LEJLETU-L-BERAT, noć oprosta, sudbine i želja

Večeras (06.03.2023.) sa akšamskim ezanom nastupa mubarek noć Lejletu-l-Berat, noć oprosta, sudbine i želja

15. noć mjeseca Šabana (7. april 2020.) je noć Lejletul Berat. Ova mubarek noć ima više imena, noć oprosta, noć oslobođenja, noć izlaganja djela, noć rasporeda i odluke. Po časnome hadisu, naziv ove noći je “Nisfuš-Ša‘ban”, što znači polovina mjeseca ša'bana.

U jednom hadisu Poslanik s.a.v.s. je rekao:
”Kada dođe polovina Šabana (Noć Berat), noć provedite na namazu a dan u postu. Uzvišeni Allah te noći govori: ‘Ima li iko da od Mene oprost traži, pa da mu oprostim. Ima li iko da od Mene traži da mu povećam opskrbu, pa da mu povećam. Ima li iko da od Mene traži nešto, pa da mu udovoljim. Ima li iko, ima li iko?’ Uzvišeni Allah u ovoj noći onima koji traže daje ono što žele sve dok ne svane.”

Imam Subki r.ah. je rekao:
”Noć Berata je kefaret za grijehe učinjene tokom godine. Noć petka je kefaret za grijehe učinjene tokom sedmice. A noć Kadr je kefaret za grijehe učinjene tokom života. Dakle ove noći provedene u ibadetu brišu grijehe učinjene u spomenutom periodu.

U predajama se navodi da se u noći Kadra ili u noći Berata upisuje u Knjigu ko će živjeti a ko će umrijeti. Neki su ovo protumačili rekavši da se u noći Berata piše Knjiga a u noći Kadra predočava melekima.

Također postoji predaja u kojoj se kaže da uzvišeni Allah u noći Berata predočava melekima stanje robova u narednoj godini; kolika će čija opskrba biti, ko će biti bogat ko siromašan, ko uzdignut a ko ponižen. Ko će umrijeti, ko se roditi, a ko otići na hadždž. (Buyuk Islam ilmihali, Omer Nasuhi Bilmen)

Od Ebu Bekra r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Allah Teala se u petnaestoj noći Šabana spušta (rahmetom) na najbliže nebo i oprašta svima, osim mušricima i onim koji u svom srcu nose mržnju.”

Noć Šefaata

Jedan od naziva ove noći je i ”Noć Šefaata’. Razlog tome je sljedeća predaja:
U 13. noći Šabana Džebrail a.s. je došao Poslaniku s.a.v.s. i rekao: ‘O Muhammede, vrijeme je za tehedždžud, vrijeme je da moliš Gospodara za svoj ummet.’ Poslanik s.a.v.s. je ustao i tu noć proveo u ibadetu. Kada je nastupila zora Džebrail a.s. je ponovo došao i rekao: ‘O Muhammede, uzvišeni Allah ti je poklonio (oprostio) trećinu ummeta.’ Na ove riječi Poslanik s.a.v.s. poče da plače i upita: ‘O Džebraile, šta će biti sa druge dvije trećine?’
‘Ne znam’ odgovori Džebrail. Sljedeće noći, (14. noć Šabana) Džebrail je ponovo došao i Poslaniku s.a.v.s. rekao isto kao i prethodne noći. Poslanik s.a.v.s. je ustao i tu noć proveo u ibadetu. Kada je počelo da sviće, Džebrail a.s. je ponovo došao i rekao: ‘O Muhammede, Allah ti je poklonio dvije trećine tvog ummeta.’ Poslanik milosti s.a.v.s. je ponovo plakao i upitao: ‘Šta će biti sa preostalom trećinom?’ Na što je Džebrail a.s. ponovo odgovorio da ne zna.
Sljedeće noći, 15. noći Šabana, Poslanik s.a.v.s. je ponovo klanjao i molio Gospodara sve do sabaha. A kad je nastupio sabah Džebrail a.s. ponovo dođe i reče: ‘Raduj se o Muhammede! Allah je oprostio cijelom tvom ummetu, osim onim koji širk čine.” (Ismail Hakki Bursevi, Ruhu'l-Bejan)

Noć rahmeta/milosti i magfireta/oprosta

Ibn Adil r.ah. u tefsiru Lubab govori da je ova noć, noć rahmeta, ”Lejletur-rahmet”, a u obrazloženju kaže:
1) Uzvišeni Allah za tu noć kaže: ”Noć u kojoj se svaki mudri posao riješi….” (Duhan, 44,4)
2) Blagodati koje robovi dobiju u ovoj noći su neizmjerno velike. Resulullah s.a.v.s. je rekao: ”Ko ovu noć oživi klanjanjem namaza, uzvišeni Allah mu šalje stotinu meleka. Trideset njih mu donosi radosnu vijest o Džennetu, trideset čini dovu da se spasi od Džehennema, trideset ga čuva od dunjalučkih belaja i nedaća, a deset ga čuva od šejtanskih spletki.”
3) U ovoj noći se velika milost (rahmet) spušta na robove.
4) Allah oprašta svim vjernicima, osim onih koji prave sihire, gaje mržnju prema muslimanima, notornim alkoholičarima, onima koji su nepokorni roditeljima, i onima koji čine zinaluk.
5) Uzvišeni Allah je u ovoj noći svom Voljenom (Habib) upotpunio šefaat.

U hadisu koji prenosi Dejlemi, Resulullah s.a.v.s. je rekao:
”Četiri su noći u kojima se dova ne odbija:
1) Prva noć mjeseca Redžeba
2) Petnaesta noć Šabana
3) Noć uoči petka
4) I noć uoči (oba) bajrama

Dova i ibadeti u noći Berat

Dova je priznavanje slabosti i traženje pomoći od Gospodara. U jednom hadisu Poslanik s.a.v.s. kaže:
”Uzvišeni Allah je rekao: ‘O sine Ademov, sve dok mi se budeš obraćao dovom i od mene oprost tražio, Ja ću ti opraštati, koliko god da grijeha imaš. O sine Ademov, da su tvoji grijesi kolika su nebesa, ako od mene tražiš oprost, bit će ti oprošteno. O sine Ademov, da mi dođeš sa grijesima koji bi prekrili cijelu zemlju, ako mi ne pripisuješ druga dočekat ću te sa oprostom koji je veći od toga.” (Tirmizi)

”Čovjek griješi, ali najbolji od onih koji griješe je onaj koji se kaje.” (Tirmizi)

U jednom hadisu Poslanik s.a.v.s. je rekao:
”Kada nastupi petnaesta noć Šabana, provedite je u ibadetu. Kada nastupi sljedeći dan provedite ga u postu.”

“Allāhumme bārik lenā fī redžebe we ša’bāne we bellignā ramadāne.”

Allahu moj, blagoslovi nas u mjesecima redžebu i ša’banu i omogući da dočekamo ramazan.

MUBAREK LEJLETUL-BERAT OLSUN

 

Preneseno, prijedlog stalnog saradnika

957 Posjeta 1 Posjeta danas