MUSLIMANSKO DOBROTVORNO DRUŠTVO „MERHAMET“-LJUBUŠKI (8.03.1992-15.08.1993)

„I podaj bližnjem pravo njegovo

I bijedniku i putniku namjerniku

(koji je bez sredstava ostao).

To je dobro za one koji žele

i traže zadovoljstvo Božje

To su oni koji su spašeni“

Kur'an XXX:38

Nakon pada Berlinskog zida započete su revolucionarne društvene promjene naročito u zemljama Istočne i Jugoistočne Evrope.Došlo je do „oslobađanja naroda“ i dobijanja političkih prava koje su bila utkana u sve pore ljudskog življenja.Prava su garantirana demokratskim promjenama pa su ponekad ta prava i zloupotrebljavana što je vidljivo nakon svih dešavanja koja su se događala posljednjih 25 godina.Najtragičnije su bili agresije i ratovi koji su pokušavali „zaustaviti vrijeme“ i sačuvati privilegije proteklih vremena.

I u našoj sredini(Ljubuški) osjetili su se „vjetrovi demokratije“ pa je došlo do „oslobođenja viška nagomilane energije“ koja se često nije mogla kontrolirati.Formirane su političke stranke,razna udruženja,dobrotvorne organizacije(koje su ponovo počele sa radom) nakon zabrana djelovanja u predhodnom političkom sistemu i slične organizacije koje su nastojale dobiti „bolje mjesto“ ispod „koša“ gurajući druge a pri tome praveći blago rečeno „lične greške“koje su bile vidljive a bogami i nevidljive.

U sklopu općih društvenih promjena došlo je do formiranja političkih stranaka i u Ljubuškom.Muslimani su formirali SDA Ljubuški koja je predstavljala istoimeni narod po popisu iz 1991.godine(1576. Muslimana ili 5,8%).Nakon formiranja stranke pristupilo se i formiranju Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“.

Merhamet(ar.)=samilost,milost,milosrdnost,milostiv,mehka srca

MERHAMET LJUBUŠKI je formiran 08.03.1992. kao organizaciona jedinica MDD “Merhamet“ Bosne i Hercegovine.Nakon toga je izabran Izvršni odbor MDD“Merhamet“ Ljubuški u sastavu:

1.Mujkić(Alije) Muhamed(Hamo),službenik,predsjednik,Donji Grad

2.Mahić(Hasana) Kemal,profesor,zamjenik predsjednika,Stuba

3.Alendar(Nedžiba) Ermin,namještenik,zamjenik predsjednika,Pobrišće

4.Grljević(Alije) Muhidin-Hido,službenik,blagajnik,Žabljak

5.Nović(Mustafe) Veid,službenik,sekretar,Donji Grad

6.Sarajlija(Alije) Irfan,namještenik,skladištar,Pobrišće

7.Maksumić(Ibrahima) dr.Mahmut,stomatolog,Gradska

8.Dizdarević(Fetaha) Mehmedalija,penzioner,Vitina

9.Mujanović(Ahmeta) Ibrahim,član,Gožulj i Glavica

Ubrzo po formiranju IO je pretrpio izmjene pa je navedeni vremenski period(1992-1993) Izvršni odbor ostao bez:

 

1.Mujkić Hame(podnio ostavku nakon I sastanka)

2.Dizdarević Mehmedalije(zdravstveni razlozi)

3.Mujanović Ibrahima(zdravstveni razlozi)

Njihova mjesta su upotpunili:

 

1.Sadiković(Ibrahima) Abdulah(Dulo),radnik,Žabljak

2.Mesihović(Rašida) Sead(Sejo),penzioner,Vitina

3.Maksumić Abduselam,radnik,Gradska

4.Masleša Ćamil,Drljajice(SO Čitluk)

Na II sastanku Izvršnog odbora za predsjednika je izabran Kemal Mahić,profesor iz Ljubuškog,a u IO su kooptirani predstavnici „Merhameta“ iz Gradske,Vitine,Drljajica.

