Gajret u Ljubuškom, 2.dio


U početnim godinama rada osnovna spona sa bazom “Gajreta” bili su povjerenici.

Oni su radili na prikupljanju novih članova , širenju i propagiranju ideja <

Gajreta > i dostavljanju članarina Glavnom odboru . Birani su iz reda uglednih i

preduzimljivih ljudi koji nisu bili prezauzeti privatnim poslovima toliko da ne

bi mogli uspješno vršiti i funkciju povjerenika .

Prvi povjerenik < Gajreta > u Ljubuškom od 27. marta 1903. godine do 19.

decembra 1905. godine bio je općinski tajnik Ali ef. Bukovac . U početku rada <

Gajreta > u Ljubuškom značajan obol dao je učitelj i kompozitor Hakija Buljušmić

. Njegovom inicijativom održana je u Ljubuškom 1904. godine prva muslimanska

zabava

Ljubuški je 1903. godine spadao u 34 mjesta u našoj zemlji koja su imala

povjerenika < Gajreta < .( 11 )

Povjerenik < Gajreta > od 19. decembra 1905. godine do formiranja pododbora bio

je poznati narodni učitelj Mustafa ef. Konjhodžić . U toku 1907. i 1908. godine

funkciju povjerenika povremeno je vršio agilni Šaćir-aga Dalipagić , posjednik .

Zemaljska vlada je tek početkom 1911. godine dala principijelnu suglasnost za

osnivanje pododbora < Gajreta < . Pododbor je imao predsjednika ,

potpredsjednika , tajnika , blagajnika i dva revizora . Definirane su njegove

nadležnosti i povezanost sa Glavnim odborom u Sarajevu . Pododbor je , po

pravilima , morao imati najmanje 50 članova .

U pisanim izvorima postoje neslaganja o datumu osnivanja prvog poodbora u

Ljubuškom . Po jednim to je bilo 1910. , po drugim 1911. , trećim 1912. godine .

U < Spomenici Dvadesetpetogodišnjice Gajreta > navodi se da je pododbor osnovan

1910. godine . Za predsjednika je izabran bivši povjerenik Mustafa ef.

Konjhodžić , za tajnika Mehmed ef. Bilal , za blagajnika Zaim ef. Mahić i za

revizore Sadik ef. Sadiković i Mehmed HM. Mahić .

Iz drugog zvaničnog izvora vidi se da su do septembra 1911. godine osnovani

pododbori < Gajreta > jedino u Mostaru , Tuzli , Gračanici , Gacku , Zenici ,

Stocu , Trebinju , Konjicu , Jajcu i Čapljini .

Ljubuški dopisnik < Sarajevskog Lista > 1911. godine piše :

< Danas 14. o. mj. sastala se skupština za osnutak < Gajretova pododbora > ovdje

. Skupštini je predsjedao Gajretov povjerenik g. Mustafa ef. Konjhodžić . Kao

perovođa bio je g. Ahmed ef. Fazlinović , dok je političku oblast zastupao g.

Ali Riza ef. Orman . Cijelo je građanstvo gotovo ovoj skupštini prisustvovalo ,

te se moralo dugo čekati na otvorenje skupštine , pošto se upisivahu novi

članovi u društvo . Preko 150 skupštinara je učestvovalo i to sve najuglednijih

muslimana .

Za tijem se prešlo na čitanje pravila , koja su jednoglasno primljena . U odbor

< Gajretova pododbora > biše izabrati : za predsjednika g. Mustafa ef.

Konjhodžić , za tajnika g. Ahmed ef. Fazlinović ; blagajnika g. Zaimaga Mahić ,

prvog revizora g. Abdulah ef. Mujagić , drugog revizora g. Sadik ef. Sadiković .

Tim bi zaključena skupština , a skupštinari se okupiše oko nar. poslanika , te

se tako ugodno sjedilo i razgovaralo do zore . Želimo novo osnovatom društvu

najbolji uspjeh ! < (12 )

Da je 1911. godina osnivanja pododbora potvrđuje i vijest u zvaničnom listu <

Gajret > od 15. septembra 1911. godine .

Treći izvor je izvješće Kotarskog ureda u Ljubuškog o potvrdi pravila pododbora

upućeno Zemaljskoj vladi 10. juna 1912. godine . Prema tom izvoru , poodbor je

osnovan 13. aprila 1912. godine :

< Kotarski ured Ljubuški . Broj 359 .

Gajretov pododbor u Ljubuškom . Potvrda pravila .

Na broj 288 369 / 911 od 2./1. 1912 .

Zemaljskoj vladi I-B u Sarajevu ( službenim putem )

Izvješćuje se da se je društvo na 13. aprila 1912. konstituiralo , te su izabrani u

odbor slijedeći :

-Mustafa eff. Konjhodžić , učitelj , bos. herz. pripadnik , musliman , 35 god. star

, oženjen . Vrijednost imetka ništa .

-Mehmed eff H. M. Mahić , musliman , bos. herz. pripadnik , 23 god. star , trgovac ,

neoženjen . Vrijednost imetka sa tražbinom 50.000 Kr. .

