Muhamed S. Mujkić: Banovina i kraljevina Bosna

Vezano za srednjovjekovnu bosansku državu želimo podsjetiti na stavove nekoliko istoričara i drugih znanstvenika društvenih nauka iz bivše SFRJ da je Bosna i kao banovina i kraljevina bila samostalna država.

Prvi oblik vlasti (u Bosni) bio je BANOVINA“(Sima Ćirković,Istorija srednjovjekovne bosanske države,1964,Beograd,str. 11 i 12).“Za postanak javne vlasti bitan je politički kriterij koji se određuje prema političkom životu.Jedino organizacija javne vlasti može biti znak prepoznavanja za politički individualitet neke zemlje.“(Nada Klaić:Srednjovjekovna Bosna,Zagreb,1989,str. 32.“

„Ako se pođe od tog kriterija, a ne naziva vladara, da li ban ili kralj ili car, u Bosni je stvorena politička vlast prije hrvatske i srpske vlasti.“(Nada Klaić, Isto,str. 32-33)…“Bošnjani su sve do kraja XIV stoljeća svog vladara nazivali BANOM, kojeg nisu smjenjivali ni zapadni ni istočni carevi, već su imali autentičan način njihovog imenovanja i smjenjivanja“(Uporedi:Nada Klaić, n.d., str. 20-21).

Bosna je u početku XII stoljeća samostalna država čiju samostalnost potvrđuje i „prvi ugarski dokument o ovoj zemlji iz 1137. gdje je ona označena kao bosnensis ducatus“.(Ante Babić,Iz istorije srednjovjekovne Bosne,Sarajevo,1972,str.79.).

Bosna je tokom srednjovjekovnog perioda imala „sedam banova i deset kraljeva:

1.Ban Borić;

2.Culin, magno bano Bosnie;

3.Ninoslav duci de Bosna;

4.Prijezda II. Domino concedate bonus boznesis;

5.Stephan et Brisde banis Bosne(1290-1312);

6.Ban Stjepan gospodin vsem zemlam bosirscim(1314-1353);

7.Tvrtko,titus Bosne bani(1353-1377),te kraljeve:

1.Stefan Tvrtko,kral Srbljem,Bosne,Primorja,Dalmacije i Hrvatske(1377-1391);

2.Kralj Dabiša (1391-1395);

3.Kraljica Jelena Gruba(1395-1398);

4.Kralj Stjepan Ostoja(1398-1404);

5.Kralj Stjepan Tvrtko II Tvrtković (1404-1408);

6.Kralj Stjepan Ostoja;

7.Kralj Stjepan Ostojić;

8.Kralj Stjepan Tvrko II Tvrtković;

9.Kralj Stjepan Toma Ostojić;

  1. Kralj Stjepan Tomašević(1461-1463).

 

Vezano za rano srednjovjekovlje:“Bosna je zahvaćena avaro-slavenskim naseljavanjem, prije 614. godine. Avari(predislamsko tursko pleme) su uspostavili svoju političku organizaciju vlasti koja je trajala oko 200 godina.Prostor ranosrednjovjekovne Bosne ispunjavala je „slavenska bezimena masa“ i stavljala se pod avarsku vrhovnu vlast, što je i mogao biti odgovor na pitanje zašto na bosanskom prostoru nema ni jednog plemena“(Nada Klaić,Srednjovjekovna Bosna,str. 22-23).

Nigdje se u citiranoj i drugoj literaturi ne spominju Srbi kao nacija,pojam koji je vezan za kraj XIX i početak XX stoljeća. Kao što se nigdje ne spominje da je Bosna tokom svoje istorije bila u sastavu Srbije.

 

Izvor:Muhamed S. Mujkić:“Falsifikovana istorija Republike Srpske“(10);“Oslobođenje“ 8.augusta 2022.

Priredio:Kemal Mahić

1022 Posjeta 1 Posjeta danas