Na I sjednici IO određena je delegacija „Merhameta“ Ljubuški da posjeti „centralu“ Merhameta u Sarajevu 29.03.1992. u sastavu:

1.Mahić Kemal,zamjenik predsjednika „Merhamet“ Ljubuški

2.Nović Veid,sekretar,“Merhamet“ Ljubuški

Prilikom putovanja u Sarajevo imenovani su već tada naišli na „srbo-četničke“barikade u Hadžićima i na Ilidži.Ipak su stigli do prostorija centrale Merhameta BiH.Tu su razgovarali sa predstavnicima centralne organizacije i tom prilikom su im uručeni blokovi(bonovi) za prodaju,članske knjižice,zahvalnice i dva(2) okrugla pečata(veliki i mali) Merhameta Ljubuški.

Ubrzo po njihovom povratku u Ljubuški  došlo je do agresije na Bosnu i Hercegovinu od strane Srbije i Crne Gore i JNA koji su imali „izvršioce radova“ u području koji mi danas imenujemo „manji entitet“.Agresija je započela 06.04.1992 i potrajala je do sklapanja Dejtonskog ugovora 1995.godine.

MDD „Merhamet“ nije spremno dočekao agresiju,kao ni ostale institucije novopriznate države Republike Bosne i Hercegovine,koja je međunarodno priznata u Ujedinjenim nacijama.

Već u aprilu i maju 1992. godine naš grad Ljubuški je bombardiran avionima i višecjevnim bacačima raketa(VBR) četiri puta.Tom prilikom je bilo i poginulih i ranjenih.Takva situacija je aktivirala i vodstvo Merhameta da se aktivnije uključi u odbranu našeg grada i da se organizira prikupljanje humanitarne pomoći.Ubrzo je započelo učlanjivanje u MDD „Merhamet“ putem članskih knjižica uz plaćanje  članarine u CRO dinarima(3 KM) za nosioce domaćinstva godišnje.

Uspostavljeni su prvi kontakti sa MDD“Merhamet“Split.Obavljeni su razgovori o radu Merhameta Ljubuški sa funkcionerima Merhameta-Split:braća dr.Hozo,gđa Esma Hadžiomerović,g.Izo Hadžiabdić i drugima.

IO Merhameta-Ljubuški je po povratku iz Splita zaključio da se prikupe dobrovoljni prilozi i na taj način skupi novčana pomoć za odlazak po humanitarnu pomoć u Zagreb.

Ovome pozivu su se odazvali:

1.Alendar Ermin-30 DM

2.Anadolac Ekrem- 3300 CRO dinara(100 DM)

3.Hadžalić Halid-10 DM

4.Kadragić Hasan-3300 CRO dinara(100 DM)

5.Konjhodžić Mustafa(Muja)- 30 DM

6.Mahić Mehmed- 5000 CRO dinara

7.Mušić Sulejman -30 DM

8.Mušić Sadik-3300 CRO dinara(100 DM)

9.Osmić Ibrahim-1500 CRO dinara

10.Pašić Sajto-30 DM

11.Sarajlija Irfan-30 DM

12.Osmić Zaim- 30 DM „Merhameta“

13.dr.Pajo Merdanis 50 DM

14.Karaga Ferid-3300 CRO dinara(100 DM)

15.Maksić Emir-3300 CRO dinara(100 DM)

16.Hajdarević Salko-1000 CRO dinara

17.Islamska zajednica Ljubuški-2000 CRO dinara

Svi imenovani su dobili zahvalnice Merhameta Ljubuški što je odlučeno na sjednici 02.06.1992.

Prilikom prvog boravka u Zagrebu odštampali smo „Memorandum“kao zaštitni znak „Merhameta“Ljubuški,ukupno 1000 komada.Ovo je bio poklon g.Ante Bilića,vlasnika „Katme“kojem se i ovom prilikom zahvaljujemo(bez naknade)!

Tako je stigla iz Zagreba prva humanitarna pomoć za članstvo Merhameta Ljubuški a darodavac je bila IGASA sa sjedištem u Zagrebu(brašno,ulje,riža,tjestenina).

Prijevoz je obezbijeđen od strane „Autotransporta“Ljubuški.Vozač je bio g.Kordić Marko uz prisustvo zamjenika predsjednika Alendar Ermina i predsjednika Kemala Mahića.

Humanitarna pomoć je bila neophodna zbog toga što je privreda bila blokirana ratnim dejstvima,bio je veliki broj nezaposlenih,bez ikakvih prihoda uz veliku neizvjesnost koju stvara rat po svojoj prirodi i karakteru(osvajački od strane agresora i oslobodilački i odbrambeni od strane onih koji su branili svoje domove i svoja stoljetna ognjišta).

