Misao 17. dana Mubarek Ramazana “DIVIM SE SAM SEBI!”

Ti ćeš reći: “Nikad ja takvo nešto nisam i ne bih izrekao”. U pravu si, treba zbilja biti velika neznalica za to.

Ali jesi, i reći ćeš jezikom djela i ponašanja, svaki put kad na nečije “Hvala!”, ili neku pohvalu, rekneš: “Ma nije to ništa”, “I drugi put” ili prosto “Molim”, i osjetiš se važnim.

Da si na to “Hvala!”, kao što se može naučiti od mnogih starih nana, odgovorio s: “Hvala Bogu!”, bio bi na krilima. Jer to i jeste suštinski smisao zahvalnosti. Ovako, sebi pripisati i prisvojiti Njegovo, raskriljuje mnoga pogrešna vrata, a u najgorem slučaju može razviti se samo u samouvjerenost, samoljubivost i oholost. Odatle obično dostigne neku krajnost. Takvih slučajeva je na pretek otkad je svijeta.

I Kur'an bilježi mnoge. Bogati vlasnik dvaju vrtova iz sure Al-Kehf pohvalio se pred svojim siromašnim sagovornikom: “Od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda!” A za svoj vrt koji je te godine dao bogat urod rekao je: “Ne mislim da će ovo ikada propasti” i nastavio se tako busati. Tu se teško prevario, jer će kasnije ostati sam i ni o čemu.

A lijepo mu je savjetovao prijatelj: “A zašto nisi, kad si u vrt ušao, rekao: ‘Ma šaa Allah! Snaga je samo u Allaha!'”. Da jeste, vjerovatno bi se drugačije završilo.

Karun je bio još originalniji u svojoj samouvjerenosti. Njemu je Allah bio dao bogatstvo s kojim se ne bi moglo mjeriti bogatstvo nijednog od današnjih mogula i tajkuna.

Kad su mu savjetovali: “Ne budi obijestan jer Allah ne voli one koji su obijesni!”, i “Čini dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio”, on se isprsio:

“Ovo sam dobio jer imam znanje!”. Dakle isključivo svojom sposobnošću ovo sam stekao i imam.

I on će kasnije neslavno završiti i doslovno u zemlju propasti.

Faraon u vrijeme Musa, a.s., otišao je najdalje: “Ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene…”. Tako se i ponašao. Ipak će kasnije, odnosno, prekasno, izjaviti da vjeruje, i da je musliman.

Poruka je: sve što počne nezahvalnošću Allahu, nepriznavanjrm Njegovih zasluga u svemu i nepripisivanjem blagodati Njegovoj milosti i volji, završava porazom i poniženjem. Oni zahvalni su istinski pobjednici.

Allahu neka je hvala u svakoj situaciji.

202 Posjeta 1 Posjeta danas