IZ RJEČNIKA STARIH LJUBUŠAKA 1.dio

Niko nikada neće izdati ” Ljubuški rječnik ” ili ” Rječnik ljubuškog jezika ” , niti bar neko skromno popularno izdanje s naslovom ” Ljubuški bez po muke ” ili ” Kako naučiti ljubuški za tri mjeseca ” .

Svaki Ljubušak , rođen u ljupkom gradu ili na selu , ima svoj vlastiti rječnik izložen stalnim promjenama , zavisno od sinhrono višestrukih uticaja ( naslijeđe , tradicija , vjerska i nacionalna pripadnost , odgoj , nivo obrazovanja , geografski položaj , nacionalni sastav naselja itd ) kao individualni dio jednog velikog rječnika svojstvenog svim Ljubušacima .

Ovdje se navode riječi koje su sada već vremešni ljubuški Bošnjaci mogli čuti u svojoj porodici , od susjeda i sugrađana .

A

abuzemza-voda sa vrela Zemzem

adet-običaj

adile sadile-sve po redu

ađe-stric

aferim-tako je , tako valja

agda-ukuhan šećer

ahbab-prijatelj

ahiret-drugi svijet

akrep-škorpija

akšam-predvečerje

alamet-nevrijeme

alapaća-brbljivica

alaša-rulja , ološ

alćak-vragolan

alendar-zastavnik

alica-rana trešnja

ališ-veriš-potajno dogovaranje

alkatmer-karanfil

aman-smiluj se

amiđa-stric

amiđić-stričević

anamo on(ona)-on(ona)

argat-nadničar

arija-zrak , klima

arsuz-bezobraznik

asli-zacijelo , vjerovatno

aspirin-tableta

ašićare-očigledno , otvoreno

ašikovanje-ljubavničko udvaranje

ašlama-vrsta trešnje

avdes-abdest

avertiti se-doći sebi

avizati-obavijestiti , saznati

avlinska vrata-avlijska vrata

B

baba-nena

babine-prva posjeta rodilji

babo-otac

babovina-očevina

bacajka-bacaljka

baciti se-ličiti na

baciti u grah-gatati zrnima graha

badava-uzalud , besplatno

baga-kurje oko

bahnuti-iznenada se pojaviti

baja-životinjica

bajagi-tobože

bajam-badem

bajbuk-zatvor

bajer-nasip

bakam-šminka

bakamiti se-šminkati se

bakja-baklja

baksuz-zlosrećan čovjek

baksuzli-koji donosi nesreću

bala-slina

bala-svježanj , denjak

balija-prost čovjek

bamja-vrsta povrća

bana-odrasla

banak-tezga

bani-odrastao

bandak-zanos

bardak-zemljani sud za vodu

barnuti-dirnuti

basamak-stepenica

basma-vrsta pamučne tkanine

bašća-bašta , vrt

bašćina-baština

baška-posebno , odvojeno ( Baška Turci , baška Ljubušaci )

bašluk-nadgrobni kamen

bataliti-pokvariti , odbaciti

bećar-momak , neženja

bedel-zamjenik

begenisati-svidjeti se , dopasti se

behar-cvjetovi na voćkama

beharati-cvjetati

beharli-rascvjetan , procvao

behut-zanos , opijenost

beknuti-progovoriti

belaj-nevolja , zlo , nesreća

belajli-nesretan , jadan

beli-kao da , bez sumnje

bembele-usta

ben-madež

bendati-uvažavati , priznavati

berber-brijač

berićet-izobilje , napredak

berićetli-rodan , plodan

bestij-bestilj , gust šljivov pekmez

bešika-kolijevka

beter-nevaljalac , loš čovjek

bez-tanko platneno tkanje

bezbeli-naravno , dakako , dabome

bezobrazluk-drskost

bidon-kanister

bigajrihak-na pravdi Boga , bespravno

bihuzur-nemiran , nespokojan

bihuzurluk-nemir , patnja

bija-cjepanica , komad drveta

bijeg-poštanskamarka , biljeg

biježiti-bilježiti

biježnik-bilježnik

bili-bijeli ( Ahmet Bili )

bilo-bijelo ( Bilo Brdo , Bilobrig )

bilica-vrsta pšenice

bilmez-neznalica , budala

birtija-gostionica , krčma

birvaktile-davno , nekad

bis-bijes

bisan-bijesan

bisniti-bjesniti

biti-udarati,mlatiti

biža-mladi grašak

bižanija-bježanje

bižati-bježati

bjuvati-povraćati

bleso-budala

blesati-budaliti

blid-blijed

boca-staklenka , flaša

bohtiti-odmarati se

boj-kat , sprat , nivo

boje-bolje

bojka-boljka , bolest

bokun-grumen , komad

bola-uzrečica

bola-bolest

bona-uzrečica

bon bonile-blagostanje

bonluk-izobilje

bostan-dinja

bošća-zavežljaj , velika mahrama

bošćaluk-svadbeni dar u bošći

botana-grubo pamučno platno

bovan-veliki kamen ( “Bovan ” na Žabljaku )