Prikupljena sredstva su iznosila cca 900 DM,dok je u Zagrebu Hrvatska hercegovačka zajednica „Herceg Stjepan“-Bogovićeva 2 donirala bonove za gorivo na relaciji Ljubuški-Zagreb-Ljubuški.Zahvalnost za ovu darovnicu upućujemo g.Ivanković Zvonki,porijeklom iz Predgrađa.

U međuvremenu je prikupljena pomoć za stanovnike Istočne Hercegovine(muslimane i katolike) koji su protjerani iz Bileće,Gacka,Nevesinja,Stoca,Trebinja,Ljubinja.Pomoć je sakupljena u saradnji sa SO Ljubuški i Franjevačkim samostanom na Humcu(Ljubuški).

S obzirom da nismo mogli rješavati dugoročno pitanje prijevoza humanitarne pomoći,donijeli smo Odluku da članstvo Merhameta prilikom redovnih mjesečnih podjela humanitarne pomoći plaća simboličnu naknadu plaćanja prijevoza iz Zagreba,Rijeke,Splita,Metkovića,Neuma…

Na taj način smo obezbijedili redovno finansiranje „Merhameta“ i nismo ovislili o bilo čijoj samovolji,kada je u pitanju bio prijevoz.Uglavnom smo koristili usluge na dužim relacijama kamione „Autotransporta“Ljubuški.Ovom saradnjom smo bili itekako zadovoljni,a naročito ponašanjem direktora g.Mije Grbavca koji zaslužuje naše poštovanje i respekt i vozača koji su bili uz nas naročito na relacijama prema Zagrebu.I oni(vozači) zaslužuju naše poštovanje:

1.Kordić Marko

2.Kordić Krešo

3.Mijatović Slavko

4.Miličević Krešo

5.Delalić(A) Zijah

6.Mušić Sadik

7.Bilić Emir

U međuvremenu je došlo do oslobađanja lijeve strane Neretve,pa je muslimansko stanovništvo iz Ljubuškog borcima na I liniji fronta(Buna,Bunica) preko Mehameta Ljubuški odnijelo poklone u hrani,cigaretama,sokovima,slatkišima…

Na radio stanici Ljubuški,predsjednik Merhameta Ljubuški je gostovao dva puta govoreći o radu Merhameta,ciljevima,zadacima…

Drugi kontigent humanitarne pomoći stigao je iz Splita preko Ureda za humanitarnu pomoć grada Splita, zahvaljujući dipl.iur.Dragi Čutuku,porijeklom iz Vojnića.I ovaj gospodin zaslužuje naše poštovanje koje ne treba nikada zaboraviti(6 tona pomoći grada Splita!).Tom prilikom je i Općina Ljubuški dobila humanutarnu pomoć od grada Splita,zahvaljujući navedenom gospodinu!

Treći kontigent humanitarne pomoći je stigao iz Zagreba a darodavac je bila „Duhovna stvarnost“-Društvo za promicanje kršćanske kulture i duhovnosti,Basaričekova 2.

U međuvremenu smo stupili u kontakte sa:

1.Merhamet-Split,Blatine,Končareva73.

2.Merhamet-Dubrovnik

3.Internacionalna islamska liga RABITA

4.Merhamet-Pula(Rasim)

5.Merhamet-Zagreb

6.Ured za koordinaciju humanitarne pomoći,Zagreb-Praška 5.

  1. Merhamet-Rijeka(kod Tvornice papira)

8.IGASA-Split

9.UNICEF-Split

10.Caritas-Split

11.Visoki komesarijat za izbjeglice,Branimirova 1.

