Spisak Bošnjaka koji su 1939. godine imali akademsko obrazovanje, 1.dio

Nizak procenat bosanskohercegovačkih muslimana, današnjih Bošnjaka, sa visokom školskom spremom pred Drugi svjetski rat treba promatrati u široj historijskoj perspektivi.

Dok je bila u sastavu Osmanskog carstva (1467-1878), Bosna i Hercegovina je dala značajan broj velikih ljudi koji su se istakli na naučnom, kulturnom, političkom i vojnom polju.[1-1] U tom ogromnom carstvu koje se na vrhuncu svoje moći prostiralo na tri kontinenta i na čijim je ruševinama, kasnije, nastalo dvadeset i pet država, nije bilo položaja, uključujući i one najviše (osim sultana), a da ga nisu zauzimali Bosanci i Hercegovci. Među njima je bio veliki broj naučnika, sufijskih šejhova, pjesnika, književnika, muftija, kadija, kadiaskera, paša, beglerbegova, vezira i velikih vezira.
Od 1821, do 1922, više od milion muslimana bilo je protjerano s Balkana, uključujući i teritorije koji će se kasnije naći unutar granica Kraljevine Jugoslavije. Utjecaj tih poremećaja bio je veoma veliki[ 1b]. Povlačenje Osmanskog carstva, a zatim i Austro-Ugarske iz Bosne i Hercegovine najavilo je novo poglavlje u historiji bosanskohercegovačkih muslimana. Nema sumnje da je državna vlast bila glavnim uzročnikom teškog položaja bošnjačkog naroda, naročito u prvim godinama Kraljevine SHS/Jugoslavije. Kako iznose mnogi autori (npr. F. Muhić, A. Jahić), država je stalnim tolerisanjem nasilja i zločina, nepravičnom agrarnom reformom, diskriminacijom u upravi i administraciji, nejednakim plaćanjem vjerskih službenika – nesporno doprinosila nepovoljnom stanju Bošnjaka u međuratnom razdoblju. Ali tom i takvom stanju su nesporno doprinosili i sami Bošnjaci. U samoj Islamskoj zajednici bilo je svijesti da se sa postojećom ulemom, često priučenim seoskim hodžama, ne može kročiti naprijed u smjeru moralnog i kulturnog podizanja Bošnjaka.

1939. godine u cijeloj tadašnjoj monarhističkoj Jugoslaviji je bilo oko osam stotina živih Bošnjaka koji su završili neki fakultet. Husejn Alić [1 – vidi fusnote na kraju spiska] je u časopisu Kalendar Narodne uzdanice [2] za 1940. godinu (strana 160-167) i za godinu 1941. (strana 154-156) objavio spisak Bošnjaka koji su 1939. godine imali fakultetsko obrazovanje. Tačnije, to je spisak ”muslimana koji vrše svoja zvanja po cijeloj Jugoslaviji, a rodom su iz Bosne i Hercegovine”.

Tako je 1931. godine tek 107 Bošnjaka pohađalo učiteljske škole, dok je na jugoslavenskim univerzitetima studiralo svega 197 muslimana što je bilo samo 1,3% studentske populacije. Pred Drugi svjetski rat, 1939. godine udio muslimana/Bošnjaka u tadašnjoj Jugoslaviji u vrhovima vlasti, odnosno na višim ili rukovodećim mjestima, bio je sasvim neznatan. Te godine Bošnjaci su zauzimali svega 30 takvih mjesta ili 1,2 posto.

Alić je objavio spisak onako kako je zapisivao imena, a grupisanje je obavio prema zanimanjima. Pobrojao je 732 ”muslimanska intelektualca u Jugoslaviji”. Pregledali smo njegove spiskove u dva broja ”Narodne Uzdanice” te ih sortirali prema abecednom redu i zanimanjima. Pronašli smo više grešaka. 29 istih osoba pobrojane se u dvije ili više kategorija zanimanja, tako da je tačan broj 703, a ne 732 osobe. Po zanimanjima u spisku ima 245 pravnika, 124 profesora, 84 inženjera, 68 liječnika, 62 oficira vojske Kraljevine Jugoslavije, 48 teologa, 31 ekonomist, 21 veterinar, 19 farmaceuta i 1 matematičar. U spisku postoje još dva-tri  vjerovatna duplikata gdje je možda ista osoba računata dva puta pod različitim zvanjima (vidi naprimjer pod Mahić Hasan ili Uđvarlić dr Salih), ali radi sigurnosti to nismo brisali. U spisku je četrnaest žena ili dva posto.

