MUNIB DELALIĆ: DIANA

Nekad davno došla u moj zavičaj

I u njemu ostala,svojom ga

prisutnošću uljepšala,učinila

gotovo savršenim mjesto.

 

Na odmorištu između dva svijeta,

obuzeta ljepotom cijelosti,

gradila četvrti zid.

 

Zapravo,gradila mostove,uvijek,

i kad je graditi bilo vrlo teško,

nesvanjivo i nepremostivo.

 

Odavno je u nekoj drugoj kući.

U nekom drugom vremenu,

Vremenu osijedjela čekanja.

 

Pred njom zdjela puna naranača,

Puna nebeskih jabuka.

 

Ali,još uvijek obuzeta ljepotom

cijelosti,ne uzima ih u ruke,nikako

Ne pada joj na pamet u njih zagristi.

Samo ih gleda,uporno,dugo.Sve

 

dok cijelost ne progovori

iz sebe same,sama

za sebe.

 

Izvor:Munib Delalić:U znaku vage;Fidipid,Zagreb,2021.

Izbor:Kemal Mahić

1945 Posjeta 1 Posjeta danas