12.Kraljevina Saudijska Arabija(pomoć za BiH)-Zagreb

13.Kuvajtska pomoć(hotel Park)-Split,Enes

14.Merhamet-Zadar,Timka Alihodžić i Zahida Midžić

15.Ljekarna Merhameta u Zagrebu

16.Merhamet-Šibenik,Durmić Azim

17.Ured za humanitarnu pomoć BiH(dr.Muhidin Alićehajić)-Zagreb

18.The luteran world federation John Wood,Zagreb

19.Sudanska humanitarna pomoć(dr.Amin Mahmud)-Zagreb

20.Međunarodni crveni križ-Split,Koteksov neboder

21.Islamic relief-Split

22.Ljekari bez granica(Metković)

23.ISRA-Islamska agencija za pomoć,Zagreb,Nova cesta 89/A…

Svim ovim organizacijama smo se preporučivali i oni su bili uz nas.Svako na svoj način.Naravno nisu svi uputili humanitarnu pomoć,ali dovoljno je bilo da znaju da postojimo.Svi zaslužuju poštovanje Merhameta Ljubuški,a kada ovo pročitaju i članstva u čitavoj populaciji Muslimana iz Ljubuškog!

U zabilješki Crvenog križa Ljubuški iz 1992. situacija je bila sljedeća:

 

1.Prognanika-6357

2.Izbjeglica- 349

3.Socijalno ugroženi- 2672

4.Nezaposlenost(evidencija)-2146

5.Nezaposlenost(zbog rata)-1438

6.Penzioneri- 2436

 

 

PROSTORIJE „MERHAMETA“ LJUBUŠKI

Pošto je najveći dio vakufske imovine u Ljubuškom nakon 1945.godine nacionaliziran,praktično je „Merhamet“ Ljubuški po svome formiranju 08.03.1992.godine morao krenuti sa radom iz „ništa“ i „ničega“.

 

Kuća Umke Šukalić, prva kancelarija i skladište

Ipak,prve prostorije MDD „Merhameta“ su bile poslovni prostor Unke Šukalić(udova Hasana) i njene djece(Mustafe,Avde,Mehmeda(Brace),Advije i Jasmine).Skladište i kancelarija su se nalazili na uglu ulice Safvet-bega Bašagića i Sade Sadikovića.Familija Šukalić je ustupila poslovni prostor bez ikakve naknade,što nam je bio „vjetar u leđa“ u daljnjem djelovanju.Familiji Šukalić i ovoga puta se zahvaljujemo na ukazanoj pažnji i pomoći prilikom „pokretanja“ rada „Merhameta“Ljubuški.

 

Kuća Ivana Mihaljevića, druga kancelarcija i skladište

Međutim,nakon tri mjeseca,MDD „Merhamet“ se preselio u poslovni prostor g.Ivana Mihaljevića u ulici Ante Starčevića(Vitinska).Boravak je potrajao tri mjeseca uz mjesečnu kiriju 300 DM.I ovaj boravak je potrajao tri mjeseca do preseljenja u objekat g.Mate Ševe na starom Pazaru uz mjesečnu naknadu 100 DM.Boravak je potrajao do konačnog odlaska iz Ljubuškog većine članova Merhameta-15.08.1993.godine.

Kuća Mate Ševe, skladište Merhameta

Uviđajući potrebu da se razdvoje poslovi skladišta i administracije MDD „Merhamet“ Ljubuški je otvorio svoju kancelariju u ulici Sade Sadikovića i time ostvarilo san ljubuških muslimana koji takvo što nisu nikada u svojoj historiji nisu imali.Kancelarija je bila u poslovnom prostoru g-đe Hatidže Sarajlija i mjesečna naknada je iznosila 50 DM.Kancelariju je mogla koristiti i IZ Ljubuški,te su u njoj održavane redovne sjednice,vršili prijem novih članova,čuvali dokumentaciju,arhivu,primali goste itd.Kancelarija se sastojala od tri stola,osam stolica,telefona sa faksom,dvije pisaće mašine,džinovske željezne kase,pribora za prijem gostiju(kafa,čaj,sokovi) itd.

Kancelarija Merhameta u kući Hatidže Sarajlija

Osim navedenih prostorija zbog obilja humanitarne pomoći(u nekim momentima zbog priliva tekstilne robe) korišteni su poslovni prostori g.Nikšić Hasana(bez naknade) i g.Nedžada-Neđe Konjhodžića(također bez naknade).

 

NOVČANI PRIHODI

U toku rada MDD „Merhamet“Ljubuški je svoje poslovanje ostvarivao kroz tri novčane jedinice.U početku kroz Yu dinar,zatim kroz CRO dinar i kroz njemačku marku(DM).Zbog izuzetne inflacije svi prihodi su pretvarani u DM,jer je to bio jedini način da sve prihode ne „proguta“ inflacija.