Poslije publikovanja ovog spiska dobili smo više poruka od potomaka Bošnjaka koji su 1939. godine imali univerzitetsko obrazovanje, a Husein Alić ih nije tada registrovao. Spisak smo nadopunili sa imenima ovih osoba, a označili smo ih sa zvijezdicom (*) poslije njihovih prezimena.  Tako da sada spisak ima 718 osoba.

Poslije dolaska Austro-Ugarske monarhije počele su se otvarati osnovne i srednje škole koje su pohađali i bošnjački đaci. Poslije završetka srednje škole neki su odlazili na visoke škole, prvenstveno u Beč i Zagreb. Uglavnom su se odlučivali na dvije struke, pravo i medicina, pa ih Alić naziva ”muslimanskim strukama”. Medicina se učila redovno u Beču, a pravo u Beču i Zagrebu. Poslije odluke hrvatsko-slavonske Zemaljske vlade 1892. godine da se „svršenicima sarajevske šerijatske sudačke škole dozvoli upis na Pravni fakultet u Zagrebu i polaganje državnih ispita“, povećava se upis Bošnjaka na studije prava. Zagreb je takođe bio privlačniji zbog poznavanja jezika. Do početka Prvog svjetskog rata, 1914. godine Bosna i Hercegovina nije imala ni jednog Bošnjaka potpuno diplomiranog inženjera građevinske ili mašinske struke.

Bošnjaci su 1900. godine imali svega deset potpuno akademski obrazovanih ljudi, a to su Ćamil Karamehmedović, dr Ahmed i Ibrahim Defterdarević, dr Halid, Abduselam i Mahmud Hrasnica, Muhamed Kulenović, Hašim Badnjević, dr Safvet Bašagić i Šemso Salihbegović. Od njih 10 prvih osam su pravnici, deveti je filozof, a deseti veterinar.

Na kraju Alić, procjenjuje da spiskom nije obuhvaćeno oko 100 osoba, tako da bi spisak trebao imati oko 800 Bošnjaka sa univerzitetskim obrazovanjem. Naprimjer u spisku, između ostalih,  nije bilo poznatog mostarskog intelektualca Saliha Bakamovića (1892-1940) koji je studirao u Carigradu, Beču i Budimpešti gdje diplomira na Orijentalnoj akademiji, na kojoj kasnije predaje turski i francuski jezik. Govorio je  više  jezika – francuski, njemački, turski, arapski, mađarski, italijanski, esperanto i perzijski jezik.

Alić zaključuje da  ”na svakih 1.000 živih muslimana dolazi po jedan živi fakultetlija, jer u Bosni i Hercegovini ima oko 800.000 muslimana”, što iznosi jedan promil.

U donjem spisku od broja 440 do broja 446 je i šest Kurta: teolozi Muhamed iz Mostara, te Muhamed Šefket iz Tuzle, kao i Šefketova tri sina pravnika – Enver, dr Alija i Fadil kao i sin hadži Muhameda iz Mostara profesor Husnija Kurt, te pravnik Mehmed Dželaluddin Kurt.

Najviše bošnjačkih intelektualaca tih godina je bilo iz porodice Kulenović – 15, Muftić – 12, Aganović – 8, Filipović – 8, Hadžić – 8, Kadić – 7, Kurt – 7, Bišćević – 6,  Badnjević – 5, Bajraktarević – 5, Balić – 5, Džinić – 5, Gavrankapetanović – 5, itd

NAPOMENA: Ovaj spisak tada živućih intelektualaca je napravljen pred Drugi svjetski rat od strane Huseina Alića koji napominje da spiskom možda nije obuhvaćeno oko sto  osoba. Takođe, posjetioci stranice sve primjedbe i imena svojih izostavljenih predaka mogu upisati kao komentar na kraju spiska, ako je osoba bila živa 1939. i diplomirala prije te godine.

Alić je takođe izrazio želju da netko napravi spisak Bošnjaka koji su završili srednju školu i smatra da bi taj spisak sadržavao od 4 000 do 5 000 osoba sa srednjoškolskom maturom.

