Harem “Kapetanovac”, nastavak

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno nedjelja, 05 Juni 2011 13:28 Klikova: 422 Vakufska direkcija je 13. maja 1947. godine , broj 3448/47. , dostavila punomoć za gruntovni prenos nekretnine harem ” Kapetanovac “, kat. čest. br. 215/7 up. u z. knj. ul. br. 36…

Kasida o ljubuškoj tvrđavi

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno nedjelja, 05 Juni 2011 09:04 Klikova: 537 Za vrijeme mletačko-osmanskih ratova u periodu od 1645.do 1718.godine,Mlečani suviše puta pokušali da osvoje ljubušku tvrđavu,ali im to nikada nije uspjelo.Čini seda nisu mogli doprijeti ni do njenih zidina o čemu svjedoči…

Harem “Kapetanovac”

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno četvrtak, 26 Maj 2011 11:39 Klikova: 845 U ljupkom gradu zna se za 17 harema sa ukupnom površinom oko 30.000 m2 : -na Gradu : harem uz džamiju , harem uz Korjenića kuću ( ” Mali harem “ )…

Gajret u Ljubuškom 8. dio

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno petak, 20 Maj 2011 21:02 Klikova: 741 Dobrovoljni prilozi za « Gajret » su se skupljali na zabavama , sijelima , umjesto brzojavnih čestitki , na bajramske i božićne blagdane , prilikom mevlud šerifa , otkupa duhana , sunećenja…

Gajret u Ljubuškom, 7. dio

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno četvrtak, 12 Maj 2011 00:00 Klikova: 683 Društvo < Hrvatska omladina > priredilo je u augustu 1905. godine zabavu sa koncertom u prostorijama < Hrvatske čitaonice > društva < Trebižat > . Prihod je namijenjen < Gajretu > i…

BIRAČKI SPISAK IZ 1938 g.

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno srijeda, 11 Maj 2011 15:41 Klikova: 1204 STALNI BIRAČKI SPISAK SVIH PRAVNIH BIRAČA GLASAČKOG MJESTA LJUBUŠKI , DŽEMATA LJUBUŠKI , SRESKO VAKUFSKO MEARIFSKO POVJERENSTVO LJUBUŠKI , IZBORNOG OKRUGA MOSTARSKOG Stalni birački spisak Bošnjaka Ljubuškog , Gradske , Vitine ,…

Gajret u Ljubuškom, 6. dio

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno subota, 07 Maj 2011 23:08 Klikova: 594 U suzbijanju masovne nepismenosti muslimana i podizanju njihovog općeg obrazovnog nivoa , » Gajret » je poticao održavanje tečajeva za opismenjavanje . Nosioci tog plemenitog zadatka bili su pripravnici učitelji . Svaki…

Gajret u Ljubuškom – 5. dio

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno četvrtak, 05 Maj 2011 00:00 Klikova: 537 < Gajretovi > pitomci su za vrijeme školovanja boravili u konviktima ( đačkim domovima internatskog tipa ) . Osim dva u Sarajevu ( muški i ženski ) , > Gajret > je…

Gajret u Ljubuškom 4. dio

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno utorak, 03 Maj 2011 00:00 Klikova: 622 Mehmed Lalić je prije 1933. godine darovao < Gajretu < 5 dunuma i 300 m2 zemljišta u Ljubuškom . O tome izvještava predsjednik Poodbora < Gajreta > u Ljubuškom : Glavnom Odboru…

Gajret u Ljubuškom, 3. dio

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno nedjelja, 01 Maj 2011 10:33 Klikova: 508 Pravilima < Gajreta > definirani su kategorije , prava i obaveze članova . U prvom periodu djelovanja od 1903. do 1914. godine članovi su svrstani prema visini uloga u dobrotvore ( 1.000…