Prihodi su bili:

1.Godišnja članarina(3 DM)po nosiocu domaćinstva

2.Nadoknada za prijevoz(prilikom mjesečnih podjela)

3.Dobrovoljni prilozi

4.Dobrovoljni prilozi naših radnika u inozemstvu

Na ovaj način MDD“Merhamet“ nije imao novčanih problema.Naravno,moralo se voditi računa o racionalnom trošenju,uštedama,unovčavanju u DM itd.Merhamet Ljubuški nije ostao nikome dužan(plaćanje usluga štampanja,prijevoza,kirije,nabavka kancelarijske opreme,papir za obrasce i štampanje,usluge pojedinaca i slično.Sva dokumentacija još uvijek postoji!Također,oni koji čitaju ove redove treba da znaju da u Ljubuškom nisu vođene direktne ratne operacije i da je manje više svako mogao platiti godišnju članarinu i troškove prijevoza koji su razrezani na sve članove MDD „Merhamet“ Ljubuški a njih je bilo cca 1800.U sastav članstva ulazili su i naše komšije Hrvati-katolici koji su živjeli u susjedstvu sa Muslimanima.kao i Muslimani iz druge općine napr:Čitluk-mjesne zajednice Drljajice(60 kuća) i Blizanci cca 10 kuća.

Navodimo primjer kursa CRO din. u DM iz 1993:

05.04.1993-50.200 CRO- 50 DM

08.04.1993-106.000 CRO-100 DM

23.04.1993.-22.000 CRO-20 DM

24.04.1993.-23.000 CRO-20 DM

28.04.1993.-60.000 CRO- 50 DM

14.05.1993.-67.000 CRO- 50 DM

19.05.1993.-148.000 CRO-100DM

Ove brojke najbolje ilustruju kako smo morali stalno mjenjati jednu novčanu jedinicu u drugu da ne bismo bili na gubitku.Naravno,mjenjačica je bila ispred pijace,pred općinom za sviju,pa tako i za nas!

 

KANCELARIJSKA I TEHNIČKA OPREMA

Veoma smo bili ponosni na našu kancelariju u ulici Sade Sadikovića.Možemo slobodno reći da je bila stjecište života Muslimana,koji su tu mogli dobiti informaciju svake vrste.Voljeli bi da u budućnosti Merhamet i IZ imaju svoju kancelariju,gdje bi se Muslimani(Bošnjaci) osjećali kao u svojoj kući.Kancelarijsku opremu smo dobili zaslugom p.Blaža Kraljevića(ormare,pisaće mašine,stolove,stolice itd).Ogromnu željeznu kasu(sef) smo dobili od Lutrije Bosne i Hercegovine i tu smo mogli pohraniti svu našu dokumentaciju.Tada je naš ponos bio telefon i fax marke Panasonic,kojeg smo nabavili krajem 1992.godine i platili 1200 DM u Splitu.Ovu vezu sa svijetom su omogućili naši radnici na radu u Njemačkoj koji su na naš poziv poslali novčana sredstva kako bi mogli krenuti sa radom.Naš telefon i fax je bio 088 834-962.Razgovore preko telefona i fax smo obavljali,a bili smo oslobođeni plaćanja telefonskih razgovora zajedno sa Caritasom i Crvenim križem Ljubuški,po odluci Ureda za obranu grada.Putem ovoga telefona mnoge izbjeglice iz Bosne i Istočne Hercegovine su uspostavili kontakte sa svojima,naročito u zemljama Zapada,što je za izbjeglice bilo ravno „čudu“,nakon njihovih putešestvija pri dolasku do Ljubuškog.Nažalost taj fax i telefon je oduzet uz  davanje potvrde,a također je otuđena i kasa(sef) bez davanja potvrde u ljeto 1993.godine.