 1. Abadžić, Ahmet, ljekar
 2. Abdurahmanović, Rešad, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 3. Ademović, Ejub, pravnik, pom. bana
 4. Adžem, Ćemal, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. kapetan I klase
 5. Aganović, dr Daut, advokat
 6. Aganović, Dževad, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 7. Aganović, h. Alija, član Ulema-medžlisa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 8. Aganović, h. Sabit, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 9. Aganović, Muhamed, sudija sreskog suda
 10. Aganović, Muharem, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. potpukovnik
 11. Aganović, Nurudin, ekonomist
 12. Aganović, Salih, mašinski inžinjer
 13. Agić, Hakija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 14. Agić, Salih, sudija sreskog suda
 15. Ajanović, Junuz, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, potpukovnik
 16. Ajanović, Mustafa, srednjoškolski profesor
 17. Alajbegović, Ahmet, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 18. Alajbegović, dr Mehmed, sudija okružnog suda
 19. Alajbegović, Mehmed, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, int. poručnik
 20. Alajbegović, Osman, ekonomist
 21. Alečković, dr Sulejman, advokat
 22. Alić, Husejn, direktor, srednjoškolski profesor
 23. Alihodžić, Asim, sudija okružnog suda
 24. Alikadić, Kasim, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 25. Alikadić, Salko, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 26. Alikalfić, Alija, ljekar
 27. Alikalfić, Fazlija, šumarski inžinjer
 28. Alikalfić, Mustafa, srednjoškolski profesor
 29. Alimajstorović, Sulejman, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sa.)
 30. Amautović, Fadila, srednjoškolski profesor
 31. Arifhodžić, Sead, ekonomist
 32. Arifhodžić, Sejfudin, pravnik
 33. Arnaut, Nadija, sudija sreskog suda
 34. Arnautović, Ferid, šumarski inžinjer
 35. Arslanagić, Mušan, srednjoškolski profesor
 36. Asimović, Abdulah, sudija sreskog suda
 37. Avdić, Ćamil, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 38. Azapagić, dr ing Fuad, ekonomist
 39. Azapagić, N., oficir mornarice Kraljevine Jugoslavije, poručnik bojnog broda
 40. Azapagić, Teufik, mašinski inžinjer
 41. Babajić, Ahmet, sudija upravnog suda
 42. Babić, Muhamed, pravnik u državnoj upravi
 43. Badnjević, Abdurahman, sudija okružnog suda
 44. Badnjević, Bakir, veterinar
 45. Badnjević, dr Ešref, sudija okružnog suda
 46. Badnjević, Hašim, pravnik u penziji
 47. Badnjević-Pašalić, Zija, advokat
 48. Bahtijarević, Fikret, veterinar
 49. Bahtijarević, N., farmaceut
 50. Bahtijarević, Omer, ljekar
 51. Bajraktarević, dr Fehim, sveučilišni profesor
 52. Bajraktarević, Hasan, ekonomist
 53. Bajraktarević, Ibrahim, rudarski inžinjer
 54. Bajraktarević, Mahmut, srednjoškolski profesor
 55. Bajraktarević, Suljo, ekonomist (industrijalac)
 56. Bajramović, Asim, šumarski inžinjer
 57. Bajramović, Hasan, sudija okružnog suda
 58. Bajrović, Redžep, sudija sreskog suda
 59. Bakamović*, (Jusufa) Salih, ekonomista, prevodioc sa više jezika
 60. Bakarević, Hilmija, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 61. Balagija, Abduselam, sudija okružnog suda
 62. Balić, dr Šefkija, sudija sreskog suda
 63. Balić, Fehim, srednjoškolski profesor
 64. Balić, Hilmija, farmaceut
 65. Balić, Mahmud, upr. stoč. stanice, agronom
 66. Balić, Mehmed, direktor š. d., šumarski inžinjer
 67. Balta, Arif, pravnik u državnoj upravi
 68. Baljić, Salih, srednjoškolski profesor
 69. Bašagić, Hamdija, sudija sreskog suda
 70. Bašagić, Husnija, šumarski inžinjer
 71. Bašagić, Mustafa, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pukovnik
 72. Baščelija, Fahrudin, srednjoškolski profesor
 73. Bašić, Hakija, veterinar
 74. Bašić, Mustafa, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 75. Bašić, Salih, sveučilišni profesor
 76. Bećiragić, Rasim, šumarski inžinjer
 77. Bećirević, Šerif, pravnik u državnoj upravi
 78. Begić, Alija, ljekar
 79. Begić, Midhat, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 80. Begić, Nail, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 81. Begić, Nurudin, sudija okružnog suda
 82. Begović, dr Mehmed, sveučilišni profesor
 83. Behmen, dr Šefkija, pravnik
 84. Behmen, Hilmija, sudija okružnog suda
 85. Behmen, Munib, upravitelj, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 86. Behmen, Sadik, šumarski inžinjer
 87. Bekić, Edhem, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 88. Berberović, Uzeir, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 89. Berbić, Muhamed, sudija okružnog suda
 90. Berbić, Osman, sudija sreskog suda
 91. Berbić, Salih, sudija sreskog suda
 92. Bešlagić, Abdulah, pravnik u državnoj upravi
 93. Bešlagić, Hasan, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 94. Bešlagić, Hilmija, građ. inžinjer
 95. Bešlagić, Šerif, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 96. Bibić, Ćazim, veterinar
 97. Bičakčić, Vejsil, ljekar
 98. Bilal, Salih, veterinar
 99. Bilal, Vehbija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potporučnik
 100. Biogradlić, Hamdija, sudija sreskog suda
 101. Biser, Uzeir, inspektor, agronom
 102. Biserović, Razija, ljekar
 103. Bišćević, Adem, mašinski i vazduhoplovni inžinjer
 104. Bišćević, Derviš, mašinski inžinjer
 105. Bišćević, Hrustem, mašinski inžinjer
 106. Bišćević, Husein, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, kapetan
 107. Bišćević, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 108. Bišćević, Mustafa, sudija okružnog suda
 109. Borić, Ahmet, pravnik u banskoj upravi
 110. Borić, Asko, ljekar
 111. Bostandžić, Agan, matematičar
 112. Branković, Safvet, pravnik u državnoj upravi
 113. Branković, Sinan, sudija sreskog suda
 114. Bravo, Hamdija, ljekar
 115. Brekalović, Omer, mašinski inžinjer
 116. Brkić*, Hasan, pravnik
 117. Brkić, Husein, direktor, srednjoškolski profesor
 118. Brkić, Ibrahim, ljekar
 119. Bubić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 120. Bubić, Nazif, advokat
 121. Bubić, Šefkija, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 122. Bubić, Šerif, agronom
 123. Bujukalić, Hajrudin, šumarski inžinjer
 124. Bukvica, Abdulah, ljekar
 125. Buljina, dr Seid, pravnik
 126. Buljina, Halid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 127. Bunić, Ahmet, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 128. Burek, Ahmet, upravitelj Gazijine medrese, teolog sa carigrad. ili kairskom diplomom
 129. Burina, Ragib, srednjoškolski profesor
 130. Burina, Safvet, srednjoškolski profesor
 131. Busuladžić, Mustafa, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 132. Bušatlić, Asim, pravnik
 133. Bušatlić, N, ljekar
 134. Buturović, Adem, srednjoškolski profesor
 135. Buturović, Hamdija, sudija sreskog suda
 136. Buzaljko, Abdulah, sudija sreskog suda
 137. Cepić, Omer, veterinar
 138. Cerić, Abdulah, agronom
 139. Cerić, Šefik, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, int. potporučnik
 140. Cico, Salih, direktor fabrike duhana, inžinjer
 141. Čadordžić, Hfz. Ibrahim, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 142. Čamo, Edhem, veterinar
 143. Čampara, Sabit, pravnik u državnoj upravi
 144. Čaršimamović, Sabija, pravnik
 145. Čaršimamović, Sidik, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 146. Čelebić, Mehmed, ljekar
 147. Čemerlić, dr Hamdija, sveučilišni profesor
 148. Čerimagić, Rasim, ekonomist
 149. Čohadžić, Hasan, veterinar
 150. Čohadžić, Ismet, pravnik u ministarstvu saobraćaja
 151. Čohadžić, N., ekonomist
 152. Čokić, Adil, srednjoškolski profesor
 153. Čokić, Ćamil, šef ložionice, mašinski inžinjer
 154. Čokić, h. Ibrahim, pen. muftija, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 155. Čomara, Ismet, ekonomist
 156. Čomara* Muhamed, pravnik
 157. Čustović, Junuz, ljekar
 158. Ćatić, Salim, srednjoškolski profesor
 159. Ćehajić, Enver, pravnik
 160. Ćehajić, Sadik, sudija sreskog suda
 161. Ćejvan, Naim, srednjoškolski profesor
 162. Ćemerlić, Asim, ljekar
 163. Ćerimović, Ahmet, elektro inžinjer
 164. Ćesović, Hilmija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan II klase
 165. Ćirić, Derviš, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan II klase
 166. Ćišić, Salih, srednjoškolski profesor
 167. Ćurić, Hajrudin, srednjoškolski profesor
 168. Dadić, Ibrahim, ljekar
 169. Dajdžić, Edhem, pravnik u državnoj upravi
 170. Dautbegović, Džafer, veterinar
 171. Delić, Smail, sudija sreskog suda
 172. Demirović, Fahrudin, pravnik u banskoj upravi
 173. Denić, Zaril, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan I klase
 174. Denišlić, Mustafa, šumarski inžinjer
 175. Denišlić, Mustafa. ljekar
 176. Denišlić, Sulajman, ekonomist
 177. Deronja, Osman, ljekar
 178. Dervišević, Abdulah, srednjoškolski profesor
 179. Dilić, Said, pravnik
 180. Dizdar, Džemal, veterinar
 181. Dizdar, Muhamed, rektor, sveučilišni profesor
 182. Dizdarević, Abdurezak, sudija sreskog suda
 183. Dizdarević, Mahmut, sudija okružnog suda
 184. Dobrača, Kasim, srednjoškolski profesor
 185. Dobrača, Seid, sudija
 186. Drače, Alija, farmaceut
 187. Drače,* Džemal, dipl inž agronomije
 188. Draganić, Mensur, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 189. Drljević, Alija, pravnik
 190. Drljević, Mustafa, srednjoškolski profesor
 191. Dubinović, dr Riza, advokat
 192. Dubravić, Hilmija, šumarski inžinjer
 193. Dubravić, Husejn, srednjoškolski profesor
 194. Duraković, Hasan, pravnik
 195. Durmić, Hajdar, sudija sreskog suda
 196. Džaferbegović, Ibrahim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, vazd. kapetan II klase
 197. Džananović, Hajrudin, ljekar
 198. Džananović, lzudin, ljekar
 199. Džidić, Ali Kjamil, advokat
 200. Džinić, Bakir, farmaceut
 201. Džinić, dr Asim, advokat
 202. Džinić, Fadil, ljekar
 203. Džinić, Mustafa, srednjoškolski profesor
 204. Džinić, Salih, veterinar
 205. Džino, Muhamed, farmaceut
 206. Džudža, Muhamed, farmaceut
 207. Džudža, Omer, srednjoškolski profesor
 208. Džulepa, Mustafa, šumarski inžinjer
 209. Džumrukčić, Nazija, srednjoškolski profesor
 210. Đemidžić, Alija, oficir žandarmerije Kraljevine Jugoslavije, žand. potpukovnik
 211. Đerzić, Salih, šumarski inžinjer
 212. Đikić, Salih, šumarski inžinjer
 213. Đozo, Husejn, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 214. Đulbegović, Fehim, šumarski inžinjer
 215. Đulić, Osman, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 216. Đumišić, Osman, elekto inžinjer
 217. Đumišić, Sadija, farmaceut
 218. Đumrukčić, Husnija, sudija okružnog suda
 219. Efendić, Fehim, srednjoškolski profesor
 220. Efendić, Hašim, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. kapetan I klase
 221. Efendić, Safvet, agronom
 222. Farizović, Sadik, sudija
 223. Fazlagić, Mehmedalija, agronom
 224. Fazlić, Osman, sudija okružnog suda
 225. Fejzagić, Abduselam, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, đen.-štabni major
 226. Fidahić, Mehmed, apelacioni sudija
 227. Filipović, M. Sulejman, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. potpukovnik
 228. Filipović, Bakir, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, maš. potporučnik
 229. Filipović, dr Islam, advokat
 230. Filipović, Hamdija, farmaceut
 231. Filipović, Hamid, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 232. Filipović, Mahmut, sudija okružnog suda
 233. Filipović, Nedim, srednjoškolski profesor
 234. Filipović, Rešid, pravnik u državnoj upravi
 235. Firdus, dr Osman, sudija okružnog suda
 236. Fočak, Muhamed, srednjoškolski profesor
 237. Gagić, Muhamed, srednjoškolski profesor
 238. Gavrankapetanović, dr Hifzija, advokat
 239. Gavrankapetanović, Džemil, ljekar
 240. Gavrankapetanović, Hakija, pravnik u penziji
 241. Gavrankapetanović, Ismet, pravnik u penziji
 242. Gavrankapetanović, Šemsudin, sudija okružnog suda
 243. Gavranović, Ibrahim, veterinar
 244. Glavović, Abdulah, tužilac
 245. Gluhbegović, Dževad, ekonomist
 246. Gradaščević, dr Smail, sudija sreskog suda
 247. Granov, Jusuf, upravitelj, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 248. Grebo, Muhamad, pravnik
 249. Habul, Alija, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, art. potporučnik
 250. Hadžiabdić, Ragib, sudija okružnog suda
 251. Hadžialić, Abdulah, ekonomist
 252. Hadžialić, dr Salih, ekonomist
 253. Hadžialić, Safvet, inžinjer hemije
 254. Hadžiavdić, Ibrahim, ekonomist
 255. Hadžibegić, Hamid, srednjoškolski profesor
 256. Hadžibegić, Vejsil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, sudski kapetan II klase, pravnik
 257. Hadžić, dr Atif, inspektor, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 258. Hadžić, Hakija, pom.ministra, pravnik
 259. Hadžić, Hasib, pravnik u državnoj upravi
 260. Hadžić, Muhamed, pravnik
 261. Hadžić, N., oficir vojske Kraljevine Jugoslavije u penziji, kapetan
 262. Hadžić, Nadžida, sudija sreskog suda
 263. Hadžić, Rabija, srednjoškolski profesor
 264. Hadžić, Zineta, pravnik
 265. Hadžidedić, Ćamil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. kapetan I klase
 266. Hadžidedić, Zaim, veterinar
 267. Hadžiefendić, dr Hamid, advokat
 268. Hadžihalilović, Abdulah, profesor u Ministrarstvu trgovine i industrije
 269. Hadžihasanović, Hakija, mašinski inžinjer
 270. Hadžihasanović, Hamdija, pravnik u Finansijskoj upravi
 271. Hadžimehanović, Faik, srednjoškolski profesor
 272. Hadžimulić, Smail, ljekar
 273. Hadžimusafić, Kasim, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 274. Hadžioman dr Ibrahim, pravnik
 275. Hadžiomerović, Ibrahim, pravnik u penziji, pom. bana
 276. Hadžiomerović, Nezir, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 277. Hadžiomerović, Šefkija, sudija
 278. Hadžiomerspahić, Kemal, srednjoškolski profesor
 279. Hadžiomerspahić, Riza, agronom
 280. Hadžiselimbegović, dr Husein, advokat
 281. Hadžiselimbegović, Šefkija, mašinski inžinjer
 282. Hadžiselimović, Rasim, ekonomist
 283. Hafizadić, Sulejman, ljekar
 284. Hafizović, Sadik, sudija okružnog suda
 285. Hajrović, dr Mehmed, sudija sreskog suda
 286. Hajdarević, Mustafa, ljekar
 287. Hajdarević, Rašid, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 288. Hajrić, Omer, nastavnik na Građanskoj školi sa Višom pedagoškom školom
 289. Hajrović, Fadil, oficir vojske Kraljevine Jugoslavije, pješ. poručnik
 290. Hakirević, N., agronom
 291. Halepović, Abas, advokat
 292. Halilbašić, dr Osman, pravnik u državnoj upravi
 293. Halilbašić, Ragib, farmaceut
 294. Halilović, Šaćir, rudarski inžinjer
 295. Handžić, Adem, teolog, (prvo kolo Visoke Isl. Šerijatsko-Teološke škole, Sarajevo)
 296. Handžić, H. Mehmed, sveučilišni profesor
 297. Handžić, hadži hafiz Akif, imam, teolog sa carigradskom ili kairskom diplomom
 298. Handžić-Hodžić, Sabrija, sudija
 299. Hasanagić, Omer, inžinjer hemije
 300. Hasanbegović, Ćamil, pravnik u državnoj upravi

Porodica Kurt iz Mostara, Ahmet Kurt

1081 Posjeta 1 Posjeta danas