Nevesinje,Čapljina,Ljubinje,Jablanica,Prozor:Leksikon znamenitih Bošnjaka

nevesinje

NEVESINJE:

Ahmed Aličić, univerzitetski profesor, doktor nauka, orijentalist, historičar;

Ibrahim-beg Bašagić, književnik –jedan od posljednjih bošnjačkih književnika na turskom jeziku, prvi bošnjački istražitelj orijentalnih književnosti, poliglot, političar, hercegovački poslanik u turskom parlamentu, učenjak, kadija u Mostaru, kajmekam;

Safvet-beg-Bašagić-280x203

Safvet-beg Bašagić, doktor nauka, daroviti pjesnik, književnik, historičar, prevodilac, poliglot, politički prvak, vjerski pisac, istaknuti patriota, jedan od najvećih sinova Bosne i Hercegovine u posljednjih 150 godina, stup i putokaz našeg bošnjačkog društva:

Teufik-beg Bašagić, novinar i glavni urednik bošnjačkog političkog lista Ogledalo;

Sead Čizmić, umjetnik;

Salih-aga Forta, jedan od vođa otpora ulasku austrijskih trupa u Bosnu i Hercegovinu 1878;

Derviš Muhamed Korkut-Šejh Sidi, muftija travnički, muderis, šejh;

Amir Ljubović, univerzitetski profesor, doktor nauka, orijentalist, autor više knjiga;

Atif Ljubović, pjesnik;

Hilmi Osman-beg Ljubović, pjesnik;

Ibrahim Ljubović, akademski slikar;

Azim Mehmed Šabanović, pjesnik;

Vasif Abdulah Čelebija, pjesnik;

Mehmed Muhtešim Velagić Šabanović, pjesnik, učenjak, prevodilac, kadija;

Čapljina:

Ismet-beg Gavrankapetanović (iz Počitelja), političar, narodni poslanik za istočnu Bosnu ispred Jugoslavenske muslimanske organizacije (JMO), veliki župan, prvak, kulturni i javni radnik;

Munir Gavrankapetanović, inžinjer, borac za slobodu mišljenja, govora i vjerskog ispoljavanja, pisac, autor više knjiga;

Faris Gavrankapetanović, univerzitetski profesor, doktor nauka, hirurg, hafiz;

Alija Kebo, pisac, pjesnik, autor 12 knjiga, urednik književnog časopisa Most;

Lejla Kodrić, doktor nauka, stručnjak za oblast bibliotekarstva;

Sanjin Kodrić, univerzitetski profesor, doktor nauka, stručnjak za oblast bošnjačke književnosti i teorije književnosti;

Ibrahim-paša Sivčić Gabeljak (iz Gabele), bosanski namjesnik;

Taib Šarić, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, naučnik svjetskog glasa, stručnjak iz oblasti ratarstva, agroekologije, herbologije i zaštite okoliša;

Halil Tikveša, akademski slikar i grafičar;

LJUBINJE:

Asaf Serdarević, borac za slobodu mišljenja, govora i vjerskog ispoljavanja;

Ismet Imo Serdarević, borac za slobodu mišljenja, govora i vjerskog ispoljavanja

JABLANICA:

Hivzija Hasandedić, orijentalist, historičar, arhivist, poliglot, sakupljač historijske i rukopisne građe, muzeolog, teolog, profesor, naučni i javni radnik;

PROZOR:

Ahmed-paša Dugalić, bosanski beglerbeg, beglerbeg Temišvara;

Malkoć-beg (Dugalić), bosanski namjesnik;

Muhamed Hamdi Skejo Prozorac, pisac, bošnjački teoretičar države i prava, filozof, muftija, muderis, kadija;

Ali-paša Varvar, pjesnik, beglerbeg Bosne, Anadolije, Rumelije i Kipra;

 

Dr.Nazif Veledar

3207 Posjeta 1 Posjeta danas