Sado – lice u opereti

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno srijeda, 19 Novembar 2008 23:46 Klikova: 956 Za velike uspjehe u liječenju travama Sado treba zahvaliti i vanrednom poznavanjubolesnika.Gledao je mnogo šire od običnog travara,a i znao je mnogo više.Zato jenjegova dijagnostika u većine pacijenata bila pouzdana.Pored velikog znanja,Sado…

Prva Apoteka

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno subota, 08 Novembar 2008 21:26  Klikova: 1538 U osmansko doba svijet se liječio po kućama.Školovani ljekari su bili rijetkost,bolnica nije bilo,a bolesnici su se sami liječili ili su tražili pomoć travara,ranara i vidara.Glavni lijekovi bili su biljnog porijekla (trave i…

Zauzeće Ljubuškog 1878.godine

Zauzeće Ljubuškog 1878.godine

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno nedjelja, 02 Novembar 2008 14:27 Klikova: 933 Vojne pripreme za okupaciju izvršene su sredinom jula 1878.godine.Već 28.jula Bečizdaje naredbu za ulazak trupa u Bosnu i Hercegovinu.Sutradan,29.jula austrijsketrupe ulaze u Bosnu preko Save na četiri različite pozicije. Ranije dislocirana 18.pješadijska…

Vakufnama Nesuh-age Vucjaka

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno petak, 17 Oktobar 2008 21:06 Klikova: 1451 Vakufnama je sudski dokument o zavještanju imetka.Sastoji se od uvodnog,glavnog izavršnog dijela.Ovjerena je klauzulom kadije i potpisima i pečatima svjedoka.Uvodni dio ( ekspozicija ) sadrži zahvalu Bogu,ime vakifa i njegova razmišljanja oprolaznosti…

“TREBIŽAT”

“TREBIŽAT”

      Pri kraju 19. vijeka osnivaju se društva koja ističu hrvatsku nacionalnu pripadnost, težnje ka nacionalnoj integraciji i ideju suživota sa drugim narodima. Društva “Majevica” u Tuzli (1886.), “Hrvoje” u Mostaru (1888.), “Slavuj” u Trebinju (1889.), “Vlašić” u Travniku (1889.)…