LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA – TRAVNIK:

Travnik

ABDULKEMAL ISMAIL Travničanin, filolog, pisac gramatike arapskog jezika 1642/43.;

Zuhdija ADILOVIĆ, univerzitetski profesor, doktor nauka, dekan, islamolog, pisac, prevodilac;

Ibrahim ARNAUTOVIĆ, univerzitetski profesor emeritus, doktor nauka, naučnik, veterinar;

Mehmed Džudi ČOHADŽIĆ, pjesnik, muftija, kadija;

Mustafa Enisi ČOHADŽIĆ, kadija i pjesnik;

ELČI Ibrahim-paša, bosanski namjesnik, beglerbeg, muhafiz Beograda, graditelj, vakif;

Ali-beg HASANPAŠIĆ, legator Travnika, Zenice i Duvna;

Ismet KASUMOVIĆ, univerzitetski profesor, doktor prava, arabist, naučnik, istraživač;

Salih KAZAZOVIĆ, filozofski pisac, književnik;

Ahmed Munib KORKUT, pjesnik, muderis, zamjenik reisul-uleme;

Besim KORKUT, autor prijevoda Kur'ana, a.š., književnik, islamski učenjak, prevodilac, orijentalist-arabist;

Derviš M. KORKUT, orijentalist, historičar, muftija travnički, pedagog, naučnik, kaligraf, kulturni i javni radnik;

Derviš Muhamed KORKUT- Šejh Sidi, travnički muftija, muderis, šejh;

Muhamed Hazim KORKUT, pjesnik, kaligraf, travnički muftija;

Sakib KORKUT, travnički muftija, novinar, političar, urednik;

Mehmed-paša KUKAVICA, bosanski vezir, namjesnik u dva navrata, graditelj;

Riza MUDERIZOVIĆ, historičar, istraživač;

Esad Abdurahman MUFTIĆ, pjesnik, vaiz, travnički muftija, muderis, kadija;

Muhamed, sin Emrullaha-efendije, Bošnjak, šejh, muftija travnički, muderis, vaiz;

Abdulah-paša MUHSINOVIĆ, veliki vezir, paša s pet tugova, bosanski vezir, beglerbeg Rumelije, vojskovođa, graditelj;

Mehmed-paša Muhsinović, veliki vezir, namjesnik u Bosni, valija Kutahije;

Muharem OMERDIĆ, pisac, kulturni historičar, prevodilac, poliglot, znanstvenik;

Ibrahim RUŽDIĆ, univerzitetski profesor, klinički hemičar, znanstvenik;

Mehmed-paša SELMANOVIĆ, muselim Travnika, zamjenik bosanskog vezira u Travniku, sandžak-beg Hercegovačkog sandžaka, kliški sandžak-beg;

Nedžib ŠAĆIRBEGOVIĆ, ljekar psihijatar, političar, pisac, kulturni i javni radnik;

Derviš-paša TESKEREDŽIĆ, član Državnog savjeta u Istanbulu (Šurai-devleta), muselim Travnika, političar, diplomat, graditelj, dobrotvor, komandant, veleposjednik:

Senad AGIĆ, imam, suosnivač Američkog islamskog centra u Chicagu (Novi Travnik)

Dr.Nazif Veledar

2343 Posjeta 1 Posjeta danas