Orman Mulo , r. Mehmeda , težak , 128

401.Omerhodžić Hasan , Hamidov , stolar , 2

402.Osmić Sulejman , Muhamed , mesar , 42

403.Orman Adil , r. Ahmeda , brijač

404.Prolić Habib , r. Saliha , obućar , 2

405.Prolić Lebib , r. Saliha , težak , 2

406.Prolić Hasan , r. Mehmeda , ašćija , 27

407.Prolić Halil , r. Mehmeda , kafedžija , 35

408.Prolić Alija , r. Hasana , težak , 16

409.Prolić Lutfo , r. Ahmeda , težak , 17-sudskim rješenjem br. 1/36. još je pod skrbništvom i isključen je iz stalnog biračkog spiska .

410.Prolić Sabit , r. Ahmeda , trgovac , 91

411.Počijak Mustafa , r. Salke , kovač , 43

412.Piperac Hasan , r. Avde , težak , 30

413.Počijak Mehmed , r. Osmana , šofer

414.Semizović Salko , r. Ahmeda , težak , 33

415.Sadiković Idriz , r. Muše , težak , 85

416.Sadiković Hakija , r. Muše , težak , 85

417.Sadiković Džemal , r. Alage , težak , 30

418.Sadiković Kasim ef. , r. Ibrišim ef. , šerijatski sudija , 21

419.Sadiković Hasan ef. , r. Omera , težak , 37

420.Sadiković Reško , r. Derve , trgovac , 92

421.Sadiković Muhamed , r. Halila , težak , 59

422.Sadiković Mustafa , r. Halid ef. , težak , 14

423.Sadiković Abdulah ef. , r. Ibrišim ef. , džem. imam , 61

424.Sadiković Meša , r. Derve , težak , 57

425.Sadiković Hasan ef. , r. Muhamed ef. , imam , 51

426.Sadiković Sadik , r. Mula-Ahmeda , težak , 47

427.Sadiković Mehmed , r. Mula-Ahmeda , težak , 50

428.Sadiković Hasan , r. Alage , gruntovničar , 48

429.Sadiković Sejfo , Hazim , težak , 49

430.Sadiković Murad , r. Alage , stolar , 30

431.Sadiković Šerif , Sadika , težak , 47

432.Sadiković Šerif , r. Muharema , brijač

433.Sadiković Munib , Meho , težak , 50

434.Sadiković Ibrahim , r. Avde , težak

435.Sadiković Muhamed , r. Muše , težak

436.Sadiković Fetah , r. Faika , brijač

437.Sadiković Nusret , r. Faika , krojač

438.Sadiković Arif , Abdulah ef. , posjednik , 61

439.Sadiković Hasan , r. Mula-Ahmeda , težak , 49

440.Sekić Zaim , r. Hasana , težak , 77

441.Sekić Salko , r. Hasana , težak , 76

442.Sekić Džemal , r. Ibre , težak , 75

443.Selimić Muše , r. Alije , težak , 87

444.Selimić Dervo , r. Alije , težak , 88

445.Selimić Muhamed , Zaim-bega , pisar , 89

446.Selimić Hasan , Dervin , težak , 88

447.Sarajlija Mustafa , r. Omera , kolar , 44

448.Sarajlija Sulejman , r. Omera , kolar , 44

449.Selimić Halid , r. Šemse , kafedžija , 68

450.Šukalić Abdulah , r. Omera , težak

451.Šukalić Jusuf , r. Avdije , stolar , 27

542.Šukalić Ahmed , r. Jusufa , stolar , 17

453.Šukalić Dervo , r. Alije , krojač , 25

454.Terzić Dervo , r. Maho , težak , 16

455.Terzić Salko , r. Hasana , težak , 46

456.Terzić Ibrahim , r. Salke , obućar , 20

457.Terzić Šućrija , r. Osmana , kafedžija , 57

458.Terzić Ahmed , Hajrudina , težak

459.Tančica Kasim , r. Arif. ef. , težak , 108

460.Tančica Mustafa , r. Salihage , težak , 106

461.Tančica Hafiz-Sabit , r. Alije , hodža , 37

