GRADAŠČEVIĆI I RIZVANBEGOVIĆI

Zavada između Husein-kapetana i Hercegovine

Husein-kapetan Gradaščević,imao je dva brata:Osman-pašu,koji je bio u askerluku u Stambolu,i Murad-kapetana,kojeg je Dželal-paša u Travniku pogubio.Iza toga se je Husein-kapetan digao protiv turske carevine,a dotle je bio lojalan.Husein je imao jednog sina po imenu Mehmed-bega,koji je poslije Huseina umro u Gradačcu u svojoj dvadest i petoj godini.Prije toga su mu bili obećali bosanski bezi,njih četvorica,pokloniti po osamdeset kuća kmeta.Mehmed-beg je tada bio otišao u Austriju,da preda zaostalo srebro,jer mu je sva očevina bila od države zaplijenjena.Drži se da u Đakovu,u Štrosmajerovoj galeriji slika,imade fotografija Husein-kapetana sa njegovim društvom od dana,kad je morao ići u Carigrad.

Husein-kapetanu je bilo oko četrdeset godina kad je umro.Tuzla je bila uz Husein-kapetana i to posredstvom Tuzla-kapetana i to posredstvom Tuzle-kapetana na ovaj način:Kad je Husein postao vezirom,poslao je pitanje na Tuzla-kapetana:da li se imade ko iz tuzlanske kapetanije od buntovnika pogubiti.Tuzla-kapetan je odgovorio:“Ja sam najgori čovjek i niko gori od mene nema.Pa ako treba koga iz Tuzle ubiti,onda sam ja prvi na  redu!“S tim je odgovorom Tuzla-kapetan očuvao Tuzlu od žrtava.Valija sazvao u Travniku veliko vijeće,koje su sačinjavali prvaci iz sve Bosne i Hercegovine.Tu je bio i mladi Husein-kapetan,te stari Rizvanbegović iz Hercegovine i Fadil-paša Šerifija iz Sarajeva.

Kad se Husein sa svojom pratnjom krenuo u pašin konak,ovaj je pred njega izašao sa drugim dostojanstvenicima u dvorište.U konaku se rastavi pratnja sa Huseinom i valijom i ova dvojica se zatvore u jednu sobu sami na vijećanje.Sutra dan se vijeće iskupilo ali nema Huseina i valije..Čekali ih i čekali,dok nakon nekog vremena poruči valija po svom tajniku da je on nešto slab,pa da će ga zastupati Husein-kapetan.Do malo zauzme Husein predsjedničko mjesto na mjesto valije i vodi vijećanje.

Za vrijeme odmora puše prvaci u vijećnici na dugačke čibuke,pa i Husein.Husein pušeći obori svoju žišku sa svoje lule na ćilim.Ali pošto je držao da je sramota njemu kao valinu zastupniku saginjati se,okrene se sijedom Rizvanbegoviću i rekne mu,da mu digne vatru sa ćilima i metne u lulu.Ali to starac ne htjedne učiniti nego odgovori:“Čuješ,šljivaru,plaho si se podigao.“

Kad se je to vijeće svršilo i prvaci ustali da se razlaze,naiđe Fadil paša-Šerifija kraj Rizvanbegovića,pa mu tobož nehotice i slučajno stane na lulu i smrska je.A stari Rizvanbegović znajući,da je Šerifija stranka Huseinova,dovikne:“Znam ja,Šerifija,ko to meni lulu razbija!“Otalen je zavada između između Husein-kapetana i Hercegovine.

Ove sam crtice zabilježio prema kazivanju vjerodostojnih osoba.

Hazim Muftić,Novi Behar,1928)

Izvor:STAV Br.316-26.3.2021.

Priredio:Kemal Mahić

 

Ali-paša Rizvanbegović

Husein-kapetan Gradaščević

Begovina, Stolac

Begovina

1397 Posjeta 1 Posjeta danas