DEVET FAZA GENOCIDA

Prema dr. Gregoriju Stentonu,predsjedniku Međunarodne alijanse za iskorjenjivanje genocida,genocid se razvija u osam etapa.

Prva etapa je RAZVRSTAVANJE.Ljudi se dijele na „nas i njih“

Druga etapa-dolazi do obilježavanja protivno volji ugroženih grupa,što prati mržnja.

Treća faza je d e h u m a n i z a c i j a,odnosno kada jedna grupa poriče humanost druge grupe.Njeni članovi se izjednjačavaju sa životinjama,insektima ili bolestima.

Četvrta faza jeste o r g a n i z a c i j a.Genocid je uvijek organizacija.Posebne vojne,paravojne ili policijske jedinice često se obučavaju i naoružavaju.

Peta faza je-p o l a r i z a c i j a.Grupe koje šire mržnju emitiraju polarizirajuću propagandu.

U šestoj fazi ili etapi dolazi do i d e n t i f i k a c i j e.Žrtve se identificiraju i izdvajaju zbog svoje etničke ili vjerske pripadnosti.

Sedma etapa je i s t r e b l j en j e..Ubice na smatraju da su njihove žrtve ljudi i kreeću sa masovnim egzekucijama.

Osma faza je negiranje i poricanje genocida i predstavlja završnu fazu u genocidu.To je faza u kojoj počinioci poriču da su počinili zločin,prikrivaju masovne grobnice i zastrašuju svjedoke,blokiraju se istrage,a žrtve se zastrašuju s namjerom protjerivanja s prostora gdje se genocid izvršio.Negiranje je pritom najpouzdaniji dokaz i valjan indikator koji ukazuje da je genocid stvarno izvršen

Negiranje ima različite motive:ideološke,strateške i druge,pri čemu su posljedice po(i za) žrtve uvijek tragične.Negiranje genocida jeste zločin(genocida) koji se odvija u dvije faze:tokom činjenja zločina i nakon izvršenja zločina.

Negiranje ima za cilj da svjesno i namjerno falsificira činjenice,posebno u vezi s uzrocima,ciljevima i karakterom rata,te prirodom zločina,zatim da izjednači izvršioce genocida i žrtve,da namjerno dezinformira i obmani domaću i međunarodnu javnost,ukaže na postojanje više različitih strana i njihovu podjednaku krivicu i odgovornost,da prikriva,minimizira i relativizira genocid,posebno činjenice o broju i statusu žrtve,pri čemu se ublažavavaju planska i sistemska masovna i pojedinačna ubistva,kao i da održi prisustvo genocidne ideologije,politike i prakse.

Deveta faza je slavljenje genocida i njegovih izvršilaca.

STAV br.228

Pripremio K.M.

1056 Posjeta 1 Posjeta danas