SMAIL BALIĆ:BAJRAMBEGOVICA

„Skoro nezapaženo ostala je do dana današnjeg jedna druga bosanska balada, koja je po dubokoj humanosti i ljepoti kompozicije mirne duše može postaviti uz bok „Hasanaginici“.To je pjesma o majci Bajrambegovici.Ta lirska tvorevina na potresan način opisuje konflikt majčinske ljubavi s porivima ženskog srca, željna zaštite i milovanja.Pjesma ima tragičan ishod kao i „Hasanaginica“.Evo je ovdje:

Budim gradi beže Bajram-beže,

Budim gradi devet godin dana.

Kad je skoro Budim sagradio,

Otišće se stina od Budima,

Izletila na novu čaršiju

I ubila bega Bajram-bega.

Osta mlada Bajrambegovica

Sa jedinkom Smajom siroticom.

Svi joj bezi na pendžer dolaze,

Naposljetku Moriću Alaga:

„Hajde,dušo, i povedi Smaju“!

Privari se Bajrambegovica,

Ona podje i povede Smaju.

Kad su bili na polju zelenu,

Rasplaka se Smajo sirotica.

Tješila ga milostivna majka,

Ne smije mu dojke izvaditi,

Već ga tješi s ruku prstenima,

Ničijem ga utješiti ne može.

Razljuti se Moriću Alaga,

Uze Smaju po svilenu pasu,

Pa ga baci bademu na granu.

-I govori Moriću Alaga:

„Spavaj,Smajo, tude do vijeka!“

Kad su bili na prvom konaku,

Govorila Bajrambegovica:

„Vjetar puše, mojim Smajom njiše,

Misli Smajo, da ga lila majka.

Tude kuka ptica kukavica,

Misli Smajo, da mu pjeva majka“.

Kad su bili na drugom konaku,

Govorila Bajrambegovica:

„Sad po Smaji bijeli behar pada,

Misli Smajo pokriva ga majka“.

Kad su bili na trećem konaku,

Govorila Bajrambegovica:

„Sad po Smaji medna rosa pada,

Misli Smajo, da ga kupa majka.

Badem drvo,svini zemlji grane,

Da mi Smaju sunce ne oprži“!

To izusti i dušicu pusti,

I umrije, žalosna joj majka.

 

Izvor:Smail Balić:Kultura Bošnjaka;WIEN 1973.

Izbor: Kemal Mahić

 

 

600 Posjeta 1 Posjeta danas