462.Tančica Halid , r. Halida , težak , 132

463.Tančica Salih , Mustafin , težak , 106

464.Tasliđa Alija , r. Avde , policajac , 39

465.Tasliđa Alija ( zv. Mujkić ) , r. Ahmeda , težak , 63

466.Tasliđa Hasan , r. Abdulaha , listonoša , 102

467.Terzić Ibrahim , Hajrin , težak

468.Tasliđa Čašif , Hasana , stolar , 62

469.Zuhrić Mujo , r. Alije , težak , 31

470.Zuhrić Šućrija , r. Smaje , penz. Putar , 42

471.Zuhrić Salko , r. Muše , težak , 40

472.Zuhrić Mustafa , r. Omera , težak

473.Zuhrić Alija , Mustafe , pisar , 14

474.Zagić Omer , Sabita , kafedžija , 15

475.Zagić Kasim , r. Ahmeda , mesar , 72

476.Zagić Sabit , r. Omera , težak , 75

477.Zagić Tahir , Sabita , težak , 75

478.Zagić Hasan , Sabita , težak , 75

479.Zagić Salko , r. Mehmeda , težak , 73

480.Zagić Halil , r. Mehmeda , težak , 73

481.Zagić Alija , r. Ahmeda , težak , 72

482.Zagić Dervo , r. Mehmeda , 73

GRADSKA

483.Ćolić Mumin , r. Muje , težak , 13

484.Ćolić Duran , r. Muje , težak , 14

485.Elezović Salko , r. Mumina , težak

486.Elezović Mustafa , r. Mumina , težak

487.Maksumić Mujo , r. Ibre , težak , 2

488.Maksumić Selim , r. Mehe , težak , 5

489.Maksumić Huso , r. Mehe , težak , 5

490.Maksumić Alija , r. Mehe , težak , 4

491.Maksumić Duran , r. Alije , težak , 7

492.Maksumić Ibro , r. Selima , težak , 12

493.Maksumić Meho , r. Selima , težak , 11

494.Maksumić Dervo , r. Salke , težak , 16

495.Maksumić Šaćir , r, Salke , težak , 15

496.Maksumić Mahmut , r. Bešira , težak , 17

497.Maksumić Hasan , r. Selima , težak , 19

498.Maksumić Zulfo , r. Selima , težak , 19

499.Maksumić Mujo , r. Selima , težak , 19

500.Maksumić Omer , r. Saliha , težak , 23

501.Maksumić Maho , r. Ibre , težak , 32

502.Maksumić Ahmed , r. Pašana , težak , 31

503.Maksumić Murad , r. Salke , težak , 33

504.Maksumić Alija , r. Salke , težak , 33

505.Maksumić Mujo , Meše , težak , 21

506.Maksumić Murad , r. Alije , težak , 6

507.Maksumić Alija , Durana , težak , 7

508.Maksumić Ahmed , r. Salke , težak , 16

509.Maksumić Salih , Ahmeda , težak , 20

510.Maksumić Bećir , Durana , težak , 7

511.Maksumić Hamid , Husin , težak , 3

512.Maksumić Halil , Duranov , težak , 7

513.Maksumić Mujo , Duranov , težak , 7

514.Maksumić Meho , r. Mumina , težak , 22

515.Maksumić Osman , r. Meše , težak , 21

516.Maksumić Ibro , Duranov , težak , 7

517.Maksumić Bećir , r. Ahmeda , težak

518.Maksumić Meho , Murada , težak , 1

519.Maksumić Ibrahim , Ahmeda , težak

520.Maksumić Arif , Selima , težak

521.Maksumić Huso , Zulfin , težak

522.Maksumić Huso , Mešin , težak

523.Maksumić Meho , Hasana , težak

524.Špago Osman , r.Alije , težak , 25

525.Špago Ibro , Osmana , težak , 26

526.Špago Alija , Osmana , težak , 25

527.Špago Mujo , Osmana , težak , 25

528.Špago Salko , Osmana , težak , 25

529.Špago Omer , Osmana , težak , 25

530.Špago Ramo , Osmana , težak , 25.