-Sadik eff. Sadiković , musliman , bos herz. pripadnik , 40 godina star , posjednik

, oženjen . Vrijednost imetka 30.000 Kr. .

-Mehmed Bilal , musliman , bos. herz. pripadnik , 23 god. star , gruntovni vježbenik

, neoženjen . Vrijednost imetka ništa .

-Zaimaga Mahić , musliman , bos herz. pripadnik , 33 godine star , trgovac , oženjen

. Vrijednost imetka 25.000 Kr. .

Priv. kot. upravitelj Šandrk < . ( 13 )

Pododbor je radio do uvođenja komesarijata u < Gajret > .

Poslije Prvog svjetskog rata od 1922. do jula 1927. godine povjerenik je bio Hilmija

ef. Sadiković . Funkciju povjerenika je zbog bolesti u septembru prepustio Ali ef.

Ormanu , vršiocu dužnosti poglavara kotara .

Prvi pododbor poslije Prvog svjetskog rata osnovan je na osnivačkoj skupštini u

oktobru 1927. godine . Za predsjednika je izabran Ali ef. Orman , tajnika Abdurahman

Sadiković , blagajnika Mustafa Dizdarević , prvog revizora Salih Fazlinović , drugog

revizora Mustafa Jakić . Zamjenici : Sulejman Gujić , Ilijas Karamehmedović i

Muhamed Selimić .

U Mjesni pododbor 6. jula 1928. godine izabrani su : Alija Orman , predsjednik ,

Abdurahman Sadiković , tajnik , Mustafa Dizdarević , blagajnik , Ćamil Hadžić ,

prvi revizor , Ilijas Karamehmedović , drugi revizor , zamjenici Zijah Mahić ,

Sulejman Gujić i Mustafa Jakić .

U Mjesnom odboru 1929. godine bili su : Alija Orman , Abdurahman Sadiković ,

Mustafa Dizdarević , Ćamil Hadžić i Ilijas Karam ehmedović .

Mjesni odbor 1930. godine činili su : Ali ef. Orman , Abdurahman Sadiković ,

Mustafa Dizdarević , Mustafa Ćerimović , Ćamil Hadžić , Sulejman Gujić , Salko

Hrnjičević i Hasan Lalić .

Gajret je u skladu sa svojim programom emancipacije muslimanske žene podsticao

osnivanje ženskih pododbora . U njihovom radu isticale su se supruge i kćeri

istaknutih < Gajretovih > pregalaca .

Ženski mjesni odbor < Gajreta > u Ljubuškom osnovan je 1930. godine .

Povjerenica Dutka Bukovac ( kći Ali ef. , općinskog bilježnika i sestra člana <

Mlade Bosne > Đulage Bukovca , o. a. ) sazvala je članice < Gajreta > na Prvu

redovnu skupštinu 18. aprila i saopštila im da je upisala 67 članica i da se ,

po pravilima < Gajreta > , može birati mjesni odbor .

Izabrani su : Habiba Sadiković , predsjednica , Senija Mesihović ,

podpredsjednica , Zlata Ničetić , tajnica , Sabira Gujić , blagajnica , zatim

odbornice Dutka Bukovac , Hadžera Daupović i Nefisa Lalić . Zamjenice : Razija

Mahić , Nura Kadragić , Ziba Dizdarević , Fatima Mesihović i Hafiza Delalić .

Nadzorni odbor : Zuhra Jakić ,Mahbuba Gujić i Sejida Dizdarević .

Pododbor na čelu sa Ali ef. Ormanom radio je uspješno sve do početka Drugog

svjetskog rata . U periodu od 1931. do 1935. godine članovi pododbora povremeno

bili su : Abdurahman Sadiković , Zijah Mahić , Sulejman Gujić , Derviš Mahić ,

Kasim ef. Sadiković , Mustafa Ćerimović , Abdulah ef. Sadiković , Alija

Mesihović , Atif Muminagić , Đulaga Lalić , Ibrahimaga Jakić , Sulejman ef.

Češko , Ibraga Ćerimović , Ahmet Prolić , Sabitaga Prolić , Mehmed Ćerimović ,

Dervo Nevesinjac , Abdulah Osmić , Jusuf Šukalić , Mustafa Nazečić , Hasan Lalić

, Mustafa ef. Ćerimović , Sulejmanbeg Aganović , Ahmed Ćerimović , Ibraga Češko

, Mustafa ef. Ćerić , Salih Hrnjičević , Hamdi ef. Buturović , Muhamed Mušić ,

Šerif Sadiković , Arif Arslanagić , Mustafa Delalić , Salih Nović , Mehmed

Daupović .

Na godišnjoj skupštini 1937. godine izabran je poodbor < Gajreta > u ovom

sastavu : Ali ef.Orman , Arslanagić Arif , Mahić Derviš , Sadiković Šerif ,

Jakić Mustafa , Muminagić Atif , Delalić Mustafa , Dizdarević Mustafa , Nović

Salih i Daupović Mehmed . ( 14 )

 HALID SADIKOVIC

1721 Posjeta 1 Posjeta danas