LIJEČNICI I DOKTORI NAUKA BOŠNJAKA LJUBUŠKOG

Tempora tempore tempera!

(Teška vremena ublažavaj lijepim vremenom).

Dilema je:da li su teška vremena ona koja su prošla nekada ili su teška vremena ona koja nazivamo sadašnjošću?

Je su li „lijepa vremena“ ona kada su dole navedeni postajali doktori nauka,liječnici,inženjeri,profesori,ekonomisti,pravnici ili su ona u tekućem vremenu kada se događaju „seobe naroda“sa vjekovnih ognjišta iz naše domovine?

S vremenom je preovladavalo uvjerenje da samo dobar čovjek može biti dobar doktor(liječnik)!

Ovakvo uvjerenje proizilazi iz uloge liječnika koja je sadržana u doktrini da „doktor liječi ljude u svakom vremenu i na svakom mjestu“.

Liječnici su se opredjelili od svoga nastanka za „Hipokratovu zakletvu“,koja se polaže prilikom uručenja diplome,a koja glasi:da liječnici liječe sve ljude bez obzira na rasne,nacionalne,vjerske,jezičke,spolne i druge razlike među ljudima.

Dakle,liječe i crnce i bijelce i žute i „ukrštene“ i Slovence i Hrvate i Bošnjake i Aboriđane i kršćane i hrišćane i muslimane i protestante…Sve bez razlike!To je piramidalna veličina kosmičke pravde.

Osnovno mjerilo njihovog umijeća je nauka!

Krv svih ljudi je crvene boje!

Medicinski nalazi su nauka!

Nema u medicinskim nalazima krvi favoriziranja svoje nacije,svoje rase,svoje vjere…Božija pravda!

Sva navedena imena su časna u svojim biografijama i biografijama njihovih roditelja i njihovog „čoka“.

Nema tu „krvavih ruku“ kakva su zabilježena od strane liječnika u manjem entitetu,“kada su doktori ubijali svoje pacijente drugih nacionalnosti i drugih religija“,kako svjedoče haške optužnice i presude.

Uvažavajući njihovu reprezentativnost i posvećenost zanimanju koje su izabrali,sa poštovanjem objavljujemo njihova imena i prezimena a cijeneći njihov trud i energiju da svome prezimenu dodaju kratice svoga zanimanja(dr.-prof.-mr…)

„Skidam šešir“ pred veličinom znanja i humanizma, kojeg su utkali u „ćilime“svog i drugih naroda Bosne i Hercegovine!

 

LIJEČNICI

 

1.dr.MUJEZINOVIĆ EJUB (Beč)

2.dr.MAHIĆ(MUHAMEDA) HASAN (Beč)

3.dr.SADIKOVIĆ(SADIKA) ŠEFIK (Beč)

