RJEČNIK STARIH ZANATA

Abadžije –(suknari,krojači seoske suknene odjeće)

Arakijadžije-(kapari)

Atari- (drogeristi)-prodavači ljekovitih trava,mirođija,začina)

Baltadžije-( zanatlije za izradu balta,vrste oruđa-sjekira)

Bardakčije-(keramičari za keramičko posuđe)

Berberi-(brice,brijači)

Bezdžije-(platnari-tkači platna,beza)

Bičakčije(nožari)

Bojadžije(moleri)

Bozadžije-(majstori koji su proizvodili bozu-osvježavajući napitak)

Bravadžije(bravari)

Bunardžije(zanatlije koji se bave kopanjem bunareva)

Burekčije(majstori za proizvodnju bureka i drugih pita)

Čarukčije(opančari)

Čekrkčije(zanatlija koji pravi čekrke i predmete od drveta)

Čelengiri(klinčari)

Čibukčije(zanatlija koji izrađuje čibuke)

Čizmedžije(Čizmedžije su izrađivale mušku i žensku odjeću:izme,tomake,mestve itd.)

Ćebedžije(zvani i bjelari ili bjeljari)

Ćurčije(krznari)

Dogramdžije(drvorezbari)

Dugmedžije(majstori za izradu dugmadi)

Dunđeri(građevinari)

Džamdžije(staklari)

Ekmekčije(pekari)

Eskidžije(krpedžije)

Fišekčije(proizvođači puščanih metaka)

Halači(pucari vune i pamuka)

Halvadžije(slastičari)

Hašrmedžije(metalci dekorateri noževa)

Havandžije(križači duhana)

Ibrikčije(majstori zanatlije za izradu ibrika)

Jalduzdžije(zlatari)

Jašmakdžije(platnari)

Jogurdžije ili jogurtadžije

Kahvedžije(onaj koji kuha kahve-onaj koji drži kafanu)

Kalajdžije(zanatlija koji kalajiše suđe)

Kalpakčije(vrsta kapara)

Kantardžije(zanatlija koji izrađuje kantar-starinska željezna  sprava za mjerenje težine)

Kasapi(mesari)

Kazandžije(zanatlija koji pravi kazane i drugo bakreno posuđe)

Kazazi(proizvođači tekstilnih ukrasa i pozamanterije)

Kečedžije(proizvođači kapa od vune i podloga za sedla)

Kilitdžije(proizvođači katanaca)

Kolčakčije((vrsta kapara)

Koltukčije(tapetari)

Kulukčije(sabljari)

Kovači(zanatlije koje izrađuju alatke)

Kujundžije(proizvođači nakita poglavito od srebra)

Kundurdžije(XIX stoljeće-cipelarski zanat)

Mejhandžije(krčmari)

Merematčije(majstori za opravku zgrada)

Mudželeti(knjigovesci)

Mumdžije(svjećari)

Mutapčije(proizvođači konjskih pokrovaca i drugih espapa od kostrijeti)

Nakaši(moleri)

Nalčadžije(potkovičari)

Nalbanti(potkivači konja)

Nalundžije(majstori za pravljenje muških i ženskih nanula(nalune)

Pamukčije(zanatlije koje obrađuju pamuk)

Papučije(zanatlije koje proizvode muške i ženske papuče)

Pašmakčije(majstori koji izrađuju lake cipele,obućar=papučar)

Sagardžije(strugači dlake s goveđih,ovčijih,kozjih koža)

Sahačije(majstori koji izrađuju i popravljaju satove)

Safundžije(zanatlija koji proizvodi safun-sapun)

Samardžije(zanatlije koje prave samare)

Sandukčije(zanatlije za proizvodnju i popravak sanduka)

Sarači(sedlari)

Simidžije(pekar posebnog  peciva-simita)

Sujoldžije-(vodoinstalateri)

Tabaci(kožari)

Tahmišćije(pržači kahve)

Tarakčije(češljari)

Taščije(klesari)

Tenećedžije(limari XIX, stoljeće)

Terlukčije(proizvođači ženskih papuča)

Terzije(krojači građanske odjeće)

Tufedžije(puškari)

Zildžije(zvonari)

Bilo je u čaršiji zanimanja koja su bila uslužna i nisu imali dućane:abedžije(prevoznici kolima),telali(licitatori),hamali(nosači),handžije(onaj koji drži han),hamamdžije(upravitelj javnog kupatila),talaci(maseri),odundžije(drvaraši),ćemandžije(svirači),krečari,ćerpidžije,pasvandžije(noćni čuvari) i još poneki.

Izvori: 1.Abdulah Škaljić-Turcizmi u S-H jeziku,SA 1985.

2.Bejtić Alija:Stara sarajevska čaršija jučer,danas,sutra-SA 1969.

3.KATALOG ZANATA,SA 2013.

4.Nijazija Koštović:Sarajevo između dobrotvorstva i zla,SA 1995.

Pripremio i prilagodio:Kemal Mahić

 

3686 Posjeta 2 Posjeta danas