U poslovnoj zoni kod Ljubuškog napravili polje solarnih panela

Ljubuški se opredijelio praktički koristiti bogomdano prirodno bogatstvo kojim je obilato obdaren i s kojim se izrazito ističe u sunčanom i toplom hercegovačkom podneblju. Riječ je o sunčevoj energiji koja se u Ljubuškom ogleda u 2600 prosječnih sunčanih sati u godini i prosječnom godišnjom temperaturom od 15,2 ˚C. Toliko obilje energije sunca daje ogromne mogućnosti proizvodnje i korištenja električne energije kao “zelene energije” iz obnovljivih izvora.

Energija sunca

Prošle godine, bez velike javne pompe i pozornosti, u poslovnoj zoni Zvirići ugledali su se solarni paneli. Bilo je to razmjerno veliko iznenađenje, očekivali su se proizvodni, uslužni ili neki drugi poslovni objekti, no kako do toga još nije došlo, odlučilo se ući u područje proizvodnje solarne energije. Raspisan je 2019. godine javni natječaj, zemljište je prodano po 12 KM za četvorni metar i u 2020. godini se gradilo, da bi ubrzo potekla energija od zlatnog sunca, vječnog izvora svjetlosti i topline. Pritom je u gradski proračun ušlo oko 900.000 KM. Među tvrtkama koje su kupile zemljište i izgradile solarne elektrane je GP Toming iz Drinovaca u općini Grude. To je poduzeće čija je osnovna djelatnost graditeljstvo, no bavi se i proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. U poslovnoj zovi Zvirići kupili su 80.000 m2 i izgradili četiri fotonaponske elektrane, svaku snage po jedan MW. Tvrtka Vibar iz Širokog Brijega je na 20.000 m2 izgradila fotonaponsku elektranu od 150 KW. No, politika privlačenja poduzetnika u ulaganja u proizvodnju solarne energije u Ljubuškom se nastavlja.

Prošli tjedan ljubuški gradonačelnik Vedran Markotić raspisao je javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem. Nekretnina zvana Ražovine nalazi se u drugoj poslovnoj zoni Mostarska Vrata – Cerno, u katastarskoj općini Cerno, a zapravo je riječ o gradilištu površine 30.341 m2. Pravo građenja osniva se na razdoblje od 30 godina u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije, minimalne instalirane snage 3 MW. Dražba (licitacija) će se održati 8. veljače 2022. godine u 8.30 u prostorijama Odsjeka imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Grada Ljubuškog (ured br. 3). Početna cijena mjesečne naknade iznosi 589,96 KM. Ponuđena mjesečna naknada za osnivanje prava građenja ne može biti manja od utvrđene početne cijene, pa će svaka takva ponuda biti odbačena kao da nije ni podnesena. Sudionici dražbe dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000 KM.

Uvjeti i naknade

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u postignutu cijenu mjesečne naknade, dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća na njihov tekući račun. Naknada za pravo građenja plaća se mjesečno, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, na depozitni račun Grada Ljubuškog. Nositelj prava građenja oslobađa se plaćanja mjesečne naknade za razdoblje od prve tri godine, od dana zaključenja ugovora. Ako nositelj prava građenja ne plati šest mjesečnih naknada uzastopno, vlasnik nekretnine zadržava pravo raskida ugovora o osnivanju prava građenja. Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi imaju sve fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo građenja na području Bosne i Hercegovine. Da bi se steklo pravo sudjelovanja, potrebno je predočiti određenu dokumentaciju. Među važnim ispravama koje treba imati je i dokaz o dosadašnjim ulaganjima u izgradnju energetskog postrojenja minimalne snage 15 MW, piše Večernji list.

Klix.ba

1051 Posjeta 1 Posjeta danas