PROBOJ

531.Ključanin Salko , r. Derve , težak , 41

532.Ključanin Muslija , r. Derve , težak , 41

VITINA

533.Ključanin Omer , Ibrin , težak , 235

534.Kapetanović Ibrahim-beg , r. Osman-bega , težak , 298

535.Dizdarević Hasan , r. Mujage , težak , 250

536.Dizdarević Šefkija , r. Sule , mesar , 251

537.Dizdarević Meho , r. Hasana , težak , 256

538.Dizdarević Rašid , r. Alije , težak , 232

539.Dizdarević Hasan , r. Ibrage , težak , 246

540.Dizdarević Hasan , r. Memišage , težak , 249

541.Dizdarević Salko , r. Memišage , težak , 249

542.Dizdarević Alija , r. Hasana , težak , 257

543.Dizdarević Salko , r. Derve , težak , 256

544.Dizdarević Abdurahman , r.Memišage , težak , 259-brisan iz stalnog biračkog spiska kao umrli .

545.Dizdarević Abdurahman , r. Salihage , težak , 283

546.Dizdarević Fetah , r. Memišage , težak , 259

547.Dizdarević Salihaga , r. H. Ibrage , težak , 283-brisan iz stalnog biračkog spiska kao umrli .

548.Dizdarević Meho , r. H. Ibrage , težak , 283

549.Dizdarević Ibro , Mahin , težak

550.Dizdarević Hivzija , Rašidov , težak

551.Dizdarević Muhamed , r. Abdurahmana , bilježnik,

552.Dizdarević Ahmed , r. Memišage , težak

553.Dizdarević Muhamed , r. Salihage , težak

554.Dizdarević Safet , r. Salihage , težak , 283

555.Dizdarević Hasan , Alijin , težak , 288

556.Dizdarević Sejfo , Alijin , težak , 257

557.Dizdarević Alija , r. Salihage , težak , 283

558.Dizdarević Safet , Alijin , težak , 252

559.Fejzić Selim , kovač

560.Fejzić Avdo , Selimov , kovač

561.Hadžić Alija , r. Ahmeda , težak , 361

562.Hadžić Hakija , r. Omera , težak , 361

563.Hadžić Izet , r. Omera , trgovac , 361

564.Ključanin Ibro , r. Ismeta , težak , 235

565.Kapetanović Nurudin-beg , r. Bećir-bega , težak , 290

566.Kapetanović Mehmed-beg , r. Bećir-bega , težak , 297

567.Kapetanović Zija-beg , r. Osman-bega , težak , 298

568.Kapetanović Ali-beg , r. Osman-bega , težak , 298

569.Lalić Salko , r. Hasana , težak , 224

570.Lalić Sabit , Muhamedov , težak

571.Lalić Muhamed , r.Sabita , težak , 225

572.Livnjak Zudo , r. Pinje , težak , 293

573.Livnjak Adem , r. Pinje , težak , 293

574.Livnjak Mujo , r. Mahe , težak , 319

575.Maksić Šaćir , r. Hasana , težak , 229

576.Mesihović Hasan , r. Mahmuta , težak , 265

577.Mesihović H. Ahmed , r. Sabita , težak , 269

578.Mesihović H. Rašid , r. H. Sabita , težak , 270

579.Mesihović Maho , r. H. Ibrage , težak , 271

580.Mesihović Tahir , r. H. Ibrage , težak , 271

581.Mesihović Salko , r. Muje , težak , 299

582.Mesihović Hasan , Mahin , težak

583.Mesihović Muhamed , r. Alije , težak

584.Mesihović Mehmed , r. Alije , težak

585.Mesihović Esad , r. Alije , težak

586.Mesihović Salem , Rašidov , težak

587.Mesihović Sabit , Hafizov , težak , 269

588.Mujkić Mujo , r. Alije , težak

589.Maksić Edhem , Šaćirov , težak , 229

590.Mesihović Tahir , r. Sabita , težak , 269

