O PORIJEKLU VITINSKIH BEGOVA KAPETANOVICA

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno nedjelja, 21 Decembar 2008 01:35 Klikova: 2209 Po narodnom predanju koje je uporno i kategorički zastupao u više svojih radovaKasim Gujić,porodica vitinskih begova Kapetanovića je hrvatskogporijekla. Rodonačelnik te porodice Sulejman-beg,posljednji ljubuški kapetan i prviljubuški muselim,potiče od ugledne hrvatske porodice…

IZ STARIH NOVINA

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno nedjelja, 07 Decembar 2008 20:36 Klikova: 958             Ženski Bajram        Djevojke se prvi dan Bajrama ne dotjeruju ,niti izlaze da proašikuju .Onemoraju,po starom običaju,raditi u kući, dok ahbabi i rođaci domaćina dolazena uobičajeni kratki…

Mehmed beg von Vitina

Mehmed beg von Vitina

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno četvrtak, 27 Novembar 2008 15:56 Klikova: 1046 Sve je bilo pri njemu,što bi rekli Ljubušaci.Bio je begovsko dijete,učio jepred čuvenim alimom,kao mladić bio je član kotarskog vijeća,ratovao je nacrnogorskoj granici i dobio priznanja,oženio se iz čuvene kapetanskeporodice Rizvanbegovića,stekao čin…

Sado – lice u opereti

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno srijeda, 19 Novembar 2008 23:46 Klikova: 956 Za velike uspjehe u liječenju travama Sado treba zahvaliti i vanrednom poznavanjubolesnika.Gledao je mnogo šire od običnog travara,a i znao je mnogo više.Zato jenjegova dijagnostika u većine pacijenata bila pouzdana.Pored velikog znanja,Sado…

Prva Apoteka

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno subota, 08 Novembar 2008 21:26  Klikova: 1538 U osmansko doba svijet se liječio po kućama.Školovani ljekari su bili rijetkost,bolnica nije bilo,a bolesnici su se sami liječili ili su tražili pomoć travara,ranara i vidara.Glavni lijekovi bili su biljnog porijekla (trave i…

Zauzeće Ljubuškog 1878.godine

Zauzeće Ljubuškog 1878.godine

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno nedjelja, 02 Novembar 2008 14:27 Klikova: 933 Vojne pripreme za okupaciju izvršene su sredinom jula 1878.godine.Već 28.jula Bečizdaje naredbu za ulazak trupa u Bosnu i Hercegovinu.Sutradan,29.jula austrijsketrupe ulaze u Bosnu preko Save na četiri različite pozicije. Ranije dislocirana 18.pješadijska…

Vakufnama Nesuh-age Vucjaka

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno petak, 17 Oktobar 2008 21:06 Klikova: 1451 Vakufnama je sudski dokument o zavještanju imetka.Sastoji se od uvodnog,glavnog izavršnog dijela.Ovjerena je klauzulom kadije i potpisima i pečatima svjedoka.Uvodni dio ( ekspozicija ) sadrži zahvalu Bogu,ime vakifa i njegova razmišljanja oprolaznosti…