KATARINA  KRALJICA  BOSANSKA

KATARINA KRALJICA BOSANSKA

Kada je kraljeva glava pala 1463.kleknula je Bosna pred sultanom,a još je uzgor ostajala (donja)Hercegovina.Tad i kraljeva maćeha,nesretna kći Kosača,Katarina,preko Konjica ne ode u još slobodan Blagaj nego u Duvno,a iz Duvna u Dubrovnik.Vidjela je kako popadaše bosanski gradovi poput lišća u…

BOŠNJACI I PODJELA  BOSNE SPORAZUMOM  CVETKOVIĆ- MAČEK 1939.GODINE

BOŠNJACI I PODJELA BOSNE SPORAZUMOM CVETKOVIĆ- MAČEK 1939.GODINE

Akcioni  odbor za autonomiju Bosne i Hercegovine u Sarajevu činili su,citiramo:počasni predsjednik Dr.Džaferbeg Kulenović,ministar i senator,Aganović Hadži Aliefendija,član Ulema medžlisa,Alić Husein ef.direktor Šerijatske gimnazije,Bičakčić Edhemaga,direktor Gradske štedione,Bičakčić Mujaga,trgovac,Brkić Husein,direktor II gimnazije,Čekro ing.Hajdar,posjednik,Ćemerlić Dr.Hamdija,profesor Šerijatske gimnazije,Čizmić Seid,obrtnik,Čomaga Mujaga,obrtnik,Čomora Mehaga,posjednik,Dedić Derviš,gradski vijećnik,Denišlić Sulejman,činovnik Gradske…

IVAN TRNSKI:KULIN  BAN

IVAN TRNSKI:KULIN BAN

Kad tko u nas uzme o kom događaju pripovjedati od najdaljega početka,tada mu se često prigovori:Što počinješ ća od Kulina bana?A tko je bio taj Kulin ban?Bio je vladar u Bosni,a veliki i glavni prijatelj svome narodu.Stoga se o njemu i priča…

HALID  IBN  VELID

HALID IBN VELID

Početkom sedmog stoljeća Arapski poluotok bio je na periferiji dešavanja tadašnjeg svijeta u kojem su dominirale dvije super sile,Bizantija i Perzija.Ipak,uskoro će se na tlu vrelih pustinja Arabije pojaviti jedna nova sila,predvođena čovjekom imena Halid ibn Velid,čovjeka koji nikada nije izgubio bitku.

Ismet Ćumurija:Hercegovina i Mostar kroz vijekove(2)

Ismet Ćumurija:Hercegovina i Mostar kroz vijekove(2)

Prilikom prvog popisa stanovništva,u naselju pored drvenog mosta popisano je samo 19 domaćinstava(kuća).Širenjem Osmanskog carstva i učvršćivanje istoga naselje se brzo razvijalo.Prva džamija koja je stajala uz lijevu obalu Neretve sve do 1949.g. zvala se Sinan-pašina ili Atik džamija.Kraj oko džamije naziva…

AUSTROUGARSKI BOSNJAK 1914-1918

AUSTROUGARSKI BOSNJAK 1914-1918

Kategorija: Historija        Objavljeno srijeda, 18 April 2012 23:00     Klikova: 755 Na Berlinskom kongresu odrzanom u proljece 1878. Na kojemu   su sudjelovale sve evropske velesile,prekrojena je karta Balkana.Austrougarskoj je priznata aneksija BiH u koju je nakon vojske stigla i njezina uprava.Tri…

Nezaboravne sevdalinke

Objavljujemo link za jednu od mnogih starih, nezaboravnih sevdalinki rahm. Safeta Isovica.   Džugum = metalni ili bakarni sud za vodu, ibrik; maštrafa = naročita čaša sa ukrašenim staklom   đul = ruža, ružica; jagluk = vezena maramica, rubac