Ipak,najdragocjeniji je bio automobil kombi marke FORD Tranzit koji je također bio oduzet pred konačni odlazak Muslimana iz Ljubuškog,uoči 15.08.1993.Ovaj kombi je bio poklon „Kulturne zajednice „Behar“ iz Hannovera.Najzaslužniji za donaciju Merhametu Ljubuški su naši radnici u Hannoveru:g.Behaija Sokolović,g.Hamza Herenda,g.Kemal Bešić,g.Ibrahim Hadžalić,g.Nedžad-Neđo Konjhodžić i g.Franjo Bebić(porijeklom iz Proboja) i g.Tanović.Oni zaslužuju zahvalnost za akt milosrđa kojeg su poklonili „Merhametu“ Ljubuški.Pomenutim kombijem smo prenosili humanitarnu pomoć iz Ljubuškog do Gradske(7 km),do Vitine(7 km),Drljajica(15 km) te u kvartove Ljubuškog-Žabljak,Gožulj itd.Nažalost i ovaj automobil je otuđen uoči 15.08.1993.

 

 

BLOKADE

Rad MDD“Merhamet“ Ljubuški odvijao se u uvjetima blokade i odsječenosti od centra-„Merhameta“ Bosne i Hercegovine u Sarajevu.Vjerovatno je u našem radu i bilo lutanja,kojeg ne bi bilo da smo bili u mogućnosti da sarađujemo sa Centralom u Sarajevu.Radili smo moralno,časno,pošteno,tolerantno,uvijek vodeći računa o prostoru i vremenu gdje djelujemo.Morali smo voditi računa da djelujemo u jednoj izrazito hrvatskoj sredini koja je po popisu iz 1991.godine imala 25170 Hrvata ili 92,6%.

Početkom rata postojala je i određena saradnja sa Crvenim križem Ljubuški,Caritasom Ljubuški,Franjevačkim samostanom Humac.Ali kako se rat zahuktavao ta saradnja je bivala sve slabija iz poznatih razloga.Svojevrsna blokada prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine i prema Merhametu-Sarajevo prekinuta  je tri puta:

1.Posjeta profesora Ćerimovića iz“Merhameta“ Sarajevo 1993.godine, koji je boravio u našim prostorijama i pregledao rad naše ustanove uz davanje korisnih uputa i savjeta.

2.Dolazak g.Denisa Kalajdžića,koji se pretstavio da dolazi u ime „Merhameta“Sarajevo i Vlade u Sarajevu 1992.godine.

3.Dolazak i odlazak g. Hilmije Konjhodžića 1993.godine,po kome smo uputili dopis za Merhamet u Sarajevu(i nikada nismo dobili odgovor).

Naravno da smo sarađivali sa Merhametom iz Stoca i Merhametom iz Čapljine s obzirom na kretanje stanovništva.Također u Pločama je tokom 1993. djelovala Vladina agencija Bosne i Hercegovine za humanitarnu pomoć,ali takva organizacija nije djelovala kako bi zadovoljila naše namjere i potrebe.

PODJELA HUMANITARNE POMOĆI

U svom radu MDD „Merhamet“Ljubuški od 08.03.1992.godine do 15.08.1993.godine je izvršila četrnaest(14) redovnih mjesečnih podjela za svoje članove u Ljubuškom.Uz ovaj podatak ide i dvanaest(12) podjela za izbjeglice.Članstvo su činili svi Muslimani iz Ljubuškog i komšije Hrvati koji su živjeli među Muslimanima.Izbjeglice su bili i Hrvati i Muslimani koji su izbjegli u Ljubuški iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine.Za ovoliki broj ljudi,trebalo je imati humanitarne pomoći.Merhamet Ljubuški je imao dovoljno pomoći koju smo „odloženo“ dijeli ne znajući kakva će biti situacija za mjesec-dva,ostavljajući za „crne dane“.Napominjemo da smo uvijek dijelili po 1-5 kg brašna po glavi familije,1-2 litra ulja na familiju,po 2 kg riže,2 kg tjestenine,a ponekad među proizvodima su bili:sol,deterdžent,mlijeko u prahu,grah,konzervirana hrana,riba,mesni narezak,jabuke,higijenski ulošci za žene,garderoba,šamije,dječja odjeća,dječja hrana,dječije pelene,sočivica(leća),keks,marmelada i džemovi,kvasac(germa),paštete,deke,šamponi,paste,hurme,sapuni itd.itd.

Osim naše pomoći izbjeglice iz Bosne i Hercegovine su dobijali pomoć od Crvenog križa i od Caritasa.Sve ove podjele su iziskivale radnu snagu,profesionalnost,tačnost,odmjerenost.Svako odstupanje od ovoga je vodilo incidentu,koji je u međunacionalnoj sredini bio izuzetno opasan po nas sve.

