Statistički podaci grada Ljubuškog po popisima u doba A-U monarhije

Broj kuća i stanova u Ljubuškom:

1879 g.:451 kuće           681 stan

1885 g.:656 kuća           764 stan

1895 g.:806 kuća           864 stana

1910 g.:775 kuća           721 stana

 

Priraštaj stanovništva u Ljubuškom u doba A-U monarhije:

1879 g.:2.647.

1885 g.:3.464.

1895 g.:3.949.

1910 g.:3.297.

Socijalna struktura stanovništva Ljubuškog prema popisu 1885:

Svećenici 14;

Činovnici 21;

Učitelji       1;

Zdravs.rad.2;

Zemljopos.349;

Slobo.seljaci:392;

Kmetovi:105;

Rentijeri:-

„Fabrikanti“trgovci,zanatlije 83;

Radnici 40;

Ostali muškarci preko 16g.- 31;

Ostali-žene i djeca-2.426;

 

Agrarno stanovništvo po popisu 1895. I 1910.

1895 g.-3.271.

1910. g.-1.802.

 

Zemljoposjednici sa kmetovima i bez kmetova:

1895. g.-238         1.199.

1910. g.-347          920.

 

Zemljoposjednici sa kmetovima 1910.g.

1910.g.

Domaćin-270.

Čl.domaćinstva-691.

Svega:961.

 

Zemljoposjednici bez kmetova:

Domaćin-77.

Članova domaćinstva:229.

Svega:306.

 

Broj aktivnih vojnika u Ljubuškom 1895. I 1910.

1895.-15.

1910.-84.

 

Muslimani u Ljubuškom:

1879.:2.456;

1885.:2.555;

1895.:2.703;

1910.:2.368;

 

Pravoslavni u Ljubuškom:

1879.:131;

1885.:181;

1895.:402;

1910.:205;

 

Katolici u Ljubuškom:

1879.:57;

1885.:726;

1895.:844;

1910.:716;

 

Jevreji u Ljubuškom:

1879.:3;

1885.:7;

1895.:-

1910.:8;

 

Doseljenici u Ljubuškom:

1885.-73(iz A-U);

1895.-187(iz A-U) iz drugih država-2;

1910.-275(iz A-U),iz drugih država-5;

 

Izvor:Ilijas Hadžibegović:Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. I 20.stoljeća;Institut za istoriju,2004.

Priredio:Kemal Mahić

 

 

 

1588 Posjeta 1 Posjeta danas