Dobre osobe

Dobre osobe

Dobre osobe generalno imaju problem da izraze svoje emocije i protivljenje. Bespogovorno udovoljavaju ljudima oko sebe, nastojeći da usreće svakoga, čak i preko srca i prave volje. Prije će slomiti sebe, nego druge. Tako su naučeni, jer sve se plaše da ne…