Zato smo o tome vodili računa pa smo nabavili od Stožera HVO Ljubuški spisak svih poginulih u HV i HVO,te obišli njihove obitelji sa paketima različitih proizvoda u težini 20-30 kg,a takvih je bilo cca 60.

Dvojica naših članova su samoinicijativno dostavili pomoć Merhametu Ljubuški u proizvodima i robi sa molbom da pomoć usmjerimo onima kojima je najpotrebnija.Radi se o Senadu(Šućre) Mušiću(Bajti) i Hadžalić(Ahmeta)Nagibu,kojima se i ovom prilikom zahvaljujemo.

Također za sve članove Merhameta,katolike,koji žive u komšiluku sa Muslimanima,upriličili smo podjelu za BOŽIĆ 1992 i USKRS 1993.godine.Podjeljeno je dva puta po 50 paketa.Nažalost,nismo ni slutili da više nećemo biti u mogućnosti da ponovimo ovakve geste povodom blagdana.

Posebno smo vodili računa o bolesnim i starijim osobama.Naročito smo obratili pažnju na ljude sa šećernom bolešću.I ovakve slučajeve smo obilazili noseći sa sobom uvijek po paket humanitarne pomoći naročito uoči Bajrama i Ramazana.Ovakve posjete su izazivale razna govorkanja ali i opravdanja.Ali pošto „glad nema oči“,svi su se osjećali zapostavljenima i oštećenim.Ako bi se obišao nepokretan čovjek,odmah se tražio u drugoj porodici neko sličan da se i ta familije obiđe.To se može objasniti ratnom psihologijom,da ne upotrebljavamo neke druge riječi i razloge.

Također,muslimanske dvije Nove godine su obilježene tako da su pozvana sva muslimanska djeca do VIII razreda škole i podjeljeni su im odgovarajući paketići sa slatkišima koje smo dobivali od napr:tri humanitarne organizacije,pa bi onda to složili u jedan paket.Tako su naša djece saznala da postoji i muslimanska Nova godina.

U doba Ramazana 1993.godine uoči Mubarek noći posjetili smo džamije u Gradskoj,Gožulju,Žabljaku i Vitini i svim vjernicima podjelili prigodne pakete,koji su se našli u džamiji.

Svjesni svoga položaja u Zapadnoj Hercegovini(kao otok u moru) izvršili smo reprize mjesečnih podjela u SŠC Ljubuški(80 zaposlenih),O.Š.Ljubuški(60 zaposlenih),O.Š.Gračine(50 zaposlenih),Općinski sud(40 zaposlenih),Stožer HVO(70 zaposlenih) itd.itd. sve iz razloga zbližavanja,tolerancije,milosrđa.

Zahvaljujući Merhametu Zagreb i gđi.Ikanović Fatimi,dipl.farmaceut, dobili smo medicinsku pomoć u obliku lijekova i medikamenata.To nam je dalo ideju da otvorimo i priručnu apoteku za sve bolesne i da im se pruži odgovarajuća pomoć u lijekovima.Radom apoteke je rukovodila dipl.farmaceut Hafiza(Ahme)Delalić.Isto tako smo imali planove da uvedemo učenje i nastavu engleskog jezika za djecu naših članova.Postignut je i dogovor sa profesoricom Antonijom Nuić(iz Sarajeva),ali realizacija je napuštena usljed pogoršavanja ratne situacije u ljeto 1993.godine.

SARADNJA SA HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA

S vremenom smo postajali svjesni da svaka humanitarna organizacija ima svoj interes.Zašto pomaže Merhametu a isto tako zašto i ne pomaže?Interesi su vječni i to je rukovodilo sve nabrojane humanitarne organizacije.Ako su bile strane a posjećivali Ljubuški,onda smo primjetili da je većina prevoditelja govorno prevodila „ekavicom“,pa čitatelji mogu određene zaključke izvući iz ovoga saznanja.Autor hoće da kaže „da smo posmatrani“ od strane mnogobrojnih službi obučeni u „humanitarce“i dostavljače poruka raznim centrima moći na primjeru jedne male humanitarne organizacije(kao uzorak).

