IZ RJEČNIKA STARIH LJUBUŠAKA ( 2 )

Niko nikada neće izdati ” Ljubuški rječnik ” ili ” Rječnik ljubuškog jezika ” , niti bar neko skromno popularno izdanje s naslovom ” Ljubuški bez po muke ” ili ” Kako naučiti ljubuški za tri mjeseca ” .

Svaki Ljubušak , rođen u ljupkom gradu ili na selu , ima svoj vlastiti rječnik izložen stalnim promjenama , zavisno od sinhrono višestrukih uticaja ( naslijeđe , tradicija , vjerska i nacionalna pripadnost , odgoj , nivo obrazovanja , geografski položaj , nacionalni sastav naselja itd ) kao individualni dio jednog velikog rječnika svojstvenog svim Ljubušacima .

Ovdje se navode riječi koje su sada već vremešni ljubuški Bošnjaci mogli čuti u svojoj porodici , od susjeda i sugrađana.

G

gaflet-nehaj , nemar

gaflet-zanos , nemoć

gajret-pomoć , trud , revnost

galebina-kravlji izmet

galoše-kaljače

gambati-prljati

ganak-hodnik

garib-siromah

gatnik-učkur

gaz-petrolej

gazap-nesreća , nevolja

gazap-nesrećnik

gazapluk-nesreća

gaznaća-lampa na gaz

gejak-neotesanac , prostak

gepiti-ukrasti

ge(i)vikt-uteg

gladnik-nezasitan čovjek

gladnica-nezasitna žena

glancati-sjajiti , laštiti

glavaš-vrsta šipka

glavna-zapaljeni komad derveta

glibina-blato

globa-kazna

glogine-gloginje

gluho bilo-daleko od nas , ne daj Bože

gnida-gnjida

gnilo-gnjilo

gnizdo-gnijezdo

golubi-pepeljaste boje

gori-gore

gorna-gornja ( Gorna mahala ili Prilaz )