4.dr.SADIKOVIĆ(SUFIJANA) AMIR

5.dr.MUŠIĆ(AHME) MEHMED,ginekolog

6.dr.HRNJIČEVIĆ(IMŠIRA) MUNIR,stomatolog

7.dr.DIZDAREVIĆ(DULE) VELIJA,stomatolog

8.dr.DIZDAREVIĆ(DULE) MILADA,stomatolog

9.dr.SADIKOVIĆ(MUSTAFE) ASIM

10.dr.KONJHODŽIĆ(SABITA) DŽEVAD,stomatolog

11.dr.DALIPAGIĆ(DERVIŠA) MUNIB,internist-kardiolog

12.dr.MAHIĆ(HAME) HASAN,stomatolog

13.dr.MAHIĆ(HAME) AHMET

14.dr.MAHIĆ(HAME) DERVIŠ

15.dr.SADIKOVIĆ(ŠEFIKA) AJŠA-SEKA

16.dr.SADIKOVIĆ(ŠEFIKA) SADIK-SATKO

17.dr.SADIKOVIĆ(ŠEFIKA) NIHAD-NIDO

18.dr.SADIKOVIĆ(ŠEFIKA) FERIDA-FERICA

19.dr.VELIĆ(BEĆIROVIĆ) FATIMA,stomatolog

20.dr.KURBEGOVIĆ(FATIME) NARCIS,veterinar

21.dr.MESIHOVIĆ(HAME) ZLATAN,veterinar

22.dr.KADRAGIĆ (SUADA) ENES

23.dr.KOSARIC – KADRAGIĆ (OMERA) EMILA

24.dr.MAHIĆ(DERVE) AZRA

25.dr.PAJO(ALIJE) MERDANIS

26.dr.KAPETANOVIĆ(NURUDIN-bega) EMINA

27.dr.BUŠATLIJA(MEHMEDA) ASIM

28.dr.JAKIĆ(MUNIBA) MEDIHA

29.dr.MARIČIĆ(ENVERA) ADLA,stomatolog

30.dr.DIZDAR(ENVERA) SENA

31.dr.MAHIĆ(HASANA) MUHAMED

32.MAHIĆ(HASANA) ŠEFKIJA,farmaceut

33.dr.MESIHOVIĆ(HAMDIJE) DŽENANA,stomatolog

34.dr.MAKSUMIĆ(IBRAHIMA) MAHMUT(Maho),stomatolog

35.dr.ŠPAGO(HASANA) SMAIL,stomatolog

36.dr.DIZDAREVIĆ (VELIJE) EDIN

37.dr.OMANOVIĆ(SALEMA) HAJRA-MESIHOVIĆ,stomatolog

38.dr.MAHIĆ(MUSTAFE) ŠEFIK

39.dr.MAHIĆ(HAMO „Maka“) ALMA

41.mag.ph. MAHIĆ(REFIKA) AMELA

42.dr.primarijus MAHIĆ(ISMETA)NAJLA,onkolog

43. dr.vet.SADIKOVIĆ AHMED

44. dr.med.ĆERIMOVIĆ ŠAĆIR, primarijus (osobni liječnik A.Izetbegovića)

45. MAKSIC ELMA – KARAGA, spesijalist psihologije

46. Dr.med. MAKSIC IRMA – BAHOR

 

DOKTORI NAUKA

 

1.dr.teologije MESIHOVIĆ ef.ŠAĆIR(CARIGRAD),muftija

2.dr.prof.KAPETANOVIĆ(NURUDIN-bega) HASAN

3.dr.prof.KAPETANOVIĆ(NURUDIN-bega) SALAHUDIN

4.dr.prof.MUMINAGIĆ(ATIFA) ABDULAH

5.dr.prof.BUŠATLIJA(MEHMEDA) IBRAHIM

6.dr.prof. MESIHOVIĆ SALMEDIN

7.dr.prof. MESIHOVIĆ(MUNIRA) RUSMIR

8.dr.prof.MESIHOVIĆ (MUNIRA) SENKA-DINAREVIĆ, akademik, clan Evropske akademije nauka (jedina u BiH)

9.dr.prof.ALENDAR(DŽEMILA) FARUK

10.dr.prof.HRNJIČEVIĆ(SALKE) MUSTAFA

11.dr.prof.SADIKOVIĆ(DŽEMALA) ĆAZIM

12.dr.prof.SADIKOVIĆ(ĆAZIMA) LADA

13.dr.sci.SADIKOVIĆ(MUSTAFE) HALID-LIDO

halid1

14.dr.sci.KAPETANOVIĆ(NURUDIN-bega) RIZAH-RIZO

15.dr.sci.MAHIĆ(ŠUĆRE) MILADA

16.dr.sci.MAHIĆ(ŠUĆRE) EDINA

17.dr.sci.MAKSIĆ(MUSTAFE) SENADA

18.dr.sci.ELEZOVIĆ(SULEJMANA) MEHMED

19.dr.prof. MESIHOVIĆ(KASIMA) NIJAZ

20.dr.prof.KONJHODŽIĆ(SEADA) EDIN

21.dr.prof.TASLIDŽA(HUSEINA) FARUK

22.dr.prof.MESIHOVIĆ(ABDULAHA) BEHDŽET

23.dr.sci.ALENDAR(ABDULAHA) ALEN

24.dr.sci.MUMINAGIĆ(ABDULAHA) HASAN

25.dr.prof.KREHIĆ(FEHIMA) ZEKIJA-ĆEMALOVIĆ

26. dr.arh.KONJHODŽIĆ(ZAIMA) ALIJA

 

Kemal Mahić

8674 Posjeta 1 Posjeta danas