Donosimo spisak humanitarnih organizacija koje su nam pružile pomoć:

IGASA-Zagreb-jedan put

IGASA-Split(g.dr.Abu Anas)-više puta

Merhamet-Split-više puta

Duhovna stvarnost-Zagreb-jedan put

Kraljevina Saudijska Arabija(pomoć za BiH)-Zagreb-jedan put

Njemačka humanitarna pomoć-Zagreb-dva puta

Kuvajtska humanitarna pomoć-Split-dva puta

UNICEF-Split-dva puta

Ibrahim al Ibrahim(S.Arabija)-Zagreb-jedan put

Pomoć Ujedinjenih Emirata-Rijeka-jedan put

Sudanska humanitarna pomoć-Zagreb-jedan put

Vladin ured BiH-Ploče-jedan put

Islamic relief-Split-jedan put

UNHCR-Ploče-jedan put

Ljekari bez granica(Španci)-Metković-jedan put

Luterans Wordl Federation-Neum-2 puta

Ova posljednja organizacija je evakuirala djevojke iz Doma za žensku omladinu uz pomoć Merhameta Ljubuški u Osnabruck(Njemačku) (više o tome:Kemal Mahić,kolumne pod imenom „SUZANA“-ljubusaci.com)

Aktivnost Merhameta Ljubuški su opisane do 09.06.1993.godine kada je autor napustio Ljubuški.O događajima do 15.08.1993.ne mogu svjedočiti jer sam već bio u Hannoveru.

Jedan od mudrijih članova početkom rada u Merhametu Ljubuški mi je rekao:“Moj Kemale,da si hazreti Fatima,nikad svi neće biti zadovoljni podjelama humanitarne pomoći“.Nažalost,bio je u pravu.

Razlozi zaslužuju esej o talozima,naslagama,genima,prilikama,ljubušacima itd.

Drugi mi je rekao:“Ja sam došao da mi ne dadneš humanitarnu pomoć.“ Možete izvući zaključke.

Neki muslimani nisu nikada uzeli humanitarnu pomoć,ali su slali cedulje da se to usmjeri njima dragim osobama.

Neki muslimani su govorili:“Ovu pomoć je nama poslao kralj Saudijske Arabije“.Prevedeno,toga bi bilo i da nije Vas iz „Merhameta“.Dakle,bez pregovora,putovanja do odredišta,bez organizacije!

Neki muslimani su mjerili na vagi kod kuće ili kod svojih „pajdaša“ robu iz refuze(brašno,riža,šećer),pa ako bi koja „deka“ falila od kilograma ili dva ili pet to preračunavali u novac pa od članova IO „Merhameta“stvarali milionere.Ako bi bilo više,onda se nisu javljali!

Neki muslimani nikada nisu ušli u prostorije Merhameta,ali su tražili pomoć za sebe putem poruke.

Valjda da ih neko ne vidi?

Autor je jedini predsjednik Merhameta u BiH koji nije bio član SDA Ljubuški.

Zato smo imali opstrukcije IO SDA Ljubuški koji su planirali otvoriti i„Crveni polumjesec“u Ljubuškom- pa da su uspjeli,imali bi dva merhameta u Ljubuškom,što nema ni u Istambulu.

Zahvaljujem svim članovima IO Merhameta na podršci bez kojih ne bi bilo ovako kako je napisano!Napisano je radi historiografskih fakata kao svjedočanstvo za buduće generacije!

Ovih 3000 riječi su dovoljne!

Sapienti sat!(Pametnom dosta)!

Kemal Mahić,predsjednik „Merhameta“ Ljubuški (8.03.1992-09.06.1993)

.

Ermin(Nedžiba) Alendar, dopredsjednik

Memorandum MDD “Merhameta”

Dr. Mahmut(Ibrahima) Maksumić, Gradska

Kopija potpisa “Koordinacionog odbora Ljubuški”

Kemal Mahić, predsjednik MDD “Merhamet”

Veid (Mustafe) Nović, sekretar

Muhidin (Alije) Grljevic, blagajnik

Sarajlija (Alije) Irfan, skladištar Merhameta

Abdulah – Dulo (Ibrahima) Sadikovic

Članska karta Merhameta

 

 

 

2992 Posjeta 1 Posjeta danas