Prihvaćena inicijativa: Ljubuški bi do kraja godine trebao dobiti status grada

Vlada FBiH je prihvatila inicijativu za pokretanje postupka proglašenja Ljubuškog gradom, koju je dostavio načelnik ove općine.

U inicijativi je navedeno da je Odluku o pokretanju procedure za izradu i donošenje Zakona o Gradu Ljubuški Općinsko vijeće donijelo 11. jula 2017. godine. U obrazloženju inicijative je navedeno da Ljubuški posjeduje veliku kulturno-historijsku baštinu koja je nacionalne ili svjetske vrijednosti.

Vlada je utvrdila da Općina Ljubuški ispunjava uslov da bude proglašen gradom kao općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da bude nosilac izrade Nacrta zakona o Gradu Ljubuški.

U elaboratu koji je napravljen na 30 stranica navodi se kako Ljubuški već predstavlja gradsku cjelinu a šest trgova, dva parka te više od 70 ulica unutar urbane jezgre grada, a da ovaj status opravdava bogata historija. Tu je i 120 arheoloških nalazišta koja svjedoče o razvijenom životu na prostoru Ljubuškog od neolitika do kasnog srednjeg vijeka.

Podsjećaju da je utemeljitelj Hercegovine Stjepan Kosača odabrao upravo Ljubuški za centar regije te da se u njemu nalazi najstariji muzej u BiH.

Načelnik i vijećnici OV Ljubuški nadaju se da bi Ljubuški mogao dobiti status grada do kraja godine.

Izvor: klix.ba

Ljubuski 2

1795 Posjeta 1 Posjeta danas