591.Pavlović Ahmed , r. Salke , težak , 252

592.Pavlović Mujo , Ahmedov , težak , 252

593.Zahirović Alija , r. Ahmeda , težak,

594.Mesihović Muhamed , r. Sabita , brijač

595.Mesihović Abdulah , r. Alije , težak

596.Ključanin Sabit , Ibre , težak

597.Ključanin Ahmed , Ibre , težak

598.Kapetanović Safet , Mehmed-Ali-bega , težak

599.Đikić Hasan , učitelj

600.Dizdarević Ibrahim , r. Imšira , težak

601.Ćemalović Hilmija , poslovođa kod « Bate » , Ljubuški

602.Fazlinović Halil , kafedžija , Ljubuški .

Da je u ovaj stalni birački spisak svih pravnih birača glasačkog mjesta Ljubuški , džemata Ljubuški , sreskog vakufsko-mearifskog povjerenstva Ljubuški , izbornog okruga mostarskog , koje ima 17 puna lista , upisano 602 ( čest stotina i dva ) birača , tvrde :

Pečat

Džematski medžlis

br. 167/36                                                               Predsjednik

4. decembra 1936. ,                                          džematskog                                          medžlisa

u Ljubuškom                                                            Sadiković Kasim

Delovođa : Mustafa Ćerimović

Sreski šeriatski sud pregledao je ovaj stalni birački spisak pravnih birača glasačkog mjesta Ljubuški , džemata Ljubuški , sreskog vakufsko-mearifskog povjerenstva u Ljubuškom , mostarskog izbornog okruga i našao da je isti u svemu sačinjen po propisima Ustava Islamske vjerske zajednice , da se sastoji iz 17 lista i da je u njega upisano svega 602 ( slovom šest stotina i dva ) birača , te se u smislu par. 102. Ustava ovim tvrdi .

Pečat

Sreski šeriatski sud                                                   Šeriatski sudija

Broj : R 153/36                                                        Kasim

5. decembra 1936. godine                                          Sadiković

u Ljubuškom

603.Nuhefendić Murad ef. , pomoćnik džem. imama , Vitina ( upisan po rješenju šeriatskog suda broj 1/36 ) .

Sreski šeriatski sud u Ljubuškom potvrđuje ovim na temelju rješenja sreskog šeriatskog suda od 19. 12. 1936. godine broj 1. po džematskom medžlisu izvršene promjene u ovom biračkom spisku nad tek.brojevima 68 , 544 , 547 , 409 i 603 i utvrđuje da ovaj stalni spisak nakon toga sadrži 19 listova sa 599 ( pet stotina devedeset devet ) upisanih birača .

Pečat

Sreski šeriatski sud

Šeriatski sudija

Ljubuški , 20. decembra 1936 .

Kasim Sadiković

604.Dizdarević Abdurezak ef. , r. Rašid ef. , sudija , Ljubuški .

Sreski šeriatski sud u Ljubuškom potvrđuje ovim na temelju izvješća džem. medžlisa iz Ljubuškog da su izvršene promjene u ovom biračkom spisku pod tek. brojem 126 i 604 i utvrđuje da ovaj stalni birački spisak nakon toga sadrži 18 listova sa 599 upisanih birača .

Pečat

Sreski šeriatski sud

Šeriatski sudija Ljubuški ,

Kasim Sadiković

Ljubuški, 15.marta 1938

HALID SADIKOVIĆ

2095 Posjeta 1 Posjeta danas