Dr.NAZIF VELEDAR:LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA-LJUBUŠKI

sadik

Akademik, ekspert za geomorfologiju, univerzitetski profesor i naučnik dr. Ibrahim Bušatlija,

Borac za bošnjačke nacionalne institucije Salim Ćerić,

Pisac , šerijatski sudac, član Ulema-medžlisa, prvi predsjednik El-Hidaje Mehmed Ali Ćerimović,

Bosanskohercegovački političar, predsjednik Predsjedništva SR BiH, predsjednik Savezne skupštine, savezni sekretar za inostrane poslove, predsjednik Predsjedništva SFRJ Bošnjak Raif Dizdarević,

Književnik Zija Dizdarević,

Akademski slikar Hamo Ibrulj,

Pisac Hasan Imamović Bošnjak (rođen u Imotskom),

Akademik, univerzitetski profesor, dekan, ekspert Ujedinjenih nacija za metalurgiju, doktor tehničkih nauka Kemal Kapetanović,

Reformator, sakupljač narodnih bošnjačkih umotvorina, prevodilac, poliglota, publicist, političar, gradonačelnik Sarajeva, kulturni i politički prvak Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak von Vitina,

Književnik Riza-beg Kapetanović Ljubušak,

Akademik, univerzitetski profesor, naučnik, direktor, neorohirurg dr. Faruk Konjhodžić,

Univerzitetski profesor, ekspert UNESCO-a, poliglot i ekspert za finansije, dekan dr. Halid Konjhodžić,

Univerzitetski profesor emeritus, naučnik, doktor biohemije Naim Košarić,

Orijentalist, islamolog, pisac, znanstvenik svjetskog formata, poliglota (govorio 27 jezika), prevodilac, doktor orijentalistike na pariškoj Sorbonnei Abdurahman Mirza Malić (rođen u Imotskom),

Univerzitetski profesor, ekspert za ljudska prava dr. Ćazim Sadiković,

Čuveni narodni ljekar Sadik Sadiković,

Član Državnog savjeta (Šurai-devleta), muselim Travnika, graditelj, dobrotvor, političar, diplomata, komandant, veleposjednik Derviš-paša Teskeredžić, sin teskeredžije Mustaj-bega Duvnjaka, potječe iz duvanjske loze Teskeredžića, a oni su ogranak vitinskih Kapetanovića,

Prvi mostarski kapetan, dizdar tvrđave u Ljubuškom, vakif i graditelj Nesuh-aga Vučjaković,

Prvi potpredsjednik prve i jedine bošnjačke stranke u emigraciji Liberalnog demokratskog saveza Bošnjaka osnovanog 1963. u Muenchenu, književnik Omer Zuhrić.

Interesantno je napomenuti da su tri Ljubušaka Bošnjaka završila medicinske studije u Beču. To su: dr. Ejub Mujezinović, dr. Hasan Mahić i dr. Šefik Sadiković.

# NAPOMENA: U dogledno vrijeme(knjiga je u „prelomu“) u izdanju „Preporoda“ izlazi knjiga dr.NAZIFA VELEDARA(Počitelj 1949) LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA.Ovoga puta donosimo natuknice koje se odnose na imena koja se vežu za Ljubuški.U narednom periodu objaviti ćemo sadržaj još nekih općina kako bi čitatelji portala www.ljubusaci.com bili ekskluzivno obaviješteni o Enciklopediji znamenitih imena iz političkog,kulturnog,vjerskog,društvenog,naučnog i miljea umjetnosti na nivou Bosne i Hercegovine.

Ovakva knjiga se čuva i nikome se ne pozajmljuje.Iz navedenih razloga čitatelji našeg portala koji su zainteresirani za navedenu historiju Bošnjaka prilikom posjete domovini će biti u mogućnosti da je nabave u Sarajevu.

Dr.Nazif Veledar je bio liječnik u Mostaru,Visokom,Njemačkoj i Bihaću.Slovi kao specijalista internista-kardiolog koji živi u Sarajevu.Jedan je od osnivača SDA Čapljina.

Kemal Mahić

3441 Posjeta 1 Posjeta danas