brabonak-brabonjak

brez-bez

brig-brijeg ( Bilobrig , Bili Brig )

brist-brijest

briškula-kartaška igra , skambili

bronzin-lonac , kotlić

buban-bubanj

buđak-ugao , kut

buđa-važna osoba

buhara-zatvor,tamnica

bujrum-izvolite

bukara-velika drvena čaša

bungur-nakrupno mljevena pšenica

buna-zahod

burila-burence , bačvica

burunđukli -fin , preosjetljiv , probirljiv

butum-čitav , sav

C

caklo-staklo

cakliti se-sjajiti se , blistati

ceduja-cedulja , komad papira sa napisom

ceker-torba s ručkom

cenat-centimetar

cicija-tvrdica , škrtica

cicvara-vrsta jela

cidilo-cjedilo

ciditi-cijediti

cikjaniti-zanovijetati

cikorija-zamjena za kafu

cili-cijeli

cina-cijena

ciniti-cijeniti

cipati-cjepati

cirlik-kikot

civ-cijev

civare-tralje

Cocin buban-neki Coco imao veliki bubanj pa se govorilo za glavata čovjeka da mu je glava ” k'o Cocin buban “

cotati-hramati

crivo-crijevo

crkni , pukni ! -umri od zavisti !

crnostrik-poskok

cviće-cvijeće

cvit-cvjet

cvitati-cvjetati

Ć

ćaća-otac

ćafir-inovjerac

ćage-papir , pismo , dokument

ćakija-džepni nož

ćambati-grebati

ćamiti-samovati

ćanak-drvena zdjela

ćanćati-moljakati

Ćap(j)ina-Čapljina

ćar-dobitak , zarada

ćasa-dublja posuda

ćašaf-plahta , čaršav

ćat-papirić za cigarete

ćatrna-bunar , čatrnja

ćehra-lice , fizionomija

ćehrubar-ćilibar

ćeif-uživanje , prohtjev

ćeifiti-uživati

ćeifli-u dobrom raspoloženju

ćejad-ukućani

ćejrek-četvrtina

ćekalo-dio  mlina za kafu

ćekmeđa-škrinja , ukrašeni sanduk za ruho

ćela-pčela

ćela-glava bez kose

ćelopek-ljetna vrućina

ćemer-tuga , gorčina , jad

ćemlija-mala stolica

ćengele-željezne kuke

ćenifa-zahod

ćerbiš-vrsta jela

ćesa-vreća

ćešaj-češalj

ćeškek-vrsta jela

ćeteres-četerdeset

ćikara-šoljica za kafu sa drškom

ćilahan-živahan

ćilašiti se-junačiti se

ćiler-ostava , smočnica

ćilit-katanac

ćima(o)vica-stjenica

ćimbur-jelo s jajima

ćinija-zdjela

ćirak-svijećnjak

ćitab-kuran

ćitovnica-čitaonica

ćiverica-glava ( podrug.)

ćivija-ekser , čavao

ćiviluk-vješalica

ćivit-indigo boja

ćok-loza , porijeklo , korjen

ćokaj-staklena bočica za rakiju

ćopav-hrom

ćopiti-zdipiti , ukrasti

ćorhovlaja-nasumice,naslijepo

ćosati-ašikovati , ljubovati

ćošak-ugao , kut

ćovićak-čovječuljak

ćovik-čovjek

ćufur-druga vjera ( “ne faleć’ mu ćufura ” )

