Centar za socijalni rad Ljubuški: Sve veći broj zahtjeva za jednokratne novčane pomoći

Centar za socijalni rad Ljubuški je javna ustanova osnovana rješenjem Grada Ljubuškog, a na temelju Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom. Centar, kao institucija s javnim ovlastima, nadležan je za pružanje usluga i ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi za građane Ljubuškog.

Iako opterećeni velikim brojem nadležnosti, stručni djelatnici Centra provode postupke sukladno zakonskim propisima i u skladu s propisima struke, ujedno obavljaju čitav niz drugih aktivnosti u cilju unaprjeđenja pružanja usluga njihovim korisnicima.

Zahtjevi za posvojenjem i udomiteljstvom

Prema izvješću o radu u 2019. godini, koje će se u petak naći i pred vijećnicima Gradskog vijeća Ljubuški, u oblasti starateljstva, na području nadležnosti Centra oduzete su poslovne sposobnosti za 70 osoba. Sud je donio odluke da se pod starateljstvo stave 2 osobe, kojima su oduzete i poslovne sposobnosti. Jednoj osobi je djelomično, a jednoj potpuno vraćena poslovna sposobnost.

Zbog bolesti je pod posebno skrbništvo stavljeno 7 odraslih osoba te je, između ostalog, doneseno 19 rješenja o postavljanju privremenih skrbnika osobama nepoznatog boravišta radi zaštite njihovih prava i interesa.

Nadalje se u izvješću navodi kako je podneseno 15 zahtjeva za posredovanjem, koje se provodi prije pokretanja postupka za razvod braka, dok je registrirano 7 slučajeva u kojima se posredovalo po pitanjima saniranja konfliktnih bračnih i obiteljskih odnosa.

Kada je riječ o posvojenju, Centar za socijalni rad Ljubuški je primio 12 novih zahtjeva za potpunim posvojenjem te su podnesena 3 zahtjeva za udomiteljstvo.

Stalnu socijalnu pomoć, stoji u izvješću, koristilo je 156 obitelji, 57 osoba su sukorisnici, za koje je isplaćena socijalna pomoć u iznosu od 182.070 KM.

Za jednokratne je, pak, novčane pomoći Gradskoj upravi Ljubuški upućen 161 zahtjev, Ministarstvu financija ZHŽ-a 14 zahtjeva, a Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ-a 67 zahtjeva.

Nedostatak ustanova za smještaj štićenika

U 2019. godini je na ime civilnih / neratnih invalida isplaćeno 2.292.660 KM, izdano je 66 uvjerenja građanima da ne koriste pravo na dodatak za tuđu pomoć i njegu, kao i 5 rješenja o korištenju prava na zdravstvenu zaštitu neratnih invalida.

Između ostalog, u izvješću se navodi i to kako je u protekloj godini doneseno ukupno 140 rješenja o priznavanju prava na rodiljne naknade, 156 rješenja o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, 28 uvjerenja strankama da ne koriste pravo na dječji dodatak i 4 uvjerenja da nisu korisnici rodiljne naknade.

Centar za socijalni rad Ljubuški razvio je snažno partnerstvo s nevladinim sektorom za osiguranje pomoći najugroženijem dijelu stanovništva u vidu prehrambenih proizvoda, odjeće, obuće, ortopedskih pomagala…, a posebno vrijedi spomenuti humanitarnu akciju „Božić svima“ tijekom koje je u 2019. godini prikupljeno 3.750 KM.

Iz Centra navode i to kako se svakodnevno susreću sa sve većim brojem radno sposobnog stanovništva koje se obraća sa zahtjevima za jednokratne novčane pomoći za plaćanje lijekova, odlaska na bolničko liječenje, nabavku hrane, odjeće… Kao jedna od teškoća s kojom se susreću je, naglašavaju, nepostojanje adekvatnih ustanova za smještaj štićenika, a problem je i taj što se djelatnici Centra, nažalost, susreću i s raznim neugodnostima i napadima nezadovoljnih građana. Policijskoj upravi Ljubuški prijavljena je i prijetnja smrću u kojoj se spominju i djeca djelatnika.

U izvješću se zaključuje kako Centar nema tjelesnu zaštitu objekta ni uposlenika, što je itekako neophodno.

Piše: Antonela Marinović Musa / Dnevni list

1546 Posjeta 1 Posjeta danas