Memory: HAMO IBRULJ-HAMLET(1946 -2008 -2017)

19.10.2008 -19.10.2017 Bošnjački civilizacijski krug Ljubuškog nije u svojoj historiji imao mnogo ličnosti koje su se bavile umjetnošću. Ipak moramo navesti one koji su barem po jednom roditelju pripadali, umjetničkoj „branši“: Fahro Konjhodžić(ZG),glumac;Ramiz Sekić(BG),glumac;Gorčin Stojanović(BG),teatrolog;Vesna Mašić(SA),glumica;Enki Bilal(Pariz),strip;Miodrag Spasojević(SA),dizajn;…

Pregledano 2,852 puta