Gožuj-Gožulj

grabje-grablje

greb-grob

grebje-groblje

grih-grijeh

grihota-grehota

grišiti-griješiti

grohnuti-naglo oronuti

gruda-grudva

guda-krmača

gudin-krmak

guja-zmija

gujina-glista

guka-izraslina

gulanfer-fakin , baraba

gungula-metež , vreva

gurabija-vrsta kolača

guta-grba , kvrga

H

haber-vijest , glas

hađ-hadž , hodočašće u Meku

hađija-musliman koji obavi hadž

hafiz-musliman koji zna Kur'an napamet

hair-sreća , korist

hajir-zadužbina , dobro djelo

hairli-sretan , čestit , dobar

hairlija-sretnik

haj-hajde

hajat-predsoblje

hajati-brinuti se , mariti

hajde-idi , odlazi

hajine-rublje , odjeća

hajmo-idemo

hajvan-životinja , stoka

hakaret-rugoba

hal-imetak , imovina

hal- stanje , nevolja , bijeda

hala-očeva sestra

hala-zahod

halal-oprost

halaliti-oprostiti

halaliti se-oprostiti se , rastati se

halka-kolut , karika , obruč

hamajlija-talisman , privjesak

hamal-nosač

hamam-kupatilo

hamur-smjesa , tijesto , kvas

han-konačište , svratište

hanuma-gospođa

hapiti-ukrasti , uzeti

haram-ono što je zabranjeno

haramija-razbojnik , bandit

harar-vreća od kostrijeti

harati-pustošiti , pljačkati

harćiti-rasipati , trošiti

harlovina-krupan čovjek

hasiluk-sila , drskost , obijest

hasija-nasilnik , drznik

hasiti se-biti drzak

hasna-korist

hasta-bolesnik

hastal-stol

hatib-propovjednik , govornik

hatma-vrsta molitve

hator-naklonost , ljubav , volja

hava-zrak , klima

havan-sprava za križanje duhana

havan-stupa za kafu

hazur-pripravan , spreman

hećim-ljekar

hedija-poklon

hefta-tjedan , sedmica

heftično-sedmično

hejbet-mnogo

hela-posljednje mjesto , posljednji

helać-šteta , propast

hele-dakle , tako , na koncu

helenejse-kako mu drago , bilo kako bilo

heler-stari austrijski sitni novac

herav-razrok

hijada-hiljada

hila-prevara , podvala

himber-slatki sok

hincati-plakati

hisa-dio , udio

hitna-žurba

hizmet-dvorenje , služenje

hizmetiti-dvoriti , služiti

hlib-hljeb

hođa-vjeroučiteljica

hođin'ca-hodžinica

holi-hoćeš li

hora-podesno , pravo vrijeme

horan-voljan , pripravan

hoša(e)f-kompot

hrđa-rđa

hrpa-gomila

hrsuz-bestidnik , lopov

hršum-lom , haos

hrupiti-naglo se pojaviti

huja-bijes , ljutina

huja-hulja

hujiv-ljutit , nagao

hujsuz-ljut čovjek

hurija-ljepotica ( u dženetu )

hurma-datula , urma

hurmašica-vrsta kolača

I

ibadulah-narod , svjet

ibret-čudo

ibretiti se-čuditi se

ibrik-bakreni sud za vodu

Ibruj-Ibrulj

ićija-vrsta jela sa tijestom

ićram-čast

ifriz-ljut čovjek

ifrizluk-srdžba , bijes

iftar-prekid posta uz ramazan

iftariti-omrsiti se , večerati uz ramazan

ihtijar-starac

ila-svakako , bezuvjetno

ilmihal-početnica za islamsku pouku

Imos(c)ki-Imotski

inad-prkos , kapric , svađa

inaditi se-svađati se , prepirati se

insan-čovjek , osoba

inšalah-akobogda

interešćija-sebičnjak

iskati-tražiti

iskefati-očitati lekciju

iskefati-očetkati

istilah-polagani govor , polagani rad

istom-tek

istirati iz pameti-ispametiti

istruhliti-istruliti

išaret-mig , pokret , znak

išaretiti-gestikulirati

išćiliti-odabrati

ištetiti-iščašiti

izdeverati-prebroditi teškoće

izdrećiti-izbečiti ( oči )

izdurati-izdržati

izglancati-usjajiti

izisti-pojesti

izmiti se-oprati kosu

izvijatiti- otići (nerado)

J

ja-ili

jaga-ljaga

jagma-otimanje , pljačka

jahnija-vrsta jela

jaka-okovratnik

jakija-vrsta mehlema

jako-tek , sada

jal-zloba , zavist

jal-nesreća , nevolja

jalan-vještački , lažan ( jalan dolma )

jamiti-uzeti

jane-janje

janeća-janjeća

japija- građa

japrak-vrsta jela

jaran-drug , prijatelj

jašta-svakako , dabome

javašluk-nemarnost

jazija-pismo , rukopis

jazija-” pismo ” ( na novcu )

jazuk-šteta

jeguja-jegulja

jejina-sova , čuk

jelde-je li

jelek-prsluk

jemenija-mahrama

jemuža-tek pomuženo mlijeko

jes’-jest

jetim-dijete , siroče

ježnja-studen

ji-ih (vole ji svi )

jid-jed

jisti-jesti

jok-ne , nije

jošte-još

jubav-ljubav

jubavnik-ljubavnik

jubavnica-ljubavnica

jubićica-ljubičica

jubiti-ljubiti

jubjena-ljubljena

Jubuški-Ljubuški

Jubušak-Ljubušak

Jubušanka-Ljubušanka

judi-ljudi

judina-ljudina

judski-ljudski

jugovina-južni vjetar

juhka-jufka

juj-ljulj

jujati-ljuljati

jujaška-ljuljaška

jupina-ljuska jajeta

juska-ljuska

jut-ljut

jutica-zmija otrovnica

jutina-ljutina

jutun-vrsta šipka

juvalaci-vrsta jela

K

kabila-pleme , rod

kablić-drvena posuda za mlijeko

kabuliti-pristati

kabur-grob , raka

kadaif-vrsta jela

kadifa-samt , baršun , pliš

kadin'ca-kadinica

kaduja-kadulja

kafez-kavez

kahar-žalost , tuga

kaharli-tužan

kahva-kava , kafa

kahva-kavana , kafana

kahvaji-boje kafe

kahveni mlin-mlin za kafu

kail-voljan , spreman

kaja-vrsta jela od kupusa

kajav-blatnjav

kajmak-pjena na kafi

kako bog zapovida-na pravi način

kalajli-sjajan , dotjeran

kaldrma-kamenom popločan put

kala-grad , tvrđava ( najstarije ljubuške mahale su Kala i Veraj Kala )

