VODOPAD KRAVICA više privlači strance

Javno preduzeće Parkovi Ljubuški,lokalna samouprava,pa i građani grada Ljubuškog sve više postaju svjesni značaja,posebnosti i potencijala rijeke Trebižat na kojoj se nalazi i prekrasni vodopad Kravica-kazao je za Fenu Nikica Vučić,v.d. direktora preduzeća Parkovi.

-Rijeka Trebižat i njazanimljiviji element kulturno-historijske baštine Grada Ljubuškog bit će osnova kojom će se najviše brendirati Grad Ljubuški i koji će najviše utjecati na stvaranje ozračja poželjne turističke destinacije-naglasio je Vučić.Istakao je da je globalnostanje pandemije prouzročilo velike promjene u svjetskim turističkim tokovimaa,pa je tako i kod njih zabilježen veliki pad posjećenosti na lokalitetu Kravica.-U prošloj turističkoj sezoni je taj pad bio jako velik da bi u tekućoj turističkoj sezoni zabilježili određeni rast koji nadamo se upućuje na to da će posjećenost nastaviti rasti i u idućoj sezoni.Pred sami kraj tekuće sezone možemo reći da smo zadovoljni ovogodišnjom posjetom lokaliteta-kazao je.Naglašava da se u 2021.godini stanje poboljšava i što se tiče dolaska stranih i domaćih posjetitelja.

Budući da je pad posjećenosti u vrijeme pandemije bio ogroman,a što se posebno odnosi na strane goste u prošloj 2020.godini,možemo reći da su glavninu gostiju činili domaći i gosti iz bliže regije,te da u ovoj 2021.bilježimo ponovo znatan porast stranih posjetitelja,no uz tendeciju rasta posjete domaćih posjetitelja koji se sve više odlučuju za posjetu našeg lokaliteta.Ipak lokalitet vodopada Kravica uglavnom je značajno više posjećen od posjetitelja iz inostranstva.istakao je.

Vučić je kazao kako u planu imaju i nova ulaganja u infrastrukturu i uređenje lokaliteta vodopad Kravica koja će dodatno utjecati na kvalitetu ponude i što bolji prihvat posjetitelja.

-Uz vodopad Kravicu najatraktivniji lokaliteti Ljubuškog kraja koje bi izdvojili su Vodopad Koćuša u selu Veljaci,te ostali manji vodopadi i slapovi duž toka rijeke Trebižat,muzej franjevačkog samostana na Humcu i galerija umjetnina „Majka“,tvrđava Herceg Stjepana Kosače koji je trenutno u fazi obnove,Rimski vojni logor na Gračinama kao jedan od najvažnijih rimskih nalazišta u Bosni i Hercegovini-pored kojeg se trenutno gradi posjetiteljski centar i nekropla stećaka  Dilić na Bijači koja se nalazi na listi UNESCO-rekao je Vučić.

 

Izvor:VISIT B&H;oktobar 2021.Broj 53.

Izabrao:Kemal Mahić

1022 Posjeta 1 Posjeta danas