ŠEJH SAJJID HADŽi ABDULVEHHAB ILHAMIJA:KASIDA

ilhamija

Ako pitaš za derviše svjeta
pogledaj im po svijetu turbeta
sve je u njih što imade izeta,
Allah,Allah,srcem zbori,dervišu!
Ti ne gledaj,što ih neko pometa,
terk ne cine oni svoga hizmeta,
jera nema himeta bez hizmeta,
Allah,Allah,srcem zbori,dervišu!
Srebra,zlata tražec,koji ne leta,
vec on traži božijega rahmeta,
na svijetu to je prava ljepota,
Allah,Allah,srcem zbori,dervišu!
Nuto,brate,velikoga devleta,
ne ostavljaj našeg sveca suneta,
imat cemo sviju osam dženeta,
Allah,Allah,srcem zbori,dervišu!
Ko ne pita i svog šeha ne sluša,
široko mu,nek se dobro pokuša,
opet kažem ljepota je najviša,
Allah,Allah,srcem zbori,dervišu!
Ilhamiju ništa više ne smeta,
otkad nade božijega rahmeta,
on ne želi ni od koga himeta,
Allah,Allah,srcem zbori,dervišu!
# Ilhamija je pisao bosanskim jezikom na arapskom pismu.Potice iz Žepca,a pripadao je jednom redu derviša.Zbog svoje revolucionarnosti pogubljen je 1822.godine.Sacuvano je oko 20-tak pjesama od cega najviše kasida(poucnih pjesama).U njima opjevava teške prilike svoga vremena.Osim pjesama napisao je i jedan vjeronauk.

Pripremio:Kemal Mahic

1917 Posjeta 1 Posjeta danas