ćuk-sova

ćuko-pas

ćukovina-pustoš

ćulah-kapa

ćuli-uzrečica

ćumez-kokošinjac

ćumur-ugljen

ćup-zemljani sud

ćuriti-čučati

ćurnuti-čučnuti

ćust-skladan , spretan

ćuš-uzvik pri tjeranju magareta

ćuti se-zaudarati

ćuval-vreća

ćuvalduza-velika igla za šivanje

ćuza-zatvor

D

daiđa-majčin brat , ujak

daiđić , na-daiđin sin , kći

daiđin'ca-ujna

daje-dalje

dajinica-ujna

dajo-daiđa

dalak-slezina

damar-krvna žila , živac , puls

damla-moždani udar

dargin-ljut , prgav

dasina-ljudina

davranisati se-otresti se , osloboditi se

debelina-debelo meso

deder-daj , hajde

dedo-djed

degenek-batinjanje

degenećiti-batinati

deknuti-udariti

dekika-minuta

dembel-lijenčina , neradnik

demet-snop , svežanj

demetiti-slagati u demete

demiri-željezna rešetka na prozoru

demirli-željezan

demirlija-velika tepsija

deređa-put

dernek-sajam , vašar

dever-briga , nevolja

deverati-mučiti se ,teško živjeti , patiti se

di-gdje

dibidus-do kraja , sasvim , potpuno

dica-djeca

digmo-debeo čovjek

dikela-motika sa dva kraka

dikoji-gdjekoji

diliti se-dijeliti se

direk-greda , stup

dirinćiti-raditi teške poslove

dite-dijete

ditelina-djetelina

diver-djever

divjaci-vrsta jela

divjak-divljak

divji-divlji

divojka-djevojka

doboš-bubanj

dobri-sveti čovjek

dogana-stanica za otkup duhana

dohakati-upropastiti , dokusuriti

dojaditi-dosaditi

dojna-donja ( Dojna mahala na Žabljaku )

dok je svita i vika-za sva vremena

dokundisati-naškoditi , nauditi

dolaf-dolap

doli-dolje

dolma-nadjev

doma-kući

dometnuti-dodati

dost-prijatelj

došlo-došljak

dotužiti-dodijati

dovesti se-udati se

dovezati se-ne odvajati se

Dretej-Dretelj

drincati-spavati

drinine-drenjine

dronci-dronjci

dropine-ostatak od smokava

druga-prijateljica

drukati-bodriti , navijati

držalo-držač za pero

držalica-držač za neka ratarska oruđa

dubak-stalak za dijete

dućan-prodavnica

duduk-glupan , tikvan

duhanara-otlupni ured duhana

duji-duži ( “širi neg’ duji )

dujina-dužina

dulum-dunum

dum-glupan

dumina-laž

dunja- dunjaluk , ovaj svijet

durati-trpiti , podnositi

dustaban-ravno stopalo

dušak-dah

dušiti-gušiti

duvar-zid

dvadni-dva dana

dvajes-dvadeset

dvica-dvojka

dvi-dvije

dvista-dvjesta

Đ

đabe-besplatno

đada-cesta

đaiz-slobodno , dopušteno

đam-staklo , prozor

đana-dio ispod brade

đangara-vrsta šljive

đava-đavo , vrag

đehenem-pakao

đenaza-sprovod

đenećija-vrsta halve

đenet-raj

đerdan-ogrlica

đevap-odgovor , račun ( ” valja Bogu đevap davat’)

đezva-bakrena posuda za pečenje kafe

điđa-ukras , lijep predmet

đikan-seljačina

đin-zli duh , demon

đoja-tobože

đomba-bezdan

đon obraz-bestidnik

đozluci-naočari

đugum-bakreni sud za vodu

đuma-svečana molitva petkom

đumle-đule , topovsko zrno

đumrukana-carinarnica

đunup-donosilac nesreće

đuture-ujedno , bez mjerenja

đuturum-stara osoba

đuvegija-mladoženja

E

eđel-smrtni čas

efendija-gospodin

eglen-razgovor , zabava

ehalija-narod , mještani

emer-naredba , nalog

evlad-djeca , porod

ezan-poziv za molitvu

ezijet-vrijeđanje , mučenje

ezijetiti-vrijeđati , kinjiti

F

fajda-korist , dobitak

fal-vračanje , gatanje

fala-hvala

falan-tobože

falđija-hvalisavac

falićan-sa manom

falinka-mana

faliti-hvaliti

faliti-nedostajati

faliti se-hvaliti se

fasliđan-bosiljak

fasovati-dobiti , sljedovati

fasunk-sljedovanje

fastavica-lajavica

fatati-hvatati

fela-sorta , bagra

feler-greška

fener-fenjer

feređa-feredža

ferije-školski raspust

fermati-poštovati , uvažavati , cijeniti

fin-izvrstan , uglađen , odabran

filanc-finans

filđan-šoljica za kafu bez ručice

filir-stari austrijski sitni novac

firaun-bezobraznik

firjatufigan-kuknjava , zapomaganje

fišek-papirna kesa

fitij-fitilj

fleka-mrlja

flor- duhan prve klase

fol-laž , prevara

fora-važna ličnost

foša-kanal , jarak

fritula-vrsta prženog jela

fritular-majstor za fritule ( nekad u Ljubuškom Avdo Nikšić-Fritular )

frjaciti-baciti

frtaj-četvrt kile

frž-čvor u drvetu

furtutma-haos , zbrka

fukara-sirotinja

furda-otpadak , škart

fursat-prilika , pravi trenutak

furset-hrabrost , samopouzdanje

fuzbal-nogomet

HALID SADIKOVIĆ

3282 Posjeta 1 Posjeta danas