kaloše-kaljače

kaluf-kalup , obrazac

kamara-hrpa , gomila

kamene-kamenje

kamenica-manji kamen

kamerija-istureni dio kuće

kamićak-kamenčić

kamrik-vrsta tkanine

kanat-krilo ( prozora , vrata )

kanafa-kanap , uzica

kano-kao

kapak-poklopac

karakonđula-vještica

kariola- vrsta kolica

karpuza-lubenica

kasaba-varoš

kast-nakana , namjera

kastiti-namjeravati

kašaj-kašalj

kašjati-kašljati

kašun-sanduk

kat-sprat

kat-materijal za dimije i bluzu

katil-krvnik

katmer-karanfil

kavada-paradajz

kavara-silan strah , strava

kavonoz-velika tegla

kavurma-vrsta jela

kefa-ćetka

kehnuti-pomaći

kena-magarica

kenac-magarac

kenćijati-neslano se šaliti

kenćiluk-neslana šala

kesiti se-keziti se

kijamet-smak svijeta

kijamet-veliko nevrijeme

kišna dova-molitva za kišu

kjuć-ključ

kjućati-ključati

kjukati-kljukati

kjun-kljun

kjusina-kljusina

klaćarda-žbuka na zidu

klaćina-krečina

klak-kreč , vapno

klanati-klanjati

klapati-lupati

klepiti-udariti

klis-komadić drveta ( igra « klisa i paje » )

klišta-kliješta

kna-boja za kosu i nokte

kniga-knjiga

knižara-knjižara

kocati-kvocati

koćka-kvočka

kođoja-tobože

kolajluk-lahkoća ( « s hajrom i kolajlukom » )

kolino-koljeno

komšin'ca-komšinica

kon-konj

konak-noćenje

k'o Piperac i Bukovac-bila dvojica Ljubušaka , jedan Piperac , drugi Bukovac , pa vazda bili zajedno .

kosirić-mali srp

kosor-srp sa dugom držalicom

kostila-vrsta mediteranskog drveta

koštun-vrsta oraha

košuja-košulja

ko ti put kaza-riječi dobrodošlice

kozle-jare

krasna-trnokop

kravosac-smuk

krećati-dirati

krenuti-dirnuti

krepalina-mrtva životinja

lriviti se-plakati

križa-komad , dio

krpej-krpelj

krupa-grad

kubura-bijeda,nevolja

kuburiti-živjeti u oskudici,deverati

kuda-rep

kuje-trbušina

kujav-trbušast

kukviža-kukavica

kukurik-kukurjek

kumiti-moliti

kumra-grlica

kundure-cipele

kupiti like-pokupiti se , otići

kurjuk-rep

kusurati se-izravnati račune

kutarisati-postaviti jelo u tanjire , zdjele

kutarisati se-izbaviti se , osloboditi se

kuvet-snaga , sila , jačina

L

labrna-usta

lahak-lak , lagan

lahko-lako

lahkoća-lakoća

lahnuti-osjetiti olakšanje

lahuri-nesiguran , labav

lama-kanta , lim

lampa-svjetiljka

lanski-lanjski ( ” lanski snig ” )

lanuti-nehotice reći

landohan-lijenčina

landohaniti-ljenčariti

lapat-komad

lapćati-brbljati

lapis-olovka

lapiti-ukrasti , zgrabiti

lastika-gumena vrpca

lastra-lim , pleh

laziti-gmizati

leđen-lavor za umivanje

lepirica-vrsta leptira

letati-hodati tamo amo

lićiti-liječiti

ligati-lijegati

liha-lijeha

lik-lijek

likar-ljekar

likovit-ljekovit

lin-lijen

linćina-lijenčina

lip-lijep

lipa k'o upis-prelijepa

lipak-lijepak

lipiti-lijepiti

lipo-lijepo

lipota-ljepota

litavica-proliv

litina-ljetina

lito-ljeto

litos-ovog ljeta

litošno-od ovog ljeta

lipše-lijep čovjek

livo-lijevo

livor-revolver

loga-leglo

lokati-napijati se

lokum-vrsta kolača

lopinđa-smokva petrovača

loza-porodično stablo

loza-lozovača

lukšija-lug

lužina-lug , šumica

M

maća-vrsta biljne bolesti

maćkula-prangija , mali top

mađarija-mađarski zlatnik

mafile-mahfil , galerija u džamiji

magare-magarac

magaza-skladište , magacin

magrib-zapad

mahana-mana , nedostatak

mahnit-lud

mahnitati-ponašati se kao luđak

mahnitov-luđak

mahrama-marama , ubrus , peškir

maj-malj

majasil-kožna bolest

majdonos-peršun

maksuz-poseban , naročit

maksuzija-birani poklon

mal-imetak ( novac ) , imovina

malehan-malen

malka snaga-nagla slabost

malta-carinarnica

manak-manjak

mani-manji

manina-manjina

mangala-limena posuda za grijanje

maslati-lagati

mater-majka , mati

maše-mašice , hvataljka za žar

mašrik-istok

matuh-senilan čovjek

matušiti-gubiti pamćenje

mavi-plav kao nebo

mazija-čelik

maza-ljekovita mast

maza-ljubimica ( materina maza )

mazlum-naivan , nezreo čovjek

medun-vrsta šipka

mehak-mek , mekan

mehkiš-vrsta oraha

mehlem-melem , melhem

mehr-bračni dar

mejit-mrtvac

mejtef-mekteb

melek(ć)-melek , anđeo

memla-vlaga

memli-vlažno

meraja-ledina ,širina kraja

meram-želja

merak-prohtjev , hir

merhamet-samilost , sažaljenje

merhametli-milostiv , meka srca

merhum-umrli

mešćema-sudnica

metij-metilj

metnimo reć’-pretpostavimo

meza-zakuska

mezetiti-jesti mezu uz piće

mezar-grob , raka

micina-upala s otokom

mih-mijeh

mihur-mjehur

milet-narod

militi-polagano se kretati

militi se-želiti,biti željan

milostiv-sažaljiv

minđuše-naušnice

mira-mjera

misec-mjesec

misećina-mjesečina

misto-mjesto

mistrija-zidarska alatka

mišati-miješati

mišekina-mišji izmet

mišina-mješina

mlada-nedavno udata djevojka

mliko-mlijeko

mlin'ca-mlinica

moliti kumiti-preklinjati

momak na bobak-pristao momak

mora-muka , patnja,nemir

more-može

morebit-možda

moriti-mučiti

morka-ćurka

mosur-valjčić za konac

mosur-ledenica

mosur-slinac iz nosa

moždani-mozak

mravji-mravlji ( duhan iskrižan na mravju nogu )

mrcina-loš , pokvaren čovjek

mrgin-međa , granica

mrja-mrlja

mrve-malo

mubarek-veselje , slavlje

muftać-čovjek koji živi od tuđe muke

muhabet-prijateljstvo

muhabetiti-voditi prijateljski razgovor

muhađer-izbjeglica , muhadžir

mu(h)ajem-posebno , naročito

muhanat-osjetljiv

muhati se-vrzmati se okolo

muhur-pečat

muj-mulj

mukajet-obziran , pažljiv

muklac-podmukao čovjek

mula-učen čovjek

mumin-musliman

munara-minaret

murva-dud

musaf-mushaf , kur'an

musafir-gost

musandera-plakari , zidni ormari za stalne namjene

muštuluk-nagrada za dobru vijest

mutvak-kuhinja

mušebak-drvena rešetka na prozoru

muševera-dogovor

muteber-cijenjen , uvažen

muzevir-smutljivac , spletkar

muzga-mrlja

HALID SADIKOVIĆ

7968 Posjeta 1 Posjeta danas