MEMNUNA – „ LIJEPE PISANE RIJEČI“

Ključne riječi:ljepota,ljubav,djeca,cvijeće,knjige,poezija,učiteljica,Posavina,šarm,osmijeh,anđeo i anđeli.  U francuskom jeziku postoji sintagma „les belles lettres“ što u prijevodu znači „lijepe pisane riječi“.Tako u romanskim jezicima postoje riječi koje mi koristimo kada nam u našim jezicima nedostaje odgovarajući izraz kojim bi izrazili svoju ljubav Read More …

Pregledano 3,551 puta

LIJEČNICI I DOKTORI NAUKA BOŠNJAKA LJUBUŠKOG

Tempora tempore tempera! (Teška vremena ublažavaj lijepim vremenom). Dilema je:da li su teška vremena ona koja su prošla nekada ili su teška vremena ona koja nazivamo sadašnjošću? Je su li „lijepa vremena“ ona kada su dole navedeni postajali doktori nauka,liječnici,inženjeri,profesori,ekonomisti,pravnici Read More …

Pregledano 2,772 puta

BOŠNJACI LJUBUŠKOG: INŽENJERI,NOVINARI,DIREKTORI-UPRAVNICI

„Nema nikakva dobra u obredima našim ako u njima nema svjetlosti Spoznaje“(Darimi,Muqaddima 29). Nakon emitiranja i popisa učitelja,nastavnika i profesora i njihovih ženskih inačica,nastavljamo sa spiskovima imena i prezimena,koji predstavlja imena inženjera,novinara,direktora-upravnika. Procesi industrijalizacije i elektrifikacije su započeli nakon završetka Read More …